เสียเวลาทำใจ

  Neo-X   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เสียเวลาทำใจ Neo X นีโอ เอ็กซ์
สังกัดค่าย: RS

Bsus2 | Bmaj7 |Bsus2 | Bmaj7 |

ไหBsus2นว่าคุยกันแล้ว แล้G#m7วยังทำอย่างนี้หรืC#m7อต้องให้ฉันหนี หาF#sus4ยตัวไปเลF#ร้อBsus2ยวันที่ผ่านมา มันG#m7เจ็บปวดเหลือเกินเรื่C#m7องที่เธอห่างเหิน ก็พยายาEมทำใจF#

ทิ้G#mงกันแล้ว เลิกF#กันแล้วฉันEก็ยังเสียใBmaj7แค่C#mได้เห็นก็เหมือD#mนจะตายยิ่Eงเจ็บกว่าเดิF#

เธอไม่รัBก แล้วมาG#mทำไม หรือเธEอแกล้งกัF#ทำให้ฉันB..หัวใจสั่G#mน ๆ  อย่างวัEนที่ทิ้งไปF#ทำใจลืมEตั้งนาน ยากเย็นแทD#mบขาดใจG#mกลับต้องเริ่C#mมต้นใหม่ปวดใจอีกกี่ครั้F#มันเสียเวลาทำใจ

Bsus2 | Bsus2 |

ถ้Bsus2าแค่อยากมาถาม ว่าG#m7ฉันเป็นอย่างไรนั่C#m7นแหล่ะยิ่งทำร้าย เข้าF#ใจไหมเธอฉัBsus2นทำใจไปแล้ว  ลืG#m7มด้วยการไม่เจอไม่เC#m7ข้าใจอีกเหรอ คนกำลังF#จะหาย

* | ** |

E | D#m G#m |C#m | F# |

** |

E | D#m G#m |

ฉันต้องเริ่C#mมต้นใหม่ปวดใจอีกกี่ครั้F#มันเสียเวลาทำใจB..ฟังเพลง - เสียเวลาทำใจ Neo X นีโอ เอ็กซ์ - YouTube

เนื้อเพลง เสียเวลาทำใจ Neo X นีโอ เอ็กซ์ ไหนว่าคุยกันแล้ว แล้วยังทำอย่างนี้ หรือต้องให้ฉันหนี หายตัวไปเลย ร้อยวันที่ผ่านมา มันเจ็บปวดเหลือเกิน เรื่องที่เธอห่างเหิน ก็พยายามทำใจ ทิ้งกันแล้ว เลิกกันแล้ว ฉันก็ยังเสียใจ แค่ได้เห็นก็เหมือนจะตาย ยิ่งเจ็บกว่าเดิม เธอไม่รัก แล้วมาทำไม หรือเธอแกล้งกัน ทำให้ฉัน หัวใจสั่นๆ อย่างวันที่ทิ้งไป ทำใจลืมตั้งนาน ยากเย็นแทบขาดใจ กลับต้องเริ่มต้นใหม่ปวดใจอีกกี่ครั้ง มันเสียเวลาทำใจ ถ้าแค่อยากมาถาม ว่าฉันเป็นอย่างไร นั่นแหล่ะยิ่งทำร้าย เข้าใจไหมเธอ ฉันทำใจไปแล้ว ลืมด้วยการไม่เจอ ไม่เข้าใจอีกเหรอ คนกำลังจะหาย ฉันต้องเริ่มต้นใหม่ปวดใจอีกกี่ครั้ง มันเสียเวลาทำใจ