สัญญาณบอกเหตุ

  ปรีชา ปัดภัย   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สัญญาณบอกเหตุ ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัย

Fm D# | C# |
Fm | C# |

เป็นคำถาFmมที่ยัง..บ่มีD#คำตอบ บ่ฮู้ว่าC#สิไปฮอดไสจุFmดลงเอยหัวใจD#ของน้อง ที่ยังมีกันC#อยู่ในมื้อนี้G#ผ่านลมฝนFmแดดร้อน สู้ทอD#นกันมาจั่งฮู้ว่C#าน้องบ่คือเก่G#ความฮักเฮA#mา.. มันลC#ดน้อยลงทุกทีD#..

เกิดมีเงาFmลาง ๆ มาคั่นตรD#งกลางใจจั่งได้ฮู้ว่C#าน้องมีไผแบ่งเอาฮัFmกที่มี ถ่ายเทD#หัวใจพ้นจากอ้าC#ยเอาไปให้เขG#จุดจบขอFmงความฮักระหว่างเฮาD#สองคนจึงกลายเป็C#นจุดเริ่มต้G#เมื่อที่น้องโยA#mน.. โยนอ้ายถิ่มC#ออกจากหัวD#ใจ

สัญญานบอกเหC#ตุมาช้าไปD#จนว่าหัวใCmจสลายไปแล้FmอกหัA#mกคาที่จนว่าบ่D#มีแนว..หาหยังG#มากั้นน้ำตาไว้G#7สัญญายบอกเหC#ตุมาช้าเกิD#จนว่าอ้ายหลงเพลิCmนว่าน้องสิฮัFmก ฮักกันจนA#mตายถิ่มฮักC#หักเหลี่ยม จนมีD#ผู้ใหม่(ตั๋วอ้าA#mยได้เลือดเย็D#นแท้G#หนอ)

เป็นคำถาFmมที่ยัง..บ่มีD#คำตอบ บ่ฮู้ว่าC#สิไปฮอดไสจุFmดลงเอยหัวใจD#ของน้อง ที่ยังมีกันC#อยู่ในมื้อนี้G#ผ่านลมฝนFmแดดร้อน สู้ทนD#กันมาจั่งฮู้ว่C#าน้องบ่คือเก่G#น้องมีเขA#mา.. แต่ว่าอ้าC#ย.. กำลังสิขาดD#ใจ

Fm D# | C# |Fm D# | C# |
Fm D# | C# G# |A#m C# | D# |

* | ** | ** |

ถิ่มฮักC#หักเหลี่ยม จนมีD#ผู้ใหม่ตั๋วอ้ายA#mได้เลือดเย็D#นแท้G#หนอ..

Fm D# | C# G# |Fm |ฟังเพลง - สัญญาณบอกเหตุ ปรีชา ปัดภัย - YouTube

เนื้อเพลง สัญญาณบอกเหตุ ปรีชา ปัดภัย เป็นคำถามที่ยัง บ่มีคำตอบ บ่ฮู้ว่าสิไปฮอดไส จุดลงเอยหัวใจของน้อง ที่ยังมีกันอยู่ในมื้อนี้ ผ่านลมฝนแดดร้อน สู้ทอนกันมา จั่งฮู้ว่าน้องบ่คือเก่า ความฮักเฮา มันลดน้อยลงทุกที เกิดมีเงาลางๆมาคั่นตรงกลางใจ จั่งได้ฮู้ว่าน้องมีไผ แบ่งเอาฮักที่มี ถ่ายเทหัวใจ พ้นจากอ้ายเอาไปให้เขา จุดจบของความฮักระหว่างเฮาสองคน จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อที่น้องโยน โยนอ้ายถิ่มออกจากหัวใจ สัญญานบอกเหตุมาช้าไป จนว่าหัวใจสลายไปแล้ว อกหักคาที่จนว่าบ่มีแนว หาหยังมากั้นน้ำตาไว้ สัญญายบอกเหตุมาช้าเกิน จนว่าอ้ายหลงเพลินว่าน้องสิฮัก ฮักกันจนตาย ถิ่มฮักหักเหลี่ยม จนมีผู้ใหม่ (ตั๋วอ้ายได้เลือดเย็นแท้หนอ) เป็นคำถามที่ยัง บ่มีคำตอบ บ่ฮู้ว่าสิไปฮอดไส จุดลงเอยหัวใจของน้อง ที่ยังมีกันอยู่ในมื้อนี้ ผ่านลมฝนแดดร้อน สู้ทนกันมา จั่งฮู้ว่าน้องบ่คือเก่า น้องมีเขา แต่ว่าอ้าย กำลังสิขาดใจ ถิ่มฮักหักเหลี่ยม จนมีผู้ใหม่ ตั๋วอ้ายได้เลือดเย็นแท้หนอ