เว้าสู่ฟัง

  ปรีชา ปัดภัย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เว้าสู่ฟัง ปรีชา ปัดภัย เซิ้ง Music
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปรีชา ปัดภัยเรียบเรียง: เอ็ม นาโนน, ยศดนัย ภู่ทองโปรดิวเซอร์: เฮียป่อง ไทบ้านเดอะซีรี่ส์, ปรีชา ปัดภัยสังกัดค่าย: เซิ้ง Musicติดต่องานแสดง: 0984426915

Am G | F |Am G | F |

Amน..ยังบ่Gทันซา ฟ้Fายังมืดครึ้มอยู่น้ำตAmา..ยังไหGลบ่เหือดFหาย.. G

เจ็Amบ.. ยังบ่Gบรรเทา ที่เขFานั้นถิ่มป๋าไปฮ้องไAmห้.. ออกมGา.. ให้พFอ..

ก็ที่Gตรงนี้Cมีเพียงแค่เฮGา ยังมีอ้าFยนั่งเฝ้าเจ้าอยู่เจ็GบอีหยังCสิขอรับรู้G แค่เว้าสู่ฟัF | Fง..

ความหวัAmง เขาพังGไปแล้ว  ถิ่มFเจ้าไปมีใหม่  GเสียใAmจ เสียได้G แต่อย่าเสียคF Gน..ฟ้าวตื่Amน.. ถิ่มสGาน้ำเมา เป็นจั่งใด๋Fเขาก็บ่หลูโตน Gปล่อยมันไAmป แค่ส่ำคนGที่บ่ฮักFจริง..  F

เตะมันทิ้Cงไปให้พ้นไกล ๆGความจำFที่เฮ็ดน้ำตาพังจำแล้วเจ็บC สิเก็บไว้เฮ็ดหยัGบ่พอให้Fเจ้ามานั่งเสียดายเห็นเจ้าเจ็Amบ อ้ายกะเจ็บปาGงตายเฮ็ดได้แค่Fปลอบใจท่อนั้นย้อนฮู้ว่Amา.. ความคัGญ.. ที่อ้ายมีFมันยังบ่ดีพGอ..(เฮ็ดให้เจ้าลืมเขาได้)

Am G | F |Am G | F | F |

* | ** | ** |

กะฮู้ว่Amา.. ความสำคัGญ.. ที่อ้ายมีFถึงยังบ่ดีพGอ..แต่สิขอดูแลเจ้า..

Am G | F |

สิขอดูแลเจ้า..

Am G | F |Am |ฟังเพลง - เว้าสู่ฟัง ปรีชา ปัดภัย เซิ้ง Music - YouTube

เนื้อเพลง เว้าสู่ฟัง ปรีชา ปัดภัย เซิ้ง Music ฝน ยังบ่ทันซา ฟ้ายังมืดครึ้มอยู่ น้ำตา ยังไหลบ่เหือดหาย เจ็บ ยังบ่บรรเทา ที่เขานั้นถิ่มป๋าไป ฮ้องไห้ ออกมา ให้พอ ก็ที่ตรงนี้มีเพียงแค่เฮา ยังมีอ้ายนั่งเฝ้าเจ้าอยู่ เจ็บอีหยังสิขอรับรู้ แค่เว้าสู่ฟัง ความหวัง เขาพังไปแล้ว ถิ่มเจ้าไปมีใหม่ เสียใจ เสียได้ แต่อย่าเสียคน ฟ้าวตื่น ถิ่มสาน้ำเมา เป็นจั่งใด๋เขาก็บ่หลูโตน ปล่อยมันไป แค่ส่ำคนที่บ่ฮักจริง เตะมันทิ้งไปให้พ้นไกลๆความจำที่เฮ็ดน้ำตาพัง จำแล้วเจ็บ สิเก็บไว้เฮ็ดหยัง บ่พอให้เจ้ามานั่งเสียดาย เห็นเจ้าเจ็บ อ้ายกะเจ็บปางตาย เฮ็ดได้แค่ปลอบใจท่อนั้น ย้อนฮู้ว่า ความคัญ ที่อ้ายมีมันยังบ่ดีพอ (เฮ็ดให้เจ้าลืมเขาได้) กะฮู้ว่า ความสำคัญ ที่อ้ายมีถึงยังบ่ดีพอ แต่สิขอดูแลเจ้า สิขอดูแลเจ้า