ก็เป็นอยู่แบบนี้

  N/A   แร็พ   สตริง   คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ก็เป็นอยู่แบบนี้ N/A
ดนตรี: 9n9

E C#m | F#m B |
E C#m | F#m B |
E C#m | F#m B |

ฉันอยากขอโทEษที่เป็นอยู่แบบนี้C#mโอเคยอมแล้F#mว ฉันเองมันไม่ดีBเธออยากได้เพชEรเงินทองฉันไม่มีC#mขอโทษได้ไหF#mมที่เป็นอยู่แบบนี้B

** |

แบEบ แบบที่เธอไม่เอC#mเพราะฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไงF#mบอกว่ายังไม่เมBา ถ้าเธอไม่เชื่อก็แล้วแต่ใEถ้าเธอคงไม่ต้องกาC#mร แล้วต้องให้ฉันต้องทำอย่างไงF#mบอกว่ายังไม่เมBา ถ้าเธอไม่เชื่อก็แล้วแต่ใE C#mAeF#m | By..             ถ้าเธอไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจ..

E C#m | F#m B |

อ้าEย..จะตาF#mมไปดูแลBยามไกEถึงอ้ายจะรู้E..ว่าตัวC#mเจ้านั่นเองก็F#mบ่มีใจBแต่ขอเถอะเจ้Eา..ได้โปรC#mดอย่าพึ่งเทใF#mจไปมีใคBอ้ายขอได้ไหมE ไม่ว่าจะไกC#mลแค่ไหF#mนก็ตามไB

น้องไม่รู้E พี่ก็ไม่รู้ ว่าใครเC#mป็นคนยังไงไอ้เรื่องที่แล้F#mวก็ให้มันแล้วและปล่อBยให้มันเป็นไปน้องเจ้าชู้E พี่ก็เจ้าชู้ เราห่างกันเC#mกินกว่าพันไมล์แต่พี่ก็พร้F#mอม จะน้อบ จะน้อมแล้วยกBให้น้องมาพันใจ

 E  AeyC#m.. แล้วพี่จะคอยตามF#m Bไป.. E C#m               ก็นี่ N/A You know F#m Bme?

** | ** |

ฉันมีEแค่นี้C#m ขอเธF#mอได้โปรดมองBมาเป็Eนแบบนี้c#m ขอวอF#mนเธอโปรดมองBมาเจ็Eบแบบนี้C#m ขอเธF#mอแค่โอบกอดBลามีEแค่นี้C#m วอนเธF#mอจงกลับBมา

** | ** |

E C#m | F#m B |



ฟังเพลง - ก็เป็นอยู่แบบนี้ N/A - YouTube

เนื้อเพลง ก็เป็นอยู่แบบนี้ N/A ฉันอยากขอโทษที่เป็นอยู่แบบนี้ โอเคยอมแล้ว ฉันเองมันไม่ดี เธออยากได้เพชรเงินทองฉันไม่มี ขอโทษได้ไหมที่เป็นอยู่แบบนี้ แบบ แบบที่เธอไม่เอา เพราะฉันไม่รู้ต้องทำอย่างไง บอกว่ายังไม่เมา ถ้าเธอไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจ ถ้าเธอคงไม่ต้องการ แล้วต้องให้ฉันต้องทำอย่างไง บอกว่ายังไม่เมา ถ้าเธอไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจ Aey ถ้าเธอไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจ อ้าย จะตามไปดูแลยามไกล ถึงอ้ายจะรู้ ว่าตัวเจ้านั่นเองก็บ่มีใจ แต่ขอเถอะเจ้า ได้โปรดอย่าพึ่งเทใจไปมีใคร อ้ายขอได้ไหม ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ตามไป น้องไม่รู้ พี่ก็ไม่รู้ ว่าใครเป็นคนยังไง ไอ้เรื่องที่แล้วก็ให้มันแล้ว และปล่อยให้มันเป็นไป น้องเจ้าชู้ พี่ก็เจ้าชู้ เราห่างกันเกินกว่าพันไมล์ แต่พี่ก็พร้อม จะน้อบ จะน้อม แล้วยกให้น้องมาพันใจ Aey แล้วพี่จะคอยตามไป ก็นี่ N/A You know me? ฉันมีแค่นี้ ขอเธอได้โปรดมองมา เป็นแบบนี้ ขอวอนเธอโปรดมองมา เจ็บแบบนี้ ขอเธอแค่โอบกอดลา มีแค่นี้ วอนเธอจงกลับมา