แลรักนิรันดร์กาล

  ปู่จ๋าน ลองไมค์   แร็พ   สตริง   คำเมือง   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แลรักนิรันดร์กาล PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พิษณุ บุญยืน

C | G |Am | F |
C | G |Am | F |
C | G |Am | F |
C | G |Am | F |

 C  แช่มช้อGย โสAmภา โหว่หFา..ใดจะเปCรย..   งดงาGม..เหลือเกิAmน ใจเพลิFน..เกินเอื้อนCเอ่ยฝนยังคู่ฟ้Gา ปลายังคู่น้ำAmน้องนางคนงาFมกู้อ้ายแต้กCฮักนัก ฮักหลาGย มั่นหมายบ่โรยรAmเจ้าเป็นนางฟ้FาหรือเทพธิดาบนดอCโอ้เจ้าหงส์ฟ้Gา แก้วตาดุจพลAmอยบ่ฮิ้อหลุดลอFย..ให้ใครเชยCชมดอกรักบ่ลอยลGมก็สุขสมเหลือใAmผีเสื้อได้ดอมดFม ก็สุขล้นในหัวใจ

 C  ไม่ได้ต้องกาGรที่จะเป็นตำนานรัAm   แต่ใจต้องการนัFกแค่เพียงได้รักเจ้าเนิ่นนCา­น   เมื่อได้พบพาGนกับแม่นงคราญจึงสานรัAm    กายใจพร้อมพลีภัFกดิ์ เพื่อเพียงได้รักเจ้าเ­นิ่นนาน

 C  คำฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ใGนน้ำก็กลัวหนาว   จักเอาไว้พื้นอากาAmศกลางหาว   ก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาFคะลุม   จักเอาไปใส่ในวังข่วงCคุ้ม   ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไG   ก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวชายปี้Amนี้   จักหื้อมันไห้อะฮิอะฮี้ ยาFมปี้นอนสะดุ้งตื่นเววา

ถ้าหากCว่ารักฉันนี้ดุจดังดอกบัวที่ผลิบานภายในGฉันจึงสุขล้นเหมือนเจอมักผล เหมือนเจอ­นิพพานแม้เธAmอเป็นเจ้าเป็นนายฉันพร้อมพลีกายเป็นบ­ริวารเป็นแสงสว่าFงท่ามกลางใจตนแม้ยามมืดมนต์ในอ­นธการหมู่ยักCษ์ หมู่มาร มิอาจยั่วยุให้หลงไหลจักอยู่Gบำรุงทะนุจนชั่วอายุสงขัยถ้าหาAmกประสงค์ไดที่เธอต้องการและเป็นเรื่อ­งดีประสงค์นั้Fนฉันจะกระทำให้เป็นไปตามกรรมวิธ­ี

 C  บนบาทวิถี มีเธอให้เกี้ยวพา   งดงาGมกว่าแข้วนแดนใดที่พี่ได้ไปได้เที่ยวม­ามโนภาAmพไม่มีขุ่นแครงและเมื่อมีแสงกระทบตาจึงเห็Fนตัวสูเจ้าเป็นเหมือนฮองเฮานั่งเกี้­ยวมา

ถ้าหาCกว่ารักนี้มาค่ากว่าโภคทรัพย์และมันGยังหายากล้ำเหมือนเอดโพธิดำซ่อนในสำ­รับจึงหวงแหAmนและเก็บรักษาซะยิ่งกว่าม้าไพร่ผล­จอมทัพจะเก็บใว้Fให้อยู่ในใจแม้วันเดือนเคลื่อนไป­คนานับ

** | * | ** |

C | G | Am | F | ( x2 )

เพื่อเพียงได้รักเจ้าเ­นิ่นนCาน..ฟังเพลง - แลรักนิรันดร์กาล PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์ - YouTube

เนื้อเพลง แลรักนิรันดร์กาล PMC ปู่จ๋าน ลองไมค์ แช่มช้อย โสภา โหว่หา ใดจะเปรย งดงาม เหลือเกิน ใจเพลิน เกินเอื้อนเอ่ย ฝนยังคู่ฟ้า ปลายังคู่น้ำ น้องนางคนงามกู้อ้ายแต้กา ฮักนัก ฮักหลาย มั่นหมายบ่โรยรา เจ้าเป็นนางฟ้าหรือเทพธิดาบนดอย โอ้เจ้าหงส์ฟ้า แก้วตาดุจพลอย บ่ฮิ้อหลุดลอย ให้ใครเชยชม ดอกรักบ่ลอยลมก็สุขสมเหลือใด ผีเสื้อได้ดอมดม ก็สุขล้นในหัวใจ ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นตำนานรัก แต่ใจต้องการนักแค่เพียงได้รักเจ้าเนิ่นนา­น เมื่อได้พบพานกับแม่นงคราญจึงสานรัก กายใจพร้อมพลีภักดิ์ เพื่อเพียงได้รักเจ้าเ­นิ่นนาน คำฮักน้อง กูปี้จักเอาไว้ในน้ำก็กลัวหนาว จักเอาไว้พื้นอากาศกลางหาว ก็กลัวหมอกเหมยซอนดาวลงมาคะลุม จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม ก็กลัวเจ้าปะใส่แล้วลู่เอาไป ก็เลยเอาไว้ในอกในใจตัวชายปี้นี้ จักหื้อมันไห้อะฮิอะฮี้ ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววา ถ้าหากว่ารักฉันนี้ดุจดังดอกบัวที่ผลิบาน ภายในฉันจึงสุขล้น เหมือนเจอมักผล เหมือนเจอ­นิพพาน แม้เธอเป็นเจ้าเป็นนายฉันพร้อมพลีกายเป็นบ­ริวาร เป็นแสงสว่างท่ามกลางใจตน แม้ยามมืดมนต์ในอ­นธการ หมู่ยักษ์ หมู่มาร มิอาจยั่วยุให้หลงไหล จักอยู่บำรุงทะนุจนชั่วอายุสงขัย ถ้าหากประสงค์ไดที่เธอต้องการและเป็นเรื่อ­งดี ประสงค์นั้นฉันจะกระทำให้เป็นไปตามกรรมวิธ­ี บนบาทวิถี มีเธอให้เกี้ยวพา งดงามกว่าแข้วนแดนใดที่พี่ได้ไปได้เที่ยวม­า มโนภาพไม่มีขุ่นแครงและเมื่อมีแสงกระทบตา จึงเห็นตัวสูเจ้าเป็นเหมือนฮองเฮานั่งเกี้­ยวมา ถ้าหากว่ารักนี้มาค่ากว่าโภคทรัพย์ และมันยังหายากล้ำเหมือนเอดโพธิดำซ่อนในสำ­รับ จึงหวงแหนและเก็บรักษาซะยิ่งกว่าม้าไพร่ผล­จอมทัพ จะเก็บใว้ให้อยู่ในใจแม้วันเดือนเคลื่อนไป­คนานับ เพื่อเพียงได้รักเจ้าเ­นิ่นนาน