ฉันคนเดียวที่รู้

  Musketeers   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฉันคนเดียวที่รู้ Musketeers มัสเกตเทียส์
สังกัดค่าย: What The Duck

A# | Gm |F | D# |
A# | Gm |F | D# |

 A#  วันที่ต้องร้างลาจากไกล F  เจ็บปวดจากใครเขานินทา Gm  ใครนำความรักคืนกลับมD#าคืนสู่เธอคนนี้

 A#  เธอคนที่ฉันคอยห่วงใย F  เจ็บปวดจนใจเริ่มชินชา Gm  จนเธอต้องไร้แรงศรัทธD#า ฉันแทบใจสลาย   เธอ.. จงมองออกไป ถ้าไม่เหลือใคร

แค่อยากให้เธอรู้A#ไว้  วันนี้Gmถ้าไม่มีFใครถ้าลุกD#ขึ้นยืนไม่ไหA#ว  ให้ฉัGmนนั้นคอยเฝ้าF | D#ดู

 A#  เธอจะไปหวังในสิ่งใด F  คอยทำอะไรเพื่อคนอื่น Gm  จนในบางครั้งเธอกลับลืD#มดูแลตัวเธอเอง

 A#  ไม่อยากให้เธอนั้นต้องปวดใจ F  อย่าเอามาใส่ใจเรื่องบางสิ่ง Gm  ไม่ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืD#น ฉันอยู่ไม่ไปไหน   เธอ.. แค่มองออกไป ถ้าไม่เหลือใคร

แค่อยากให้เธอรู้ไว้A#  วันนี้Gmถ้าไม่มีใคFเธอลุD#กขึ้นยืนไม่ไหA#ว  ให้ฉัGmนนั้นคอยเฝ้าF | D#ดูไม่แคร์ว่าใครจะมอA#ง ฉันรู้Gmว่าเธอคือใคFความรักD#ของเธอยิ่งใหA#ญ่  และฉัGmนคนเดียวที่F | D#รู้

สิ่Cmงที่ใครเห็นกับสิ่A#งที่เธอเป็นวันนี้Cmเรื่องราวมากมาย อาจมีA#เรื่องราวร้าย  ๆไม่ทิ้Cmงเธอไว้ลำพัง  แต่ขอใA#ห้เธอได้ฟังเอาไD# | Fว้

* |

ฉันคนเดียวที่รู้A#(ฉันคนเดียวที่รู้)ฉัGmนคนเดียวที่รู้F(ฉันคนเดียวที่รู้)ฉันD#คนเดียวที่รู้A#(ฉันคนเดียวที่รู้)ฉันGmคนเดียวที่รู้F(ฉันคนเดียวที่D#รู้) ฉันคนเดียวที่รู้D#ฟังเพลง - ฉันคนเดียวที่รู้ Musketeers มัสเกตเทียส์ - YouTube

เนื้อเพลง ฉันคนเดียวที่รู้ Musketeers มัสเกตเทียส์ วันที่ต้องร้างลาจากไกล เจ็บปวดจากใครเขานินทา ใครนำความรักคืนกลับมาคืนสู่เธอคนนี้ เธอคนที่ฉันคอยห่วงใย เจ็บปวดจนใจเริ่มชินชา จนเธอต้องไร้แรงศรัทธา ฉันแทบใจสลาย เธอ จงมองออกไป ถ้าไม่เหลือใคร แค่อยากให้เธอรู้ไว้ วันนี้ถ้าไม่มีใคร ถ้าลุกขึ้นยืนไม่ไหว ให้ฉันนั้นคอยเฝ้าดู เธอจะไปหวังในสิ่งใด คอยทำอะไรเพื่อคนอื่น จนในบางครั้งเธอกลับลืมดูแลตัวเธอเอง ไม่อยากให้เธอนั้นต้องปวดใจ อย่าเอามาใส่ใจเรื่องบางสิ่ง ไม่ว่าพรุ่งนี้หรือมะรืน ฉันอยู่ไม่ไปไหน เธอ แค่มองออกไป ถ้าไม่เหลือใคร แค่อยากให้เธอรู้ไว้ วันนี้ถ้าไม่มีใคร เธอลุกขึ้นยืนไม่ไหว ให้ฉันนั้นคอยเฝ้าดู ไม่แคร์ว่าใครจะมอง ฉันรู้ว่าเธอคือใคร ความรักของเธอยิ่งใหญ่ และฉันคนเดียวที่รู้ สิ่งที่ใครเห็นกับสิ่งที่เธอเป็น วันนี้เรื่องราวมากมาย อาจมีเรื่องราวร้ายๆไม่ทิ้งเธอไว้ลำพัง แต่ขอให้เธอได้ฟังเอาไว้ ฉันคนเดียวที่รู้(ฉันคนเดียวที่รู้) ฉันคนเดียวที่รู้(ฉันคนเดียวที่รู้) ฉันคนเดียวที่รู้(ฉันคนเดียวที่รู้) ฉันคนเดียวที่รู้(ฉันคนเดียวที่รู้) ฉันคนเดียวที่รู้


ฉันคนเดียวที่รู้” เพลงจังหวะกลางๆ ที่ “มัสเกตเทียร์” อยากสื่อความหมายดีๆ และพูดถึงสังคมปัจจุบัน เนื้อหาของเพลง พูดปลอบใจคนๆหนึ่งที่ตั้งใจทุกอย่างให้มันออกมาดีแต่ก็ยังไร้ความหมาย ไม่มีใครเห็นค่า ซึ่งสิ่งที่ทำมาทั้งหมดคนที่คุณตั้งใจอยากให้เห็น ให้รับรู้ความตั้งใจเขาจะมองไม่เห็น แต่สุดท้ายแล้วความจริงแล้วยังมีคน มองเห็นความดีความตั้งใจของคุณอยู่ ส่วนภาคดนตรีหนุ่มๆมัสเกตเทียร์อยากให้ดนตรีเพลงนี้มีความเรียบง่าย เน้นให้ดนตรีเข้ากับบรรยากาศของเนื้อเพลง แต่ก็ยังคงมีความไพเราะแบบมัสเกตเทียร์แน่นอน