ลาออก

  นิค สะเลอปี้   เนย ภัสวรรณ   ลูกทุ่ง   อีสาน   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลาออก นิค สะเลอปี้ feat. เนย ภัสวรรณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: นิค สะเลอปี้เรียบเรียง: นิค สะเลอปี้, ใบกระเพราสังกัดค่าย: พอดีม่วนติดต่องานแสดง: 0887473659, 0909715621

G Bm | Em |G Bm | Em |
C | Bm |Am D | Em |

เห็นเธอEmเศร้า ๆ .. ตั้งแต่เช้Bmาจนฮอดเที่ยงน้ำเสียAmง..  เหมือA7นกับคนเสียDใจ     B7

เขาถิ่มหEmนูไปแล้Bmว.. กับBผู้หญิงคนEmใหม่..หนูAmคงสิเรียนบ่ไหว มื้อDนี้..

เข้าใจอBmยู่ ครูกะเคยถืกคนฮักEmถิ่มแต่แฮ่งเฮาเศร้Cา เขากะแฮ่งยิ้ม แล้วกะสะGใจหนูต้องเฮ็Cดจั่งใด๋แหDน่ เขาจั่งสิหาBmยไปจากหัวใEmบ่อยาAmกสิฮ้องสิไห..ในเวลาเรีD | Dยน..

ให้เธอลาGออก ลาD/F#ออกออEmกจากความเจ็บช้ำให้เธอลาGออก ลาD/F#ออก  ออEmกคนใจดำแฮ่งเธอCเศร้า เขากะแฮ่Bmงหัวได้ใจซ้ำเมื่อเธอพลั้Cงเจ็บ ก็ให้BmจำลาออกจากควาAmมฮักที่เจ็บช้ำD แล้วตั้งใจGเรียน

Em | Bm |C G/B Am Bm | D |

* | ** |

เธAmอยังมีแม่ เธBmอยังมีครู เธอCยังมีหมู่อยู่เGด้ที่คอAmยให้กำลังใจและเคียงข้าBmง บ่ห่างเหคืCอกันเขาคนนั้D | Dน..

หนูสิลาGออก ลาD/F#ออก  ออEmกจากวันโหดร้ายหนูสิลาอGอก ลาD/F#ออก  ออEmกจากความเสียใจให้มัCนฮู้.. ว่าบ่มีมัBmนหนูกะอยู่ได้แรก ๆC กะคงบ่ไหBmว  แต่อีกบ่ดCนคงทำใจได้Dขอบคุณเด้อGครู

เมื่อเธอพลั้Cงเจ็บ ก็ให้BmจำลาออกจากควาAmมฮักที่เจ็บช้ำD.. แล้วตั้งใจเรียน

C Cm | G |ฟังเพลง - ลาออก นิค สะเลอปี้ feat. เนย ภัสวรรณ - YouTube

เนื้อเพลง ลาออก นิค สะเลอปี้ feat. เนย ภัสวรรณ เห็นเธอเศร้าๆ ตั้งแต่เช้าจนฮอดเที่ยง น้ำเสียง เหมือนกับคนเสียใจ เขาถิ่มหนูไปแล้ว กับผู้หญิงคนใหม่ หนูคงสิเรียนบ่ไหว มื้อนี้ เข้าใจอยู่ ครูกะเคยถืกคนฮักถิ่ม แต่แฮ่งเฮาเศร้า เขากะแฮ่งยิ้ม แล้วกะสะใจ หนูต้องเฮ็ดจั่งใด๋แหน่ เขาจั่งสิหายไปจากหัวใจ บ่อยากสิฮ้องสิไห ในเวลาเรียน ให้เธอลาออก ลาออก ออกจากความเจ็บช้ำ ให้เธอลาออก ลาออก ออกคนใจดำ แฮ่งเธอเศร้า เขากะแฮ่งหัวได้ใจซ้ำ เมื่อเธอพลั้งเจ็บ ก็ให้จำ ลาออกจากความฮักที่เจ็บช้ำ แล้วตั้งใจเรียน เธอยังมีแม่ เธอยังมีครู เธอยังมีหมู่อยู่เด้ ที่คอยให้กำลังใจและเคียงข้าง บ่ห่างเห คือกันเขาคนนั้น หนูสิลาออก ลาออก ออกจากวันโหดร้าย หนูสิลาออก ลาออก ออกจากความเสียใจ ให้มันฮู้ ว่าบ่มีมันหนูกะอยู่ได้ แรกๆกะคงบ่ไหว แต่อีกบ่ดนคงทำใจได้ ขอบคุณเด้อครู เมื่อเธอพลั้งเจ็บ ก็ให้จำ ลาออกจากความฮักที่เจ็บช้ำ แล้วตั้งใจเรียน