ดาวในฝัน

  หนู มิเตอร์   ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดาวในฝัน หนู มิเตอร์
เนื้อร้อง/ทำนอง: สร่างศัลย์ เรืองศรีสังกัดค่าย: รถไฟดนตรี

D | Gm |D | Gm |A | A |

เมื่อได้พDบ เมื่อได้เจAอ..เธอทุกครBmา..สุขหนักหนDา ล้นในใจA ไม่รู้หาBmย..ยิ่งยามแย้Gม และยามยิ้F#mม ดูพริ้มพรEmายมอง ไม่หน่Gาย ยังไม่วาEย..จะใฝ่ถึAง..

อยากจะรู้D..ว่ามีใคAร..ในใจหรือยัBmหากฉันหวัDง..นั่งในใจA จะได้ ไหBmหากว่ายัGง ยังไม่มีF#m..จ้าวหัวEmใจอย่าเพิ่งหน่Gาย เก็บฉันไปAพิจารณD

แต่ดูเหมืGอนเธออยู่สูAงเกินจะไขว่คว้Bmแหละดู คล้Gายเธออยู่ไกAลออกไปBmทุกทีก็เธอนั้Gนเป็นแค่ฝัAน ไม่เห็DนมีจริA/C#งซักทีBm        AหลับตาGฝันดี ตื่นมาAไม่มี..แม้เBmงาเธอ

เธออยู่ไหDน เธอเป็นใคAร ใจฉันเพ้Bmเฝ้าละเมDอถึงทุกวัAน..อยู่ไม่หาBmดาวดวงนั้Gนเปล่งสีสัF#mน ทอแสงEmประกายใจฝันใฝ่G ดาวในฝัAน คนนั้นคือเธD

D A | Bm |D A | Bm |
G F#m |Em |G A | D |

* | ** |ฟังเพลง - ดาวในฝัน หนู มิเตอร์ - YouTube

เนื้อเพลง ดาวในฝัน หนู มิเตอร์ เมื่อได้พบ เมื่อได้เจอ เธอทุกครา สุขหนักหนา ล้นในใจ ไม่รู้หาย ยิ่งยามแย้ม และยามยิ้ม ดูพริ้มพราย มอง ไม่หน่าย ยังไม่วาย จะใฝ่ถึง อยากจะรู้ ว่ามีใคร ในใจหรือยัง หากฉันหวัง นั่งในใจ จะได้ ไหม หากว่ายัง ยังไม่มี จ้าวหัวใจ อย่าเพิ่งหน่าย เก็บฉันไปพิจารณา แต่ดูเหมือนเธออยู่สูงเกินจะไขว่คว้า แหละดู คล้ายเธออยู่ไกลออกไปทุกที ก็เธอนั้นเป็นแค่ฝัน ไม่เห็นมีจริงซักที หลับตาฝันดี ตื่นมาไม่มี แม้เงาเธอ เธออยู่ไหน เธอเป็นใคร ใจฉันเพ้อ เฝ้าละเมอถึงทุกวัน อยู่ไม่หาย ดาวดวงนั้นเปล่งสีสัน ทอแสงประกาย ใจฝันใฝ่ ดาวในฝัน คนนั้นคือเธอ