อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ

  PONCHET   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ PONCHET

Fmaj7 | A7b13 |Dm7 | C F |
A#maj7 | Am7 Dm7 |Gm7 | Csus4 |

อย่าเพิ่งเจFmaj7อกันเลยถ้าทางมันไกล ก็ไม่A7b13ต้องมาก็ได้ไม่ต้องเดิDm7นจูงมือถ้ากลัวคนมอง ถ้างั้Cนก็ไม่เป็นไFวันนี้A#maj7ที่มีฉันAm7 Dm7อยู่.ไม่รู้Gm7ว่าฐานะใดCsus4

ไม่เข้าใจFmaj7ในคำว่าเพื่อนทำไมต้องเหมือA7b13นมีเส้นมากั้นให้เธอไปDm7เท่าไร แต่กลายเป็นเธอ ไม่เคCยจะมีให้ฉัFทุกครั้A#maj7งที่คิดจะแAm7 Dm7คร์..รู้Gm7ว่าแค่ตอนนั้Csus4

เมื่อไม่มีสิทธิ์หวFmaj7ง จะไม่หวงจะไม่ห่วA7b13งเธอซักวันถ้าคิดถึDm7ง แล้วไม่ถึง จะไม่คิดCเลยละกัFถ้าเป็นได้A#maj7แค่เพื่อนเธอAm7 Dm7..ทำไมไม่บอกฉันตอนGm7นั้น..  Csus4

เก็บอาการเอาไFmaj7ว้ ที่ไม่เห็นไม่ได้แปA7b13ลว่าไม่มีเจ็บรู้ใหDm7ม ให้ความหวัง แล้วก็ไม่CมาใยดีFอยากจะไA#maj7ม่รู้จักเธอAm7 Dm7..จะได้ไม่เจ็บเหมือนอย่าGmงนี้         Csus4อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ

 Fmaj7  all right เจ็บแบบนี้A7b13มันก็ไม่ได้ถมไปคนแบบเธDm7อมันคงไม่มีหัวใจอย่าทำแบบนี้Cกับใครได้ไหFถ้าเธอไม่ได้คิA#maj7ด ฉันขอร้อง ช่วยกันสักนิAm7ถ้าเธอไม่พร้อDm7มที่จะเป็นเพื่อนก็คิGmด..นิดนึงเนาะเธออย่าไปใกล้ชิCsus4ด เพราะฉะนั้น

เธอช่วยทำอะไรFmaj7ให้มันชัดเจนดีกว่าคุยกันแมน ๆA7b13 แบบว่าคบกันดีกว่าไม่มีแผนกาDm7รแต่ว่ามันทรมานเก็บไว้ในใจCกลัวว่ามันจะลำบากF

เพื่อนมันก็เพื่A#maj7อน ฉันก็เพื่อนเธอรักมันไม่เคลื่อAm7น เลยต้องถามเDm7ลยให้เธอได้รู้Gm7 ฉันรักเธอyeahh it's a trCsus4uth.. เอาให้ชัดเลย

* | ** |

Fmaj7 | A7b13 |

อยากลืDm7ม อยากลืมว่าเป็นเพื่อCนเธอ FอยากลืA#maj7ม อยากลืมว่าเป็นเพื่Am7อนเธอ Dm7

Gm7 Csus4 | Fmaj7 |ฟังเพลง - อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ PONCHET - YouTube

เนื้อเพลง อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ PONCHET อย่าเพิ่งเจอกันเลย ถ้าทางมันไกล ก็ไม่ต้องมาก็ได้ ไม่ต้องเดินจูงมือ ถ้ากลัวคนมอง ถ้างั้นก็ไม่เป็นไร วันนี้ที่มีฉันอยู่ ไม่รู้ว่าฐานะใด ไม่เข้าใจในคำว่าเพื่อน ทำไมต้องเหมือนมีเส้นมากั้น ให้เธอไปเท่าไร แต่กลายเป็นเธอ ไม่เคยจะมีให้ฉัน ทุกครั้งที่คิดจะแคร์ รู้ว่าแค่ตอนนั้น เมื่อไม่มีสิทธิ์หวง จะไม่หวง จะไม่ห่วงเธอซักวัน ถ้าคิดถึง แล้วไม่ถึง จะไม่คิดเลยละกัน ถ้าเป็นได้แค่เพื่อนเธอ ทำไมไม่บอกฉันตอนนั้น เก็บอาการเอาไว้ ที่ไม่เห็น ไม่ได้แปลว่าไม่มี เจ็บรู้ใหม ให้ความหวัง แล้วก็ไม่มาใยดี อยากจะไม่รู้จักเธอ จะได้ไม่เจ็บเหมือนอย่างนี้ อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ all right เจ็บแบบนี้มันก็ไม่ได้ถมไป คนแบบเธอมันคงไม่มีหัวใจ อย่าทำแบบนี้กับใครได้ไหม ถ้าเธอไม่ได้คิด ฉันขอร้อง ช่วยกันสักนิด ถ้าเธอไม่พร้อมที่จะเป็นเพื่อนก็คิด นิดนึงเนาะ เธออย่าไปใกล้ชิด เพราะฉะนั้น เธอช่วยทำอะไรให้มันชัดเจนดีกว่า คุยกันแมนๆแบบว่าคบกันดีกว่า ไม่มีแผนการแต่ว่ามันทรมาน เก็บไว้ในใจกลัวว่ามันจะลำบาก เพื่อนมันก็เพื่อน ฉันก็เพื่อนเธอ รักมันไม่เคลื่อน เลยต้องถามเลย ให้เธอได้รู้ ฉันรักเธอ yeahh it's a truth เอาให้ชัดเลย อยากลืม อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ อยากลืม อยากลืมว่าเป็นเพื่อนเธอ