ส่งซิกแนเด้อ

  เน็ค นฤพล   เบลล์ นิภาดา   Naked EYE   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ส่งซิกแนเด้อ Naked Eye Ft.เบลล์ นิภาดา
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

A | E |F#m | D |

หัวAใจมันเต้นแฮง ฮอดได้แนมนำก้นบอกเลยEว่าเธอเป็นคนมาชาร์ต..หัวใจที่อ่อF#mนแรงเป็นพาวเวอร์แบ๊งDค์กระตุ้นแบตแดงในใจให้ฮู้สึก

แค่Aได้เห็นหน้าเธอใจมันเต้นตึก ๆตอนตาEสบตาแฮงคึกมันคึดไปไกลจนว่าF#mเพ้ออยากไปกอดเธDอ อยากหอมแก้มเธอมันอยากให้เธอมาเป็นแฟน

F#mต่อ้ายกะยังบ่ฮู้..ว่าเธอนะคิดจั่งใด๋ย่านคั่นว่าฉันEนั้นเว้าออกไปแล้วเธอสิกลายเป็นลาDยต่างเลยต้องฟรีซEเก็บอาการเสื่องไว้ในใจ

อยาAกสิบอกเธอ แต่กะบ่กล้าบอกฉันเว้าEในใจได้เพียงฮักนะ แต่บ่แสดF#mงออกมันย่านข้อควาDมตอบรับจากเธอ..บ่ตรEงที่คิดไว้

อยาAกสิบอกเธอ ฮ้องว่าฮักมันออกไปฉันเฮ็ดEได้เพียงตะโกนในใจ ส่งไปหัวใจF#mเธอถ้าหากได้ยินDกะส่งซิกแหน่เด้Eเผื่อใจของเธอนั้นตร(A)งกัน

อ้าAยอย่าแค่ส่งซิก นี่คนเด้อ บ่แม่นหนังสติ๊กถ้าอ้ายมัEกอ้ายบ่ต้องอุ๊บอิบ ไผสิฮู้อ้ายคิดจั่งใด๋คัF#mนมักน้องอีหลี แต่เฮ็ดได้แค่ตะโกนในใจไผสิมีDนิมิตได้ ง่าย ๆE จัส ยู เซย์

 A  บ่ต้องเว้าหวานเฮ็ดโรแมนติค   พอปานว่าหนังใน NetflixE   แค่เฮ็ดให้น้องได้ฮู้สักนิด ว่าคิดบ่ผิดที่เลือกอ้ายF#m   น้องบ่ติด ขอให้สิทธิ์ พร้องแสตนบายD   แค่อย่า เมค มี ครEาย ถ้าอ้ายได้เป็นแฟน

* | ** | *** |

A | E |F#m | D |
A | E |F#m | D |

* | ** | *** | **** |ฟังเพลง - ส่งซิกแนเด้อ Naked Eye Ft.เบลล์ นิภาดา - YouTube

เนื้อเพลง ส่งซิกแนเด้อ Naked Eye Ft.เบลล์ นิภาดา หัวใจมันเต้นแฮง ฮอดได้แนมนำก้น บอกเลยว่าเธอเป็นคนมาชาร์ต หัวใจที่อ่อนแรง เป็นพาวเวอร์แบ๊งค์กระตุ้นแบตแดงในใจให้ฮู้สึก แค่ได้เห็นหน้าเธอใจมันเต้นตึกๆตอนตาสบตาแฮงคึกมันคึดไปไกลจนว่าเพ้อ อยากไปกอดเธอ อยากหอมแก้มเธอ มันอยากให้เธอมาเป็นแฟน แต่อ้ายกะยังบ่ฮู้ ว่าเธอนะคิดจั่งใด๋ ย่านคั่นว่าฉันนั้นเว้าออกไป แล้วเธอสิกลายเป็นลายต่าง เลยต้องฟรีซเก็บอาการเสื่องไว้ในใจ อยากสิบอกเธอ แต่กะบ่กล้าบอก ฉันเว้าในใจได้เพียงฮักนะ แต่บ่แสดงออก มันย่านข้อความตอบรับจากเธอ บ่ตรงที่คิดไว้ อยากสิบอกเธอ ฮ้องว่าฮักมันออกไป ฉันเฮ็ดได้เพียงตะโกนในใจ ส่งไปหัวใจเธอ ถ้าหากได้ยินกะส่งซิกแหน่เด้อ เผื่อใจของเธอนั้นตรงกัน อ้ายอย่าแค่ส่งซิก นี่คนเด้อ บ่แม่นหนังสติ๊ก ถ้าอ้ายมักอ้ายบ่ต้องอุ๊บอิบ ไผสิฮู้อ้ายคิดจั่งใด๋ คันมักน้องอีหลี แต่เฮ็ดได้แค่ตะโกนในใจ ไผสิมีนิมิตได้ ง่ายๆจัส ยู เซย์ บ่ต้องเว้าหวานเฮ็ดโรแมนติค พอปานว่าหนังใน Netflix แค่เฮ็ดให้น้องได้ฮู้สักนิด ว่าคิดบ่ผิดที่เลือกอ้าย น้องบ่ติด ขอให้สิทธิ์ พร้องแสตนบาย แค่อย่า เมค มี คราย ถ้าอ้ายได้เป็นแฟน