ผู้อยู่เบื้องหลัง

  เนม สุรพงศ์   ลูกทุ่ง   อีสาน   พ่อ   แม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้อยู่เบื้องหลัง เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เนม สุรพงศ์เรียบเรียง: จักรี อบมาโปรดิวเซอร์: ไพบูลย์ แสงเดือนสังกัดค่าย: จ้วดจ้าด สตูดิโอติดต่องานแสดง: 0828532307

Dm | Dm |C | C |A# | A# |C | C |

จำความได้Dm ในวัยยังเยาว์Fมือพายกระเป๋Cา ก้าวเข้ารั่วโรงเรีDmยนมีสองพุเฒ่Dmา คอยส่งค่าขีดเขีGmยนซื้อชุดนักเรีCยน ซื้อหนังสือให้อ่Dmาน..

ภาพความทรงจำDm..ตั้งแต่ยังน้อFมีสองเฒ่าคอFย..ตรากตรำทำงาDmส่งงวดรถไA#ถ จนงอกงามเบ่งบาFผ่านมาเนิ่นนาCน แต่ก็ยังสู้ทDmน..

คันเจ้าไปไกFล กะอย่าให้ภัยมาต้อDmแม่พ่อยังคอFงเด้อ เจ้าอย่าหลงส่Dmยังอยากจะเห็FนปริญญาสักหDmเจ้าจงอดทCน ในความยากDmเย็น

ให้เจ้าเรียนสูง ๆA# .. เป็นเจ้าคนนายFคนหลีกหนีให้พ้A#นความลำบากยากเข็Fสู้ทนอดกลั้Dmน ฝ่าฟันความลำเค็Gmอย่าให้ไผเห็Cน..ความอึดอยู่อึดDmกิน..

ให้เจ้าหย่างก้าวไกA#ล ให้ได้เป็นใหญ่เป็นโFได้ดีแล้วอย่าอวดโอ้A# กลายเป็นงัวลืมตีFอยู่สูงเทียมฟ้Dmา อย่าลืมว่ามาจากดิGmลืมฐาน ลืมถิ่Cน มันบ่แก่นแน่นนาDmน..

A# | F |A# | F |
Gm | Am |A# | C | C |

* | ** |

ผู้อยู่เบื้องหลัDmง..ของปริญญFผู้ที่รับบทเป็นพ่อค้Cา เร่ขายแรงงาDmสู้บ่เคยถอA#ย สิเจออิหยังบ่เคยย่Fานนักสู้ตลอดกาCล.. คือพ่อกับDmแม่..

*** |

สู้บ่เคยถอA#ย สิเจออิหยังบ่เคยย่Fานนักสู้ตลอดกาCล.. คือพ่อกับDmแม่..

Dm | Dm |C | C |A# | A# |C | C |Dm |ฟังเพลง - ผู้อยู่เบื้องหลัง เนม สุรพงศ์ - YouTube

เนื้อเพลง ผู้อยู่เบื้องหลัง เนม สุรพงศ์ จำความได้ ในวัยยังเยาว์ มือพายกระเป๋า ก้าวเข้ารั่วโรงเรียน มีสองพุเฒ่า คอยส่งค่าขีดเขียน ซื้อชุดนักเรียน ซื้อหนังสือให้อ่าน ภาพความทรงจำ ตั้งแต่ยังน้อย มีสองเฒ่าคอย ตรากตรำทำงาน ส่งงวดรถไถ จนงอกงามเบ่งบาน ผ่านมาเนิ่นนาน แต่ก็ยังสู้ทน คันเจ้าไปไกล กะอย่าให้ภัยมาต้อง แม่พ่อยังคองเด้อ เจ้าอย่าหลงส่น ยังอยากจะเห็นปริญญาสักหน เจ้าจงอดทน ในความยากเย็น ให้เจ้าเรียนสูงๆ เป็นเจ้าคนนายคน หลีกหนีให้พ้นความลำบากยากเข็ญ สู้ทนอดกลั้น ฝ่าฟันความลำเค็ญ อย่าให้ไผเห็น ความอึดอยู่อึดกิน ให้เจ้าหย่างก้าวไกล ให้ได้เป็นใหญ่เป็นโต ได้ดีแล้วอย่าอวดโอ้ กลายเป็นงัวลืมตีน อยู่สูงเทียมฟ้า อย่าลืมว่ามาจากดิน ลืมฐาน ลืมถิ่น มันบ่แก่นแน่นนาน ผู้อยู่เบื้องหลัง ของปริญญา ผู้ที่รับบทเป็นพ่อค้า เร่ขายแรงงาน สู้บ่เคยถอย สิเจออิหยังบ่เคยย่าน นักสู้ตลอดกาล คือพ่อกับแม่ สู้บ่เคยถอย สิเจออิหยังบ่เคยย่าน นักสู้ตลอดกาล คือพ่อกับแม่