ถ้าขอให้ไม่ไป

  N/A   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ถ้าขอให้ไม่ไป N/A

F#maj7 | C#maj7 |
F#maj7 | C#maj7 |
F#maj7 | C#maj7 |
F#maj7 | C#maj7 |

และถ้าฉันขอF#maj7ให้เธอไม่ไป เธอยังไม่ไปใช่ไหมและถ้าฉันขอC#maj7ให้เธอไม่ไป เธอยังจะอยู่ใช่ไหมและถ้าฉันขอF#maj7ให้เธอไม่ไป เธอยังจะเชื่อฉันไหมและถ้าฉันขอC#maj7ให้เธอไม่ไป เธอยังจะเบื่อฉันไหม

สัญญากับฉันF#maj7นะ จะมีแค่ฉันตลอดสัญญากับฉันC#maj7นะ ต้องการอะไรก็บอกไม่มีเวลาF#maj7มาอธิบาย..ให้คนที่ไม่เข้าใจหรอกสัญญาC#maj7จะอยู่จนตาย หรือไม่ก็ฉันต้องตายก่อน

** |

ฉันก็ไม่รู้F#maj7สิ ทำไมทุกคนต้องการฉันก็ไม่รู้C#maj7สิ ทำไมทุกคนต้องเดินไม่มีเวลาF#maj7มาอธิบาย..ให้คนที่ไม่เข้าใจหรอกและไม่มีใคC#maj7รมาอธิบาย..ให้คนที่ไม่เข้าใจฟัง

บางคนก็พูดแF#maj7ต่ผลประโยชน์ บ้างก็พูดก็โกรธบางคนก็เหงC#maj7าแล้วโพสต์ว่าโสดเธอโพสต์แต่ฉันไม่โกรธ

ไม่มีเวลาF#maj7มาอธิบาย..ให้คนที่ไม่เข้าใจฟังและไม่มีใครC#maj7มาอธิบาย..ให้คนที่ไม่เข้าใจฟัง

F#maj7 | C#maj7 |

** |

F#maj7 | C#maj7 |

** |

บางคนก็พูดF#maj7ว่าฉันมันเนื้อเพลงเดิมเลยหันไปบอกกับเขC#maj7าว่าฉันเป็นฉันคนเดิมไม่ว่าจะดับหรือว่าจะดัF#maj7ง แต่ก็เป็นฉันคนเดิมฉันจะอยู่หรือว่าจะตาC#maj7ย แต่ก็เป็นฉันคนเดิมไอฟาย

F#maj7 | C#maj7 | ( Fade Out )ฟังเพลง - ถ้าขอให้ไม่ไป N/A - YouTube

เนื้อเพลง ถ้าขอให้ไม่ไป N/A และถ้าฉันขอให้เธอไม่ไป เธอยังไม่ไปใช่ไหม และถ้าฉันขอให้เธอไม่ไป เธอยังจะอยู่ใช่ไหม และถ้าฉันขอให้เธอไม่ไป เธอยังจะเชื่อฉันไหม และถ้าฉันขอให้เธอไม่ไป เธอยังจะเบื่อฉันไหม สัญญากับฉันนะ จะมีแค่ฉันตลอด สัญญากับฉันนะ ต้องการอะไรก็บอก ไม่มีเวลามาอธิบาย ให้คนที่ไม่เข้าใจหรอก สัญญาจะอยู่จนตาย หรือไม่ก็ฉันต้องตายก่อน ฉันก็ไม่รู้สิ ทำไมทุกคนต้องการ ฉันก็ไม่รู้สิ ทำไมทุกคนต้องเดิน ไม่มีเวลามาอธิบาย ให้คนที่ไม่เข้าใจหรอก และไม่มีใครมาอธิบาย ให้คนที่ไม่เข้าใจฟัง บางคนก็พูดแต่ผลประโยชน์ บ้างก็พูดก็โกรธ บางคนก็เหงาแล้วโพสต์ว่าโสด เธอโพสต์แต่ฉันไม่โกรธ ไม่มีเวลามาอธิบาย ให้คนที่ไม่เข้าใจฟัง และไม่มีใครมาอธิบาย ให้คนที่ไม่เข้าใจฟัง บางคนก็พูดว่าฉันมันเนื้อเพลงเดิม เลยหันไปบอกกับเขาว่าฉันเป็นฉันคนเดิม ไม่ว่าจะดับหรือว่าจะดัง แต่ก็เป็นฉันคนเดิม ฉันจะอยู่หรือว่าจะตาย แต่ก็เป็นฉันคนเดิม ไอฟาย