เป็นไรไหม

  Lazyloxy   OG-ANIC   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นไรไหม OG-ANIC x LAZYLOXY
ดนตรี/โปรดิวเซอร์: NINO

D | F# |G | A |
D | F# |G | A |

ถึงเขาไม่Dได้ถามว่าตอนนี้อยู่F#ที่ไหนถึงแม้Gว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นAไรไหมถึงเขDาทิ้งมา ถึงแม้น้ำตาF#รินไหลถึงแม้ว่าเมGาเท่าไร แต่เธอต้องกลับAให้ไหว

ถึงแม้ว่ารักDเท่าไร ถึงแม้ว่าใจF#จะผูกกันแต่สักวันGต้องตัดใจ ต่อให้หัวใจAจะผูกพันรักDกันเหลือเกิน แต่ถึงเวลาF#ต้องจากกันและก็ยังGคงเหมือนเดิม ถึงแม้หัวใจAจะห่างกัน

เธอรู้ดีDว่าต้องเจอคนใจร้าF#เธอเป็น Good GiGrl แต่เขาไม่ใช่ Good GuAyแม้ว่าเธอDจะรักเขามากแค่ไหF#ต่อให้เมาสักเท่าไรG เขาก็ยังบอก Good ByAe

น่าเสียดาDยเธอยังเศร้าอยู่อย่างนั้F#แก้วในมืGอเธอถูกยกไปกี่ครั้AเมาแทบตาDยก็จำได้แต่ความหลัF#ยังฝังใจเจ็บไม่จำG เก็บไปย้ำอยู่ซ้ำ ๆA

แค่คนจะไปD เธอไม่ต้องร้อF#หยุดก่อนได้ไหGม พรุ่งนี้ค่อยถอAถ้าเธอไม่ไหDว เดี๋ยวพาไปนอF#ท่ามกลาง warm ligGht ฉันกลัวเธอหลAอน

* | ** |

อยู่ดี ๆD เขาก็หาย ไม่ต้อF#งกระวนกระวายเจ็บช้ำGจะเป็นจะตาย ร้องไห้งอแAงก็ไม่ได้อะไรอยู่คนเดียDวบางทีก็ดี จิบไวF#น์ชิลล์ ๆ Babyถ้าไม่Gเป็นการรบกวน เตรียมตัวบันเทิAงกันเลยคืนนี้

มาDกับฉันจะมีแต่ควาF#มสนุกสนานรับประกัGนความเมาคุณจะไม่มีAความอ้างว้างยาDมเสียใจให้รีบมาดื่มF#ทันทีเมาแล้วลืมGเรื่องราว คนละจิบAกำลังดี

ช่าDงเหอะ อย่าไปสนใจ ยกF#ให้หมด อย่าไปสนใครมีGอะไรระบายออกมา ความAในใจเรื่องหลอกตาเธอพูดDมา ฉันจะรับฟัง เก็บF#เรื่องราวและก็แนะนำตั้งGใจฟัง เธอลองแวะจำจะดูแลAอย่างดี ถ้าเธอมารักกัน

* | ** |

โวะโDอ โวะโอ โวะโอF# โวะโอ ถ้าเขาไม่รัGเยะเอ เยะเAอ เยะเอ I don't give a fxDckโวะโอ โวะโอF# โวะโอ กลัวเธอจะร้Gองเยะเอ เยะเAอ เยะเอ เดี๋ยวพาไปนอD | F#

เอ เดี๋ยวพาไปนอนGหลับ ไปนอนที่ไหนAดีแค่เพียงได้สัมDผัส กลัวเธอจะเมาF#อีกเด๋วพาไปนอนGหลับ ความเศร้ามันไม่Aดีฟังเพลง - เป็นไรไหม OGANIC x LAZYLOXY - YouTube

เนื้อเพลง เป็นไรไหม OG ANIC x LAZYLOXY ถึงเขาไม่ได้ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเธอนั้นเป็นไรไหม ถึงเขาทิ้งมา ถึงแม้น้ำตารินไหล ถึงแม้ว่าเมาเท่าไร แต่เธอต้องกลับให้ไหว ถึงแม้ว่ารักเท่าไร ถึงแม้ว่าใจจะผูกกัน แต่สักวันต้องตัดใจ ต่อให้หัวใจจะผูกพัน รักกันเหลือเกิน แต่ถึงเวลาต้องจากกัน และก็ยังคงเหมือนเดิม ถึงแม้หัวใจจะห่างกัน เธอรู้ดีว่าต้องเจอคนใจร้าย เธอเป็น Good Girl แต่เขาไม่ใช่ Good Guy แม้ว่าเธอจะรักเขามากแค่ไหน ต่อให้เมาสักเท่าไร เขาก็ยังบอก Good Bye น่าเสียดายเธอยังเศร้าอยู่อย่างนั้น แก้วในมือเธอถูกยกไปกี่ครั้ง เมาแทบตายก็จำได้แต่ความหลัง ยังฝังใจเจ็บไม่จำ เก็บไปย้ำอยู่ซ้ำๆ แค่คนจะไป เธอไม่ต้องร้อง หยุดก่อนได้ไหม พรุ่งนี้ค่อยถอน ถ้าเธอไม่ไหว เดี๋ยวพาไปนอน ท่ามกลาง warm light ฉันกลัวเธอหลอน อยู่ดีๆเขาก็หาย ไม่ต้องกระวนกระวาย เจ็บช้ำจะเป็นจะตาย ร้องไห้งอแงก็ไม่ได้อะไร อยู่คนเดียวบางทีก็ดี จิบไวน์ชิลล์ๆBaby ถ้าไม่เป็นการรบกวน เตรียมตัวบันเทิงกันเลยคืนนี้ มากับฉันจะมีแต่ความสนุกสนาน รับประกันความเมาคุณจะไม่มีความอ้างว้าง ยามเสียใจให้รีบมาดื่มทันที เมาแล้วลืมเรื่องราว คนละจิบกำลังดี ช่างเหอะ อย่าไปสนใจ ยกให้หมด อย่าไปสนใคร มีอะไรระบายออกมา ความในใจเรื่องหลอกตา เธอพูดมา ฉันจะรับฟัง เก็บเรื่องราวและก็แนะนำ ตั้งใจฟัง เธอลองแวะจำ จะดูแลอย่างดี ถ้าเธอมารักกัน โวะโอ โวะโอ โวะโอ โวะโอ ถ้าเขาไม่รัก เยะเอ เยะเอ เยะเอ I don't give a fxck โวะโอ โวะโอ โวะโอ กลัวเธอจะร้อง เยะเอ เยะเอ เยะเอ เดี๋ยวพาไปนอน เอ เดี๋ยวพาไปนอนหลับ ไปนอนที่ไหนดี แค่เพียงได้สัมผัส กลัวเธอจะเมาอีก เด๋วพาไปนอนหลับ ความเศร้ามันไม่ดี