คำตอบเดิม

  Paper Planes   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คำตอบเดิม Paper Planes เปเปอร์ เพลนส์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)เรียบเรียง: Paper Planesโปรดิวเซอร์: ธันวา เกตุสุวรรณ (HYE)สังกัดค่าย: genie records

A | B |C#m | G#m |
A | B |C#m | G#m |

เจ็บอีกแล้Aว โดนอีกแล้Bที่เธอทำC#m ทำซ้ำ ๆ ยังไม่จำG#mไม่เข็ดมอบความรัAก.. ให้เธอไปB..แต่สุดท้าC#mยเธอกลับทิ้งให้ใจเรG#mาต้องเจ็บ

มันสมควรแล้วใช่Aไหม จะไปโทษใคBรู้ว่าเธอน่ะใจC#mร้าย ก็ไม่ห้ามใG#mหากเดินทางข้ามเวลาตอนAนี้ เปลี่ยนให้ย้อนไปBแต่สุดท้ายใC#mจมันก็อยากให้เหมือนเดิG#m

ต่อให้ฉันย้อAนเวลาBได้อีกครั้งฉันC#mก็ยังคงเลือกจะรักG#mเธอต่อให้ฉันย้อAนเวลาBสักกี่ครั้งใครC#mคนนั้นคงเป็นได้เพียG#mงแค่เธอ A  แม้ว่าเคยเจ็บจากเธBอมากแค่ไหน C#m  ยิ่งย้ำเตือนว่ายังมีG#mหัวใจต่อให้ฉันย้อAนเวลาBได้อีกครั้งฉันC#mก็ยังคงเลือกจะรักG#mเธอ..

 A  หากว่าเธอนั้นย้อนกลับมB   ขอให้เธอรู้ฉันยังเหมือนเดิม C#m  หากว่าเวลาคือคำถาG#m   ขอให้เธอรู้คำตอบเหมือนเดิม A  แม้ว่าเวลาจะผ่านไปB ขอให้รู้ฉันไม่เปลี่ยนใจ   รัC#mกเราคือหนังที่จบแล้ว แต่ฉันจะขG#mอดูต่อไป

* | ** |

F#m | F#m |A | A |
F#m | F#m |A | A |

 F#m  ฉันยังรออยู่ตรAงนี้..กับแผลเดิม ๆ ในใจF#m   รักG#mฉันยังคงเก็บAไว้..เสมอ..

* | ** |

A | B |C#m | G#m |
A | B |C#m | G#m |

 A  แม้ว่าเคยเจ็บจากเธBอมากแค่ไหน C#m  ยิ่งย้ำเตือนว่ายังมีG#mหัวใจต่อให้ฉันย้อAนเวลาBได้อีกครั้งฉันC#mก็ยังคงเลือกจะรักG#mเธอ..ฟังเพลง - คำตอบเดิม Paper Plane เปเปอร์ เพลนส์ - YouTube

เนื้อเพลง คำตอบเดิม Paper Planes เปเปอร์ เพลนส์ เจ็บอีกแล้ว โดนอีกแล้ว ที่เธอทำ ทำซ้ำๆยังไม่จำไม่เข็ด มอบความรัก ให้เธอไป แต่สุดท้ายเธอกลับทิ้งให้ใจเราต้องเจ็บ มันสมควรแล้วใช่ไหม จะไปโทษใคร รู้ว่าเธอน่ะใจร้าย ก็ไม่ห้ามใจ หากเดินทางข้ามเวลาตอนนี้ เปลี่ยนให้ย้อนไป แต่สุดท้ายใจมันก็อยากให้เหมือนเดิม ต่อให้ฉันย้อนเวลาได้อีกครั้ง ฉันก็ยังคงเลือกจะรักเธอ ต่อให้ฉันย้อนเวลาสักกี่ครั้ง ใครคนนั้นคงเป็นได้เพียงแค่เธอ แม้ว่าเคยเจ็บจากเธอมากแค่ไหน ยิ่งย้ำเตือนว่ายังมีหัวใจ ต่อให้ฉันย้อนเวลาได้อีกครั้ง ฉันก็ยังคงเลือกจะรักเธอ หากว่าเธอนั้นย้อนกลับมา ขอให้เธอรู้ฉันยังเหมือนเดิม หากว่าเวลาคือคำถาม ขอให้เธอรู้คำตอบเหมือนเดิม แม้ว่าเวลาจะผ่านไป ขอให้รู้ฉันไม่เปลี่ยนใจ รักเราคือหนังที่จบแล้ว แต่ฉันจะขอดูต่อไป ฉันยังรออยู่ตรงนี้ กับแผลเดิมๆในใจ รักฉันยังคงเก็บไว้ เสมอ แม้ว่าเคยเจ็บจากเธอมากแค่ไหน ยิ่งย้ำเตือนว่ายังมีหัวใจ ต่อให้ฉันย้อนเวลาได้อีกครั้ง ฉันก็ยังคงเลือกจะรักเธอ