เท่าที่ทำได้ (Love Friend)

  โอ๊ต ปราโมทย์   Lazyloxy   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เท่าที่ทำได้ (Love Friend) โอ๊ต ปราโมทย์ Feat.LAZYLOXY
เนื้อร้อง/ทำนอง: Tan Liptapallop, Panithi Lertudomthana, Lazyloxyเรียบเรียง: Lukellสังกัดค่าย: Khotkool Music, โคตรคูล

Gmaj7 Em7 | Am7 D |
Gmaj7 Em7 | Am7 D |

ระหว่างเGmaj7 Em7รา..นั้นAm7จะยังเป็นเพื่อDนกันได้รึเปล่Gmaj7 Emา..เธอAm7นั้นยังไม่ได้เDกลียดกันใช่ไหGmaj7 Emม..หลัAm7งจากที่ฉันเผลอDพูด

คำว่ารัCmaj7ก..ออกCmไป..แล้วเธอนั้Bmน..ไม่คิดอEmะไร..ฉันนั้นเข้Amาใจ เธอไม่ต้องห่วงในเมื่อฉัDนทำได้แค่นี้

ฉันนั้นจะรัGmaj7กเธอ.. Em7      เท่าที่เพื่อนรัAm7กได้..  DฉันจะคิดถึงBm7เธอ..  Em7        เท่าที่คิดถึงAm7ได้..   Dฉันนั้นจะรัGmaj7กเธอ.. Em7      เท่าที่เพื่อนรัAm7กได้..  Dเพราะว่าเธBm7อ..ให้แค่นั้Em7ทำไมฉันAm7จะทำให้เพื่อDนไม่ได้

Gmaj7 Em7 | Am7 D |

มันคือความจริGmaj7งที่ต้องยอมรับว่าเราเป็นได้Em7แค่เพื่อนรักต่อให้เธอจะช้ำAm7มากี่ครั้ง เธอก็ยังมีฉันDเป็นที่พักเมื่อเธอมีเขGmaj7าที่ตรงนั้น ความรู้สึกมัEm7นก็ยิ่งชัดเคยปลอบโยนAm7ตอนเธอเหงาใจน้ำตาที่ไหDลฉันก็เคยเป็นคนซับCmaj7..แต่ฉัCmนคงเป็นได้เพียงแค่นั้Bmน..ความรู้สึกและคำEmบอกว่ารัก..ที่ฉันพลั้Amงพูดออกไปช่วยทำไม่ได้ยินมันหน่Dอยสักครั้ง

* |

Cmaj7 Cm | Bm E |Am Bm |C D | E |

ฉันนั้นจะรัAmaj7กเธอ.. F#m7      เท่าที่เพื่อนรัBm7กได้..  EฉันจะคิดถึงAm7เธอ..  F#m7        เท่าที่คิดถึงBm7ได้..   Eฉันนั้นจะรัAmaj7กเธอ.. F#m7      เท่าที่เพื่อนรัAm7กได้..  Eเพราะว่าเธC#m7อ..ให้แค่นั้F#m7ทำไมฉันBm7จะทำให้เพื่อEนไม่ได้ฟังเพลง - เท่าที่ทำได้ (Love Friend) โอ๊ต ปราโมทย์ Feat.LAZYLOXY - YouTube

เนื้อเพลง เท่าที่ทำได้ โอ๊ต ปราโมทย์ Feat.LAZYLOXY ระหว่างเรา นั้นจะยังเป็นเพื่อนกันได้รึเปล่า เธอนั้นยังไม่ได้เกลียดกันใช่ไหม หลังจากที่ฉันเผลอพูด คำว่ารัก ออกไป แล้วเธอนั้น ไม่คิดอะไร ฉันนั้นเข้าใจ เธอไม่ต้องห่วง ในเมื่อฉันทำได้แค่นี้ ฉันนั้นจะรักเธอ เท่าที่เพื่อนรักได้ ฉันจะคิดถึงเธอ เท่าที่คิดถึงได้ ฉันนั้นจะรักเธอ เท่าที่เพื่อนรักได้ เพราะว่าเธอ ให้แค่นั้น ทำไมฉันจะทำให้เพื่อนไม่ได้ มันคือความจริงที่ต้องยอมรับ ว่าเราเป็นได้แค่เพื่อนรัก ต่อให้เธอจะช้ำมากี่ครั้ง เธอก็ยังมีฉันเป็นที่พัก เมื่อเธอมีเขาที่ตรงนั้น ความรู้สึกมันก็ยิ่งชัด เคยปลอบโยนตอนเธอเหงาใจ น้ำตาที่ไหลฉันก็เคยเป็นคนซับ แต่ฉันคงเป็นได้เพียงแค่นั้น ความรู้สึกและคำบอกว่ารัก ที่ฉันพลั้งพูดออกไป ช่วยทำไม่ได้ยินมันหน่อยสักครั้ง ฉันนั้นจะรักเธอ เท่าที่เพื่อนรักได้ ฉันจะคิดถึงเธอ เท่าที่คิดถึงได้ ฉันนั้นจะรักเธอ เท่าที่เพื่อนรักได้ เพราะว่าเธอ ให้แค่นั้น ทำไมฉันจะทำให้เพื่อนไม่ได้