กว่าจะรัก (OST.ละครฉลาดเกมส์โกง)

  นาน่า ศวรรยา   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กว่าจะรัก NaNa นาน่า ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์ OST.ละครฉลาดเกมส์โกง
เนื้อร้อง: สีฟ้าทำนอง: กริช ทอมมัสเรียบเรียง: Jittipon Thawornkit, Tan Liptapallopดนตรี: Tan Liptapallopโปรดิวเซอร์: Aof3d, Jittipon Thawornkitสังกัดค่าย: Nadao Music

B | F#/A# |E | F# |

แต่ก่อนนั้Bน.. ฉันยังแปลกใF#/A#จ..ที่เห็นใคEรร่ำลาจากกันด้วยการร้องไห้B..แต่บัดนี้B.. เมื่อเราต้องไF#/A#ป..ก็ถึงวันEที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไF#

เมื่อเราต้องไD#mป.. พบเพื่อนใหG#mม่..ซึ่งอาC#mจ..ไม่มีใครเข้าใจเราเหมือF#นเพื่อนคนเดิม..

กว่าจะรัBก..เท่าวันนี้กว่าจะมีF#/A#คนมาเข้าใจ ต้องใช้เวลEใช่เพียงมองตF#ากันเมื่อไรอยากจะคิBด ต้องจากกันเป็นแค่ฝัF#/A#น แต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียEงข้างกัน..F# ดั่งวันวาน..

B | F#/A# |E | F# |

ก่อนจากกัBน.. ฉันมาบอกลF#/A#า..ด้วยน้ำตEาที่มันเอ่อล้นอยู่เต็มหัวใBอยากบอกเธBอ.. บอกเธอด้วยF#/A#ใจ..ว่ารักเรEาจะมีให้กันอย่างนี้เรื่อยไF#

แล้วเราจะมD#mา.. พบกันใหG#mม่..จะกลับมC#mา..ร่วมทุกข์สุขกันให้เหมือF#นเมื่อวาน

* |

B | F#/A# |E |

ใช่เพียงมองตF#ากันเมื่อไรอยากจะคิBด ต้องจากกันเป็นแค่ฝัF#/A#นแต่ความจริงนั้นเรายังอยู่เคียEงข้างกัน..F# ดั่งวันวาBน..

B | F#/A# |E | F# |B |ฟังเพลง - กว่าจะรัก NaNa นาน่า ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์ เพลงประกอบละครฉลาดเกมส์โกง - YouTube

เนื้อเพลง กว่าจะรัก NaNa นาน่า ศวรรยา ไพศาลพยัคฆ์ OST ฉลาดเกมส์โกง แต่ก่อนนั้น ฉันยังแปลกใจ ที่เห็นใครร่ำลาจากกันด้วยการร้องไห้ แต่บัดนี้ เมื่อเราต้องไป ก็ถึงวันที่ฉันเข้าใจว่าเพราะอะไร เมื่อเราต้องไป พบเพื่อนใหม่ ซึ่งอาจ ไม่มีใครเข้าใจเราเหมือนเพื่อนคนเดิม กว่าจะรัก เท่าวันนี้ กว่าจะมีคนมาเข้าใจ ต้องใช้เวลา ใช่เพียงมองตากันเมื่อไร อยากจะคิด ต้องจากกัน เป็นแค่ฝัน แต่ความจริงนั้น เรายังอยู่เคียงข้างกัน ดั่งวันวาน ก่อนจากกัน ฉันมาบอกลา ด้วยน้ำตาที่มันเอ่อล้นอยู่เต็มหัวใจ อยากบอกเธอ บอกเธอด้วยใจ ว่ารักเราจะมีให้กันอย่างนี้เรื่อยไป แล้วเราจะมา พบกันใหม่ จะกลับมา ร่วมทุกข์สุขกันให้เหมือนเมื่อวาน ใช่เพียงมองตากันเมื่อไร อยากจะคิด ต้องจากกัน เป็นแค่ฝันแต่ความจริงนั้น เรายังอยู่เคียงข้างกัน ดั่งวันวาน