หากไม่มีฉัน

  PATH DIZ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หากไม่มีฉัน PATH DIZ
เนื้อร้อง: PATH DIZโปรดิวเซอร์: R4PG4ME BEATS

Gmaj7 | F#m |Em A | D |
Gmaj7 | F#m |Em A | D |
Gmaj7 | F#m |Em A | D |

หากไม่มีฉัGmaj7นคงไม่เป็นไรแค่ฉันหายไF#mป เธอคงไม่เสียดายเพราะว่าเธEmอไม่มีกัน และคAงไม่มีวันที่เธDอจะรักเธอไม่มีฉัGmaj7นอยู่ข้างในหัวใจแต่ไม่มีฉัF#mน มันก็คงไม่ตายผิดที่ฉันEmที่รั้งเธอไม่ไหวขอพูดAคำสุดท้าย ฉันรักDเธอ

ในตอนที่เธอลGmaj7าทำเอาน้ำตาฉันไหลรินฉันเกลียดตัวเองชิบหF#mายที่ทำให้ตัวเธอหายอินอันไหนเท็จ อันไหนจริEmง ก็แล้วแต่เธอจะเลือกฟัAแต่ว่าฉันขอแค่อย่างเดีDยวไม่อยากให้เธอไปเลือกมัน

มีเพียงความหวังดีGmaj7นี่เป็นสิ่งเดียวที่ให้ได้เขาขึ้นเป็นฝ่ายชนF#mะ ส่วนฉันเป็นฝ่ายที่ใกล้พ่ายรักก็เป็นเหมือนเกEmม แต่ว่าตัวเธอเป็นคนกำหนAเธอเลือกข้างของเขาไปแล้Dเลยทำให้เรื่องของเรามันจบ

ภาพมันตัดจGmaj7บมันตัดบทที่เคยได้ฟังฉันเป็นแค่ตัวตลF#mกที่ไม่มีบทในความสัมพันธ์เพราะฉันที่บกพร่Emอง เลยทำให้รักเราตกร่อAฉันเป็นเพียงบทนDอก เธอมีเขามาปกป้อง

ขี้เกียจจะพร่ามแล้Gmaj7ว ฉันเลยเอาเพลงมาบอกเธอแค่อยากให้เธอได้รู้F#mว่าฉันคิดถึงตลอดเลยแล้วหลังจากนี้ไEmปคงไม่มีฉันข้าง ๆ แล้Aให้เธอดูแลตัวเองให้ดีD แค่นี้ที่อยากจะบอกเธอ

** |

มันผิดที่ฉันนี่แหGmaj7ละที่ไม่เคยดูแลเธอแต่ฉันก็พูดกับเธอตลF#mอด มันไม่เคยเกินใจเลยไม่อยากจะขอโทEmษ เพราะรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ฟัAอยากเข้าไปกอดเธDอ แต่ว่าตอนนี้มันคงไม่ทัน

เพราะฉันมันแย่เกิGmaj7น ที่เธอร้องไห้ไม่ปลอบเลยเพียงเพราะฉันใจร้อF#mน ไม่ฟังเหตุผลมาก่อนเจอฉันทำเธอเจ็บอยู่เรื่Emอย จนตอนนี้เธอทนไม่ไหAคำถามที่ฉันได้รัDบคือว่าฉันรักเธอจริงใช่ไหม

คนที่รักกัGmaj7นเขาคงไม่ทำแบบนี้หรอกคำตอบที่ฉันให้เธF#mอ ฉันขอให้เก็บไปคิดก่อนไม่อยากจะรีบตอEmบ จนกว่าจะคิดออAสถานการณ์มันเปลี่Dยนไปตั้งแต่เธอจะคิดบอก

สุดท้ายแล้วมันก็จGmaj7บ เพราะว่าตัวเธอมาบอกลาสิ่งที่ทำไม่มีความหมF#mาย ทำไมเธอพึ่งมาบอกกันต้องเจ็บกันอยู่ซ้ำ ๆ Emจนน้ำไหลออกกระบอกตAหรือไม่มีฉันก็ดีอยู่แล้Dว ทำไมเธอต้องมาหลอกกัน

Gmaj7 | F#m |Em A | D |

** |คอร์ดเพลง หากไม่มีฉัน PATH DIZ

เนื้อเพลง หากไม่มีฉัน PATH DIZ หากไม่มีฉันคงไม่เป็นไร แค่ฉันหายไป เธอคงไม่เสียดาย เพราะว่าเธอไม่มีกัน และคงไม่มีวันที่เธอจะรัก เธอไม่มีฉันอยู่ข้างในหัวใจ แต่ไม่มีฉัน มันก็คงไม่ตาย ผิดที่ฉันที่รั้งเธอไม่ไหว ขอพูดคำสุดท้าย ฉันรักเธอ ในตอนที่เธอลาทำเอาน้ำตาฉันไหลริน ฉันเกลียดตัวเองชิบหายที่ทำให้ตัวเธอหายอิน อันไหนเท็จ อันไหนจริง ก็แล้วแต่เธอจะเลือกฟัง แต่ว่าฉันขอแค่อย่างเดียว ไม่อยากให้เธอไปเลือกมัน มีเพียงความหวังดีนี่เป็นสิ่งเดียวที่ให้ได้ เขาขึ้นเป็นฝ่ายชนะ ส่วนฉันเป็นฝ่ายที่ใกล้พ่าย รักก็เป็นเหมือนเกม แต่ว่าตัวเธอเป็นคนกำหนด เธอเลือกข้างของเขาไปแล้ว เลยทำให้เรื่องของเรามันจบ ภาพมันตัดจบมันตัดบทที่เคยได้ฟัง ฉันเป็นแค่ตัวตลกที่ไม่มีบทในความสัมพันธ์ เพราะฉันที่บกพร่อง เลยทำให้รักเราตกร่อง ฉันเป็นเพียงบทนอก เธอมีเขามาปกป้อง ขี้เกียจจะพร่ามแล้ว ฉันเลยเอาเพลงมาบอกเธอ แค่อยากให้เธอได้รู้ว่าฉันคิดถึงตลอดเลย แล้วหลังจากนี้ไปคงไม่มีฉันข้างๆแล้ว ให้เธอดูแลตัวเองให้ดี แค่นี้ที่อยากจะบอกเธอ มันผิดที่ฉันนี่แหละที่ไม่เคยดูแลเธอ แต่ฉันก็พูดกับเธอตลอด มันไม่เคยเกินใจเลย ไม่อยากจะขอโทษ เพราะรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ฟัง อยากเข้าไปกอดเธอ แต่ว่าตอนนี้มันคงไม่ทัน เพราะฉันมันแย่เกิน ที่เธอร้องไห้ไม่ปลอบเลย เพียงเพราะฉันใจร้อน ไม่ฟังเหตุผลมาก่อนเจอ ฉันทำเธอเจ็บอยู่เรื่อย จนตอนนี้เธอทนไม่ไหว คำถามที่ฉันได้รับคือว่าฉันรักเธอจริงใช่ไหม คนที่รักกันเขาคงไม่ทำแบบนี้หรอก คำตอบที่ฉันให้เธอ ฉันขอให้เก็บไปคิดก่อน ไม่อยากจะรีบตอบ จนกว่าจะคิดออก สถานการณ์มันเปลี่ยนไปตั้งแต่เธอจะคิดบอก สุดท้ายแล้วมันก็จบ เพราะว่าตัวเธอมาบอกลา สิ่งที่ทำไม่มีความหมาย ทำไมเธอพึ่งมาบอกกัน ต้องเจ็บกันอยู่ซ้ำๆจนน้ำไหลออกกระบอกตา หรือไม่มีฉันก็ดีอยู่แล้ว ทำไมเธอต้องมาหลอกกัน