ไกล

  OLDMAN   โฟล์ก   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไกล OLDMAN
เนื้อร้อง/ทำนอง: noo old manดนตรี: เบิร์ด

C | Am |F | G |

มองCไปบนฟ้า  ก็เห็นAmเมฆที่ลอยพระจันFทร์.. แอบส่องเงGนั่งCเหงา  ใจAmที่ว่างเปล่าคิดFถึงคน.. บนฟ้าGไกล

อยากเอื้อCมมือคว้า.. เมAmฆที่ลอยใจFหวังว่า.. คงจะรู้Gถึงความ.. คิดถึGง..

อยู่Amบนนั้น.. คงFสบายดี..ไม่ต้องห่วCงทางนี้ หลัFบให้สบGาย..

ควาFมรักที่เคยมีG ไม่เคCยจาG/BงหายไAmยังFห่วงใย อยากถามไถ่เสมGนาFนแค่ไหน ควาGมคิดถึง..ที่ฉัCน..มีG/Bให้เธAmยังมาFกเสมอ แค่รอGสักวัน.. (คงพบกัน)

C | Am |F | G |

การCจากลา.. ที่ไม่Amได้เอื้อนเอ่ยมันทFรมาน.. อยู่Gข้างในอยากบอCกว่ารัก  ไม่รู้Amจะได้ยินไหมมันดัFงอยู่ข้างในใจดวงนี้G

* | ** | ** |

เราคงพบกัน

C | Am |F | G |C |ฟังเพลง - ไกล OLD MAN - YouTube

เนื้อเพลง ไกล OLD MAN มองไปบนฟ้า ก็เห็นเมฆที่ลอย พระจันทร์ แอบส่องเงา นั่งเหงา ใจที่ว่างเปล่า คิดถึงคน บนฟ้าไกล อยากเอื้อมมือคว้า เมฆที่ลอย ใจหวังว่า คงจะรู้ถึงความ คิดถึง อยู่บนนั้น คงสบายดี ไม่ต้องห่วงทางนี้ หลับให้สบาย ความรักที่เคยมี ไม่เคยจางหายไป ยังห่วงใย อยากถามไถ่เสมอ นานแค่ไหน ความคิดถึง ที่ฉัน มีให้เธอ ยังมากเสมอ แค่รอสักวัน (คงพบกัน) การจากลา ที่ไม่ได้เอื้อนเอ่ย มันทรมาน อยู่ข้างใน อยากบอกว่ารัก ไม่รู้จะได้ยินไหม มันดังอยู่ข้างในใจดวงนี้ เราคงพบกัน