มักบ่าวรุ่นน้อง

  ดอกรัก ดวงมาลา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มักบ่าวรุ่นน้อง ดอกรัก ดวงมาลา
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุดโก้ เจียระไนเรียบเรียง: เติ้ง พลาญชัยสังกัดค่าย: TOPLINE Musicติดต่องานแสดง: 0817111059

Bm | Bm |D | Bm |
Em | Em |A | Bm |A | Bm |

บ่กล้าบอกไBmผ หัวใจมักบ่าวรุ่นน้Bmองได้เพียง จอบ ๆ มอง ๆEm หมายปองเอาไว้ในใF#mเฝ้าหลอยสบตF#mา ยามเขาผ่านมาผ่านไEmเว้านำจักคำยิ้มให้Bm  หัวใจคืEmอจังมีแฮF#m

อยากควง แขนหย่Bmาง สิพอ มีหวังอยู่บ่Bmรุ่นน้องนั่นจังแม่นหEmล่อ ใจน้อฮักเกินขีดแF#mดงอยากเว้าออกไF#mป เผยใจว่าฮักน้องแEmฮงกะติดที่ตรงตำแหน่Bmง โงคอเAว้าบ่ออกเBmลย

ย้านเด้Bm ย้านติว่าเอื้ยยนี่เฒ่Bmถ้าบอกไปว่าฮักเขBmา ย้านเจEmอคำเว้าเปรียบเF#mปรยขึ้นคานนานนDม บ่สมกันดอกเอื้ยยเอEmย้านน้อง นั่นมองแล้วเย้F#mย.. ว่าเฒ่Aาบ่อยู่สมเF#mฒ่า

กะใจ มันฮัBmก สิหักใจจังใด๋ไBmด้ถึงน้องสิมองจังใEmด๋ แต่ใจเอื้ยยคิดบ่เซF#mกะสาธุแF#mม้ คั่นแม่นสายแนนแต่เก่Emให้โชค เข้าข้างสาวเฒ่Bmา..ใด้แฟนผู้Aบ่าว..รุ่นน้องแหน่แหBm

Bm | Bm |Bm | F#m |
Bm | Em |A | Bm |

* | ** |

Bm | Bm |Bm | F#m |
Bm | Em |A F#m | Bm |ฟังเพลง - มักบ่าวรุ่นน้อง ดอกรัก ดวงมาลา - YouTube

เนื้อเพลง มักบ่าวรุ่นน้อง ดอกรัก ดวงมาลา บ่กล้าบอกไผ หัวใจมักบ่าวรุ่นน้อง ได้เพียง จอบๆมองๆหมายปองเอาไว้ในใจ เฝ้าหลอยสบตา ยามเขาผ่านมาผ่านไป เว้านำจักคำยิ้มให้ หัวใจคือจังมีแฮง อยากควง แขนหย่าง สิพอ มีหวังอยู่บ่ รุ่นน้องนั่นจังแม่นหล่อ ใจน้อฮักเกินขีดแดง อยากเว้าออกไป เผยใจว่าฮักน้องแฮง กะติดที่ตรงตำแหน่ง โงคอเว้าบ่ออกเลย ย้านเด้ ย้านติว่าเอื้ยยนี่เฒ่า ถ้าบอกไปว่าฮักเขา ย้านเจอคำเว้าเปรียบเปรย ขึ้นคานนานนม บ่สมกันดอกเอื้ยยเอย ย้านน้อง นั่นมองแล้วเย้ย ว่าเฒ่าบ่อยู่สมเฒ่า กะใจ มันฮัก สิหักใจจังใด๋ได้ ถึงน้องสิมองจังใด๋ แต่ใจเอื้ยยคิดบ่เซา กะสาธุแม้ คั่นแม่นสายแนนแต่เก่า ให้โชค เข้าข้างสาวเฒ่า ใด้แฟนผู้บ่าว รุ่นน้องแหน่แหม