เพลงที่เธอทิ้งไว้

  Portrait   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เพลงที่เธอทิ้งไว้ PORTRAIT
เนื้อร้อง: PORTRAIT, Anan Dapphetthikonโปรดิวเซอร์: Chodchapak Pholthanachod, PORTRAITทำนอง: Chodchapak Pholthanachodเรียบเรียง/ดนตรี: Chodchapak Pholthanachodสังกัดค่าย: BOXX MUSICติดต่องานแสดง: 0909206236, 0866163726, 0849988953

D | C#m |Bm | A C# |
D | C#m |Bm | A C# |

ภาDพวันเก่า.. ที่กอC#mดเธอไว้ รอยยิ้Bmมที่เธอให้คืนนั้Aนที่เราเคยโกรC#ธ เมา ทะเลาDะ ร้องไห้รอยจูC#mบสุดท้าย ภาพเธBmอที่เดินไปบอกฉันAให้ลืมที่ผ่านC#พ้นมา

 Bm  พยายามจะลบเรื่องราวของเรC#mาทิ้งไป Dm  พยายามเท่าไรทำไมไม่ลืมEสักวัน

เหมือนเพลDงร้าวที่Eยังดังอยู่ในC#mใจแม้F#mจะนานสักเพียBm7b5งใดยังเปิC#ด ยังฟัง ยังร้อF#mงมันไปอย่างนั้EทุกรอDยร้าวที่Eเธอเคยมาทิ้C#mงไว้ในใจF#mฉันยังชัBmดไม่ลบเลือนออกไปเป็นเหมือC#mนเนื้อเพลงที่ปวดใจที่ฉันDต้องร้องมันอยู่ในทุกวัEและยอมรับว่าลืมไม่ได้จริง ๆ

D | C#m |Bm | A C# |

รักDเท่าไหร่ ยิ่งเจ็C#mบเท่านั้น วันนี้Bmเธอลืมกันแต่ฉัAนยังจำ ยังเจ็C#บ ยังคงร้องDเพลงเก่ามีเพียC#mงความเหงา นั่BmงดูรูปของเราทุกคืAนก็ยังมีแต่C#น้ำตา

* | ** |

F#m | Bm |D | Dm |

* | ** |

A |ฟังเพลง - เพลงที่เธอทิ้งไว้ PORTRAIT - YouTube

เนื้อเพลง เพลงที่เธอทิ้งไว้ PORTRAIT ภาพวันเก่า ที่กอดเธอไว้ รอยยิ้มที่เธอให้ คืนนั้นที่เราเคยโกรธ เมา ทะเลาะ ร้องไห้ รอยจูบสุดท้าย ภาพเธอที่เดินไป บอกฉันให้ลืมที่ผ่านพ้นมา พยายามจะลบเรื่องราวของเราทิ้งไป พยายามเท่าไรทำไมไม่ลืมสักวัน เหมือนเพลงร้าวที่ยังดังอยู่ในใจ แม้จะนานสักเพียงใด ยังเปิด ยังฟัง ยังร้องมันไปอย่างนั้น ทุกรอยร้าวที่เธอเคยมาทิ้งไว้ในใจฉัน ยังชัดไม่ลบเลือนออกไป เป็นเหมือนเนื้อเพลงที่ปวดใจ ที่ฉันต้องร้องมันอยู่ในทุกวัน และยอมรับว่าลืมไม่ได้จริงๆ รักเท่าไหร่ ยิ่งเจ็บเท่านั้น วันนี้เธอลืมกัน แต่ฉันยังจำ ยังเจ็บ ยังคงร้องเพลงเก่า มีเพียงความเหงา นั่งดูรูปของเรา ทุกคืนก็ยังมีแต่น้ำตา


เพลงบางเพลงที่เฝ้าวนเวียนอยู่ในความคิดคำนึงไม่เคยจางหายไป เหมือนใครบางคนที่มาทิ้งร่อยรอยไว้ในหัวใจของเรา จนไม่อาจลบเลือน เพลงที่เธอทิ้งไว้ เป็นเรื่องราวของความทรงจำที่ยังอยู่ในใจของเราเสมอ ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไร เชื่อว่าทุกๆคนจะเคยมีเพลงบางเพลง ที่เอาออกจากหัวไม่ได้ และมีใครบางคนที่เอาออกจากหัวใจไปไม่ได้ บอกเล่าผ่านแนวเพลงป๊อปที่มีไลน์ประสานและกลิ่นดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นลายเซ็นของ PORTRAIT เพลงเจ็บๆ ที่พูดถึงความทรงจำเจ็บๆ ที่จะฝากรอยร้าวไว้ในใจของเราตลอดไป