ย้อนใจ

  พริกไทย   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ย้อนใจ พริกไทย
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พริกไทยเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: Mellow Meติดต่องานแสดง: 0626122122

E Em | D#m G#m |C#m F# | B |

อยากเปลี่ยนชีวิEตใหม่ แค่อยEmากจะย้อนใD#mกลับไG#mปใช้ชีวิตเหมือC#mนก่อน ในตอF#นไม่เหลือใคBก็สุขเล็ก ๆE ของฉันคนเดีEmยว แต่ว่าฉัD#mนก็สบายG#mใจ..กว่าวัC#mนนี้..  F# เฮ้อ ที่ทุกBข์ทน

เมื่อตอนที่ฉันEเด็ก เมื่อเจ็Emบไม่เข้าใD#mแคร์G#mไหมใครที่หายC#mไป ไม่ใช่F#อย่างนี้เลBเป็นคนเข้มแข็Eงแต่เล็กจนโEmแต่ยังโD#mง่ที่ไม่เคยG#mจำ..กับความC#mช้ำ..   F# เฮ้ออยากย้อBนใจ

ขอเหงาตาEยซะยังดีกว่าไหม ถ้ารัD#mกแล้วใจยิ่งช้ำขอไC#mปซะจากคนใจดำF# ชอบทำBให้เพ้อ..B7อโทษเธEอที่บ่นเพราะรัEmก ฉันเลยเวิ่นเว้D#mอ..เพียG#mงแค่อยากย้อนใC#mจไปได้ตอนฉัF#น..ไม่มีBเธอ..

B |

ถ้าเราไม่รู้Eจัก ก็คEmงไม่ช้ำใจBmaj7คืนG#mนั้นถ้าไม่เคลิ้Eมไปให้กอEmดคงไม่แพ้Bmaj7และในวันนี้Eคงไม่งอแEmง คงไม่แย่D#mเท่าที่มีG#mเธอไม่น่Eาเลย.. Em   อยากย้อนBmaj7ใจ

ขอเหงาตาEยซะยังดีกว่าไหม ถ้ารัD#mกแล้วใจยิ่งช้ำขอไC#mปซะจากคนใจดำF# ชอบทำBให้เพ้อ..B7อโทษเธEอที่บ่นเพราะรัEmก ฉันเลยเวิ่นเว้D#mอ..เพียG#mงแค่อยากย้อนใC#mจไปไD#mด้(ตอนฉัEmน..ไF#ม่มีBเธอ)

อย่าเพิ่งรำคาญEอีกไม่นานฉันจะไม่ผ่าD#mนให้เห็นหน้าเลยขอเวลG#nาเปลี่ยนสถานะที่เราF#m B7เคย..

E | D#m |

ฉันนอนไม่ได้G#mถ้าไม่มา ฉันนอนไม่ได้ทั้งน้ำตาF#m B..

E | D#m |C#m D#m Em F# |

ถ้าไร้Bเธอ

** | ** |

E Em | D#m G#m |C#m F# | B C#m D#m Em | B |ฟังเพลง - ย้อนใจ พริกไทย - YouTube

เนื้อเพลง ย้อนใจ พริกไทย อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่ แค่อยากจะย้อนใจ กลับไปใช้ชีวิตเหมือนก่อน ในตอนไม่เหลือใคร ก็สุขเล็กๆของฉันคนเดียว แต่ว่าฉันก็สบายใจ กว่าวันนี้ เฮ้อ ที่ทุกข์ทน เมื่อตอนที่ฉันเด็ก เมื่อเจ็บไม่เข้าใจ แคร์ไหมใครที่หายไป ไม่ใช่อย่างนี้เลย เป็นคนเข้มแข็งแต่เล็กจนโต แต่ยังโง่ที่ไม่เคยจำ กับความช้ำ เฮ้อ อยากย้อนใจ ขอเหงาตายซะยังดีกว่าไหม ถ้ารักแล้วใจยิ่งช้ำ ขอไปซะจากคนใจดำ ชอบทำให้เพ้อ ขอโทษเธอที่บ่นเพราะรัก ฉันเลยเวิ่นเว้อ เพียงแค่อยากย้อนใจไปได้ตอนฉัน ไม่มีเธอ ถ้าเราไม่รู้จัก ก็คงไม่ช้ำใจ คืนนั้นถ้าไม่เคลิ้มไปให้กอดคงไม่แพ้ และในวันนี้คงไม่งอแง คงไม่แย่เท่าที่มีเธอ ไม่น่าเลย อยากย้อนใจ ขอเหงาตายซะยังดีกว่าไหม ถ้ารักแล้วใจยิ่งช้ำ ขอไปซะจากคนใจดำ ชอบทำให้เพ้อ ขอโทษเธอที่บ่นเพราะรัก ฉันเลยเวิ่นเว้อ เพียงแค่อยากย้อนใจไปได้(ตอนฉัน ไม่มีเธอ) อย่าเพิ่งรำคาญ อีกไม่นานฉันจะไม่ผ่านให้เห็นหน้าเลย ขอเวลาเปลี่ยนสถานะที่เราเคย ฉันนอนไม่ได้ถ้าไม่มา ฉันนอนไม่ได้ทั้งน้ำตา ถ้าไร้เธอ