ใจเธอกอดใคร

  Neo-X   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ใจเธอกอดใคร Neo-X นีโอ-เอ็กซ์
สังกัดค่าย: RS

A# | A# |A# | A# |

รู้A#นัยน์ตาเธอนั้นมันฟ้GmองบอD#กว่าเธอยังไม่ตัดใFทุกA# ๆ คราวเธอนั้นหวั่นไหGmเมื่D#อได้เจอคนเดิมของเธF

ที่ฉัGmนทุ่มเทที่เฝ้าA#ทำ เพื่อให้D#เธอลืมเขาไA#แต่ก็Gmได้มาแค่ร่างA#กาย ไม่เคD#ยได้ใจจากเธFอ..

ตอนเธอกอดฉัA#น หัวใGmจเธอกอดใคD#ร ที่รัFเธออยู่กับฉัA#น แล้วใGmจเธอ..มันยังD#คงเป็นของใคFอย่าฝืนเลD#ยที่รัDmก..      ถ้C#mาเธอCm..รักใคFร พาร่างกายเธD#อ..ตามDm C#mไป Cm  ไปซะไปหาคนนั้นของเธA#อ..

A# | A# |

ถึA#งจะเจ็บถ้าเธอจะจากฉัGmใจD#ของฉัน..นั้นพอทนไหFมัA#นดีกว่าถ้ามีเธอไว้Gmแต่D#ว่าใจเธอไม่มีฉันเลF

บอกฉัGmนว่ารัก ฉันรู้A#ดี  มันไม่D#เคยมีความหมA#ายได้เป็Gmนเจ้าของแค่ร่างA#กาย ไม่เคD#ยได้ใจจากเธF

** |

D# Dm C#m | Cm F |
D# Dm C#m | Cm F |

** |

D# Dm C#m | Cm F | ( x2 )

อย่าฝืนเลD#ยที่รัDmก..      ถ้C#mาเธอCm..รักใคFร และฉันจะยอD#ม..ตัดDm C#mใจ Cm  ไปซะไปหาคนนั้นของเธA#อ..ฟังเพลง - ใจเธอกอดใคร Neo X นีโอ เอ็กซ์ - YouTube

เนื้อเพลง ใจเธอกอดใคร NeoX นีโอเอ็กซ์ รู้นัยน์ตาเธอนั้นมันฟ้อง บอกว่าเธอยังไม่ตัดใจ ทุกๆคราวเธอนั้นหวั่นไหว เมื่อได้เจอคนเดิมของเธอ ที่ฉันทุ่มเทที่เฝ้าทำ เพื่อให้เธอลืมเขาไป แต่ก็ได้มาแค่ร่างกาย ไม่เคยได้ใจจากเธอ ตอนเธอกอดฉัน หัวใจเธอกอดใคร ที่รัก เธออยู่กับฉัน แล้วใจเธอ มันยังคงเป็นของใคร อย่าฝืนเลยที่รัก ถ้าเธอ รักใคร พาร่างกายเธอ ตามไป ไปซะไปหาคนนั้นของเธอ ถึงจะเจ็บถ้าเธอจะจากฉัน ใจของฉัน นั้นพอทนไหว มันดีกว่าถ้ามีเธอไว้ แต่ว่าใจเธอไม่มีฉันเลย บอกฉันว่ารัก ฉันรู้ดี มันไม่เคยมีความหมาย ได้เป็นเจ้าของแค่ร่างกาย ไม่เคยได้ใจจากเธอ อย่าฝืนเลยที่รัก ถ้าเธอ รักใคร และฉันจะยอม ตัดใจ ไปซะไปหาคนนั้นของเธอ