บุษบา

  นิโคล เทริโอ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง บุษบา นิโคล เทริโอ
เนื้อร้อง: แมวหมู่ทำนอง: สีห์ ธาราสดเรียบเรียง: วรฤทธิ์ เล่ห์วิสุทธิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Bm A | G D |
Bm A | G D |
Bm A | G D |
Bm A | G |

เราBmเคยเจอ เคยเดินAมาชนกันพอGจะจำดิฉันDได้ไหมเดิBmนมาชน แล้วคุณAก็เดินไปยังGโกรธคุณไม่หาDยเลยนะค่ะ

ขอBmโทษกันซักคำAก็ไม่มีเรื่Gองแบบนี้ดิฉันDถือสาทำBmอะไรไปรู้ตัวAหน่อยสินี่Gก็ยังรอให้ขอโทษDอยู่นะ

ทำBmเป็นงง ไม่พูดA/C#อะไรเลยอย่างงี้Gแกล้งกันนี่นDเอBmาเบอร์โทรของฉันA/C#เอาไปจะขอโทGษเมื่อไร รีบโทรมาหA

(ฉันชื่อ)บุษบDา หน่า นา หน่า น้F#mา..หน่า นา หน่า น้Bmา..น้Gา.. นF#mา   ชื่Emอ  บุAษบDา หน่า นา หน่า น้F#nา..หน่า นา หน่า น้Bmา..    น้Gา.. นF#mา..  นEmา..

ขอBmโทษฉันแล้วพูดAกันดี ๆก็ยัGงยินดีเป็นเพื่อDนคุณคุBmณเป็นใคร ทำไมAมาคนเดียวเดินGคนเดียวมันเหงาDมากนะคะ

บ้านBmฉันเองก็อยู่AถัดไปคุณGพึ่งย้ายมาใหDม่ใช่ไหมละคุBmณทำงานหรือเรียAนที่ไหนถาGมมากไป ไม่ว่าDกันนะค่ะ

ลืมBmไปเลยว่าชื่อA/C#อะไรคุณ ไม่เห็นGแนะนำนี่นDจำBmเอาไปไว้ทักA/C#ทายกันเจอฉันGเมื่อไร อย่าลืมกันนAะ..

* |

Bm A/C# | G D |
Bm A/C# | G | A |

* |

ม่ายรู้B ผมยอมดีกว่G#mม่ายรู้E คบกันมF#ม่ายรู้B คุณอย่าถือสG#mผมEทักคุณ แล้วคุณคุยตามไม่ทัF#ฟังเพลง - บุษบา นิโคล เทริโอ - YouTube

เนื้อเพลง บุษบา นิโคล เทริโอ เราเคยเจอ เคยเดินมาชนกัน พอจะจำดิฉันได้ไหม เดินมาชน แล้วคุณก็เดินไป ยังโกรธคุณไม่หายเลยนะค่ะ ขอโทษกันซักคำก็ไม่มี เรื่องแบบนี้ดิฉันถือสา ทำอะไรไปรู้ตัวหน่อยสิ นี่ก็ยังรอให้ขอโทษอยู่นะ ทำเป็นงง ไม่พูดอะไรเลย อย่างงี้แกล้งกันนี่นา เอาเบอร์โทรของฉันเอาไป จะขอโทษเมื่อไร รีบโทรมาหา (ฉันชื่อ)บุษบา หน่า นา หน่า น้า หน่า นา หน่า น้า น้า นา ชื่อ บุษบา หน่า นา หน่า น้า หน่า นา หน่า น้า น้า นา นา ขอโทษฉันแล้วพูดกันดีๆก็ยังยินดีเป็นเพื่อนคุณ คุณเป็นใคร ทำไมมาคนเดียว เดินคนเดียวมันเหงามากนะคะ บ้านฉันเองก็อยู่ถัดไป คุณพึ่งย้ายมาใหม่ใช่ไหมละ คุณทำงานหรือเรียนที่ไหน ถามมากไป ไม่ว่ากันนะค่ะ ลืมไปเลยว่าชื่ออะไรคุณ ไม่เห็นแนะนำนี่นา จำเอาไปไว้ทักทายกัน เจอฉันเมื่อไร อย่าลืมกันนะ ม่ายรู้ ผมยอมดีกว่า ม่ายรู้ คบกันมา ม่ายรู้ คุณอย่าถือสา ผมทักคุณ แล้วคุณคุยตามไม่ทัน