ความหลัง

  Ptrp Studio   แร็พ   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความหลัง Ptrp Studio

B A#7 | D#m C#m F# |
B A#7 | D#m C#m F# |
B A#7 | D#m C#m F# |
B A#7 | D#m C#m F# |

 B  Yeah..A#7. Yeah Yeah YeaD#mh Ah.!C#m F#!

ครั้งหนึ่งที่เราBได้อยู่ด้วยกันมันคงเป็นเพียA#7งความหลังที่ไม่ได้มีD#mแค่ภาพทรงจำและเพียงแค่ควC#mามเบื้องหลัF#มันคงไม่มีBอีก ความสุขที่เรA#7าได้สร้างไว้ก็คงต้องเศร้D#mาอีก ในเมื่อไม่ดีC#mต้องทิ้งไว้F#

* |

B A#7 | D#m C#m F# |

 B  Yeah    A#7  Ah AhD#m C#m F#.!!

เจ็บกี่ครั้งBมันทรมาร มึงรู้บ้างไหA#7มในสิ่งที่ทำไปกูทนD#mสักอีกกี่ครั้ง มึงก็คงรู้C#mว่ากูนั้นต้องF#ไปในวันBที่มันผ่านมา สักกี่เรื่องราA#7วก็คงต้องจากลาก็คงD#mต้องยอมจำนน ต้องให้เธอเห็นC#mตัวฉันทั้งน้ำF#ตา

 B  Yeah ในความรู้สึA#7กที่ไม่มีเธอมันอาจD#mดูเงียบเหงา แต่ดีแค่ไหC#mนที่ไม่ได้เจF#ไม่อยาBกจะเสียน้ำตา เสียความรู้สึกไปA#7มากล่ะเออยอมเจ็D#mบอยู่แค่ตรงนี้ ไม่อยากเสียใC#mจไปมากล่ะเธF#

* | * |

B A#7 | D#m C#m F# |

 B  Yeah    A#7  P. T. R. P. Yeah YeD#mah! Ah AhC#m Ah.!! F#

ถ้าเธอBจะทิ้งมันไป ก็ขอให้เธอA#7จงโชคดีขอให้เธD#mอได้มีความสุข กับคนของเธC#mอนะคนดีF#ไม่เป็นไรB ก็กูเข้าใจA#7มึงเท่าไรมึงก็คงD#mจะอยู่กับกูไม่นานแสนนาC#mนมึงก็ไF#

** |

B A#7 | D#m C#m F# | ( Fade Out )ฟังเพลง - ความหลัง Ptrp Studio - YouTube

เนื้อเพลง ความหลัง Ptrp Studio Yeah Yeah Yeah Yeah Ah !! ครั้งหนึ่งที่เราได้อยู่ด้วยกัน มันคงเป็นเพียงความหลัง ที่ไม่ได้มีแค่ภาพทรงจำ และเพียงแค่ความเบื้องหลัง มันคงไม่มีอีก ความสุขที่เราได้สร้างไว้ ก็คงต้องเศร้าอีก ในเมื่อไม่ดีต้องทิ้งไว้ Yeah Ah Ah !! เจ็บกี่ครั้งมันทรมาร มึงรู้บ้างไหมในสิ่งที่ทำไป กูทนสักอีกกี่ครั้ง มึงก็คงรู้ว่ากูนั้นต้องไป ในวันที่มันผ่านมา สักกี่เรื่องราวก็คงต้องจากลา ก็คงต้องยอมจำนน ต้องให้เธอเห็นตัวฉันทั้งน้ำตา Yeah ในความรู้สึกที่ไม่มีเธอ มันอาจดูเงียบเหงา แต่ดีแค่ไหนที่ไม่ได้เจอ ไม่อยากจะเสียน้ำตา เสียความรู้สึกไปมากล่ะเออ ยอมเจ็บอยู่แค่ตรงนี้ ไม่อยากเสียใจไปมากล่ะเธอ Yeah P T R P Yeah Yeah! Ah Ah Ah !! ถ้าเธอจะทิ้งมันไป ก็ขอให้เธอจงโชคดี ขอให้เธอได้มีความสุข กับคนของเธอนะคนดี ไม่เป็นไร ก็กูเข้าใจมึงเท่าไร มึงก็คงจะอยู่กับกูไม่นานแสนนานมึงก็ไป