คบไม่ได้

  ป้าง นครินทร์   สตริง   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คบไม่ได้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ป้าง นครินทร์เรียบเรียง: นครินทร์ กิ่งศักดิ์สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

ฉันจะทำยังไงG#.. ในสัญA#mญาเคยตกลงไว้ด้วยF#กัน ลองคG#บกันC#ดูฉันคิดว่าคงทำG#ได้  ไม่เสียA#mใจหากว่าเราไม่เข้าF#กัน ยังคG#บกันC#อยู่

แล้ววันผ่านไปG# หมดเลยหมดใFจ..ไปรักA#mเธอพร้อมกันที่เธG#อ..รู้แล้วว่าฉัF#นยังไม่ใช่C#ขอเป็นอย่างเดิG#ม เธอทวงคำนั้Fน..ที่พูดA#mไปได้ไหF#ม ยังเป็นเพื่อนกัF#mนเสG# | G#มอ..

เจ็C#บขนาดนี้.. คงA#mจะไม่ไหวทำตามF#ไม่ได้F#m.. ที่บอกไว้A#mในสัญญG#อาจC#จะหลบหายไป  ไม่A#mต้องตามหาขอเวลF#าให้ฉัน..F#ตอนนี้FmยังคบกัG#น..ไม่ได้

C# | C# |

ขอโทษเธอจริง ๆG# .. ฉันเสียA#mใจที่ทำอย่างคำไม่ได้F#  จงยกG#โทษC#เถิด..  C#

ฉันมันผิดเอG#ง หมดเลยหมดใFจไปรักA#mเธอพร้อมกันที่เธG#อ..รู้แล้วว่าฉัF#นยังไม่ใช่C#ขอเป็นอย่างเดิG#ม เธอทวงคำนั้Fนที่พูดA#mไปได้ไหF#ม ยังเป็นเพื่อนกัF#mนเสG# | G#มอ..

** |

B C# |

 F#  คงจะมีวันหวนคืนมา.. F#m  กาลเวลาคงช่วยบรรเทาควC# F#m | A#mามช้ำ.. F#  พยายามเป็นเหมือนคนเดิม.. F#m  พออะไรมันเริ่มจะดี จะกลับG#มา..   เจอหน้ากัG#น..เหมือนเคย..

** |

C# F#m | C# F#m |C# |ฟังเพลง - คบไม่ได้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ - YouTube

เนื้อเพลง คบไม่ได้ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ฉันจะทำยังไง ในสัญญา เคยตกลงไว้ด้วยกัน ลองคบกันดู ฉันคิดว่าคงทำได้ ไม่เสียใจ หากว่าเราไม่เข้ากัน ยังคบกันอยู่ แล้ววันผ่านไป หมดเลยหมดใจ ไปรักเธอ พร้อมกันที่เธอ รู้แล้วว่าฉันยังไม่ใช่ ขอเป็นอย่างเดิม เธอทวงคำนั้น ที่พูดไป ได้ไหม ยังเป็นเพื่อนกันเสมอ เจ็บขนาดนี้ คงจะไม่ไหว ทำตามไม่ได้ ที่บอกไว้ในสัญญา อาจจะหลบหายไป ไม่ต้องตามหา ขอเวลาให้ฉัน ตอนนี้ยังคบกัน ไม่ได้ ขอโทษเธอจริงๆ ฉันเสียใจ ที่ทำอย่างคำไม่ได้ จงยกโทษเถิด ฉันมันผิดเอง หมดเลยหมดใจไปรักเธอ พร้อมกันที่เธอ รู้แล้วว่าฉันยังไม่ใช่ ขอเป็นอย่างเดิม เธอทวงคำนั้นที่พูดไป ได้ไหม ยังเป็นเพื่อนกันเสมอ คงจะมีวันหวนคืนมา กาลเวลาคงช่วยบรรเทาความช้ำ พยายามเป็นเหมือนคนเดิม พออะไรมันเริ่มจะดี จะกลับมา เจอหน้ากัน เหมือนเคย