ความรัก

  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์   เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความรัก ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ความรัCก..คือการให้.. หัวใDmจ..ควรเต็มเปี่Amยมสิทธิ์เธDmอ..ควรเท่าเทีGยมก้าวไAmป..สู่ความหวัG

ความหวัFง..ของเรAmา.. หนุ่มสาCว..ของโลAmดั่งนกน้อCย..บินโบAmก..ดั่งหัวใDmจ..บินโบAmก..เริงลCม..

ความรัCก..คือการให้  ให้เธDmอ..จงชื่นชAmหากมีDm..ทุกข์ระทGม เจ้าจAmงกล้าฝ่าฟัGวันนี้F..ของเรAmา.. หนุ่มสาCว..หมองหม่Amหากน้ำตCา..รินหล่น..น้ำใจDm..ควรรินหลั่Amง..แGด่เธCอ..

C | C |Dm | Am |Dm | G |C | C |
F | Am |C | Am |C | C |Dm | Am G | C | C |

ความรัCก ความรัAmก ความDm | Gรัก..จงแน่นหนัCก..อยู่เสมGอ..ให้เธอคิFด.. ให้เธAmอ..มีเสรีภาC | Amพ..ให้เธอหวัCง ให้เธอวาGด ให้เธอC..

ให้เธอคิFด.. ให้เธAmอ..มีเสรีภาC | Amพ..ให้เธอหวัCง ให้เธอวาGด ให้เธอC..ฟังเพลง - ความรัก ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ - YouTube

เนื้อเพลง ความรัก ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ความรัก คือการให้ หัวใจ ควรเต็มเปี่ยม สิทธิ์เธอ ควรเท่าเทียม ก้าวไป สู่ความหวัง ความหวัง ของเรา หนุ่มสาว ของโลก ดั่งนกน้อย บินโบก ดั่งหัวใจ บินโบก เริงลม ความรัก คือการให้ ให้เธอ จงชื่นชม หากมี ทุกข์ระทม เจ้าจงกล้าฝ่าฟัน วันนี้ ของเรา หนุ่มสาว หมองหม่น หากน้ำตา รินหล่น น้ำใจ ควรรินหลั่ง แด่เธอ ความรัก ความรัก ความรัก จงแน่นหนัก อยู่เสมอ ให้เธอคิด ให้เธอ มีเสรีภาพ ให้เธอหวัง ให้เธอวาด ให้เธอ ให้เธอคิด ให้เธอ มีเสรีภาพ ให้เธอหวัง ให้เธอวาด ให้เธอ