ชายคนหนึ่ง

  ปีเตอร์ คอร์ป   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชายคนหนึ่ง ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล
ทำนอง/เรียบเรียง: ชาตรี คงสุวรรณเนื้อร้อง: JONATHAN TRISTONสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

Cmaj7 | Gmaj7 |Am7 D7 | Gmaj7 |
Em7 | Am7 |Cmaj7 D7 | G |

เธAm7อไม่ต้อD7งกังวGล..      เธAm7อไม่ต้อD7งเกรงใจGควAm7ามรักฉัD7นที่ฝาGก..ไว้Em..เป็Am7นเรื่องง่าD7ยกว่านั้G

ฉัG7นเป็นเพียCงชายคนหนึ่ง..ที่อยาBmกดูแลห่วAm7งใยเธD7อเท่านั้Gขอแค่เพียEmงยังมีใคร..ที่ห่วAm7งใยกันไม่Cเคยต้องกาDรสิ่งใดG

G |

Am7จที่ฉันD7ให้เธGอ..       เธAm7อก็แค่D7รับไปGเธAm7อไม่ต้อD7งมอบสิ่Gง..ไหEmตอบAm7แทนมD7าให้ฉัG

* |

ขอG7แค่เศษCส่วนหนึ่ง จากใจBmของเธอหาAm7กพอจะมีD7ให้ฉัGขอแค่เพีEmยงยังมีใคร..ที่ห่วAm7งใยกันไม่Cเคยต้องกาDรสิ่งใดG G7..

Cmaj7 | Bm |Am D | G |
Em | Am |C D | G |

** |

ขอแค่เพียEmงยังมีใคร..ที่ห่วAmงใยกันไม่Cเคยต้องกDารสิ่งใG

C | Bm |Am7 D | G |

ขอแค่เพียEmงยังมีใคร..ที่ห่วAm7งใยกันไม่Cเคยต้องกDารสิ่งใG G7ด..

** |

ไม่Cเคยต้องกDารสิ่งใGด..ฟังเพลง - ชายคนหนึ่ง ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล - YouTube

เนื้อเพลง ชายคนหนึ่ง ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล เธอไม่ต้องกังวล เธอไม่ต้องเกรงใจ ความรักฉันที่ฝาก ไว้ เป็นเรื่องง่ายกว่านั้น ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่ง ที่อยากดูแล ห่วงใยเธอเท่านั้น ขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด ใจที่ฉันให้เธอ เธอก็แค่รับไป เธอไม่ต้องมอบสิ่ง ไหน ตอบแทนมาให้ฉัน ขอแค่เศษส่วนหนึ่ง จากใจของเธอ หากพอจะมีให้ฉัน ขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด ขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด ขอแค่เพียงยังมีใคร ที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด ไม่เคยต้องการสิ่งใด