ดาวในฝัน

  หนู มิเตอร์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดาวในฝัน หนู มิเตอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สร่างศัลย์ เรืองศรีสังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

D | Gm |D | Gm |A | A |

เมื่อได้พDบ เมื่อได้เจAอ..เธอทุกครBmาวสุขหนักหนDา ล้นในใจA ไม่รู้หาBmยิ่งยามแย้Gม และยามยิ้F#mม ดูพริ้มEmพรายมองไม่หน่Gาย ยังไม่วาEย..จะใฝ่ถึA

อยากจะรู้Dว่ามีใคAร..ในใจBmหรือยังหากฉันหวัDงนั่งในใจA จะได้ไหBmหากว่ายัGง ยังไม่มีF#m..เจ้าหัวEmใจอย่าเพิ่งหน่าGย เก็บฉันไปAพิจารณD

แต่ดูเหมือGนเธอผู้สูงAเกินจะไขว่คว้BmและดูAคล้าGยเธออยู่ไกAลออกไปBmทุกทีก็เธอนั้Gนเป็นแค่ฝัAไม่เห็DนมีจริA/C#งสักทีBm A..หลับตGาฝันดี ตื่นมาAไม่มี..แม้Bmเงาเธอ

เธออยู่ไหDน เธอเป็นใคAร.. ใจBmฉันเพ้อเฝ้าละเมDอ..ถึงทุกวัAน..อยู่ไม่หาBmดาวดวงนั้Gน..เปล่งสีสัF#mน ทอแสงEmประกายใจฝันใฝ่G..ดาวในฝัAน..คนนั้นDคือเธอ

D A | Bm |
D A | Bm |

G F#m | Em |G A | D |

* | ** |

ใจฝันใฝ่G..ดาวในฝัAน..คนนั้นDคือเธอคอร์ดเพลง ดาวในฝัน หนู มิเตอร์

เนื้อเพลง ดาวในฝัน หนู มิเตอร์เมื่อได้พบ เมื่อได้เจอเธอทุกคราว สุขหนักหนา ล้นในใจ ไม่รู้หาย ยิ่งยามแย้ม และยามยิ้ม ดูพริ้มพราย มองไม่หน่าย ยังไม่วายจะใฝ่ถึง อยากจะรู้ว่ามีใครในใจหรือยัง หากฉันหวังนั่งในใจ จะได้ไหม หากว่ายัง ยังไม่มีเจ้าหัวใจ อย่าเพิ่งหน่าย เก็บฉันไปพิจารณา แต่ดูเหมือนเธอผู้สูงเกินจะไขว่คว้า และดูคล้ายเธออยู่ไกลออกไปทุกที ก็เธอนั้นเป็นแค่ฝัน ไม่เห็นมีจริงสักที หลับตาฝันดี ตื่นมาไม่มีแม้เงาเธอ เธออยู่ไหน เธอเป็นใครใจฉันเพ้อ เฝ้าละเมอถึงทุกวันอยู่ไม่หาย ดาวดวงนั้นเปล่งสีสัน ทอแสงประกาย ใจฝันใฝ่ดาวในฝันคนนั้นคือเธอ ใจฝันใฝ่ดาวในฝันคนนั้นคือเธอ