ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ

  ศาล สานศิลป์   ลูกทุ่ง   อีสาน   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ ศาล สานศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง: เอ๋ สีชมพูเรียบเรียง: ยศดนัย ภู่ทองสังกัดค่าย: เซิ้ง มิวสิค, กะปอมก่า โปรดักชั่น

Em | B7 |C | G B7 |
Em | C |A7 | B7 |

   กี่คำว่าฮักที่อ้ายส่งไCป..ถึงเธอ D  กี่ความคิดถึงที่เธอบ่เคGย..หัวซา Em  ส่งไปเสมอแต่เธอไม่ตอAmบ..กลับมา B7b9  ยุ่งงานหรือว่B7ามีใครเข้ามาEmแทนกัน

 Em  มันเกิดอีหยังขึ้นมากับใCจ..ของเธอ D  โปรดช่วยเสนอให้อ้ายเข้าใจG..สักวัน Em  ปล่อยไปอย่างนี้มีแต่เหงาตาAmย ก็เท่านั้น B7b9  หมดความสำคัB7ญแล้วบ้Emอคนจะง่าย

มันคงเป็นความคิดฮอC | Dด..ที่เข้าไปจอดบ่ถึGง.. หัวใEmจ..เป็นเพียงแค่ความคิดฮอC | Dด..ที่เธอไม่อยากรับรู้G..แล้วใช่ไหB7ม..หรืAmอฮักเฮาเสื่อมความหมDายคำที่เคBmยสัญญB7ากับอ้าEmว่Amาสิฮักกันฮอดมื้อB7ตาย เจ้าลืมแล้วบ้อแก้Emวตา

 Em  หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกกัCน..สักคำ D  อย่าปล่อยให้ช้ำเพราะคิดไปเอGง แทบบ้า Em  หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกอ้าAmย..กลับมา B7b9  หากอ้ายเบิดค่B7ากะบอกอ้าEmยสา สิได้ทำใจ

C | D |G | B7 C |
Am | Bm |Em | Em |

* |

ว่Amาสิฮักกันฮอดมื้อB7ตาย เจ้าลืมแล้วบ้อแก้วตา

Em | B7 |C | B7 |Em |ฟังเพลง - ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ ศาล สานศิลป์ - YouTube

เนื้อเพลง ความคิดฮอดที่จอดบ่ถึงใจ ศาล สานศิลป์ กี่คำว่าฮักที่อ้ายส่งไป ถึงเธอ กี่ความคิดถึงที่เธอบ่เคย หัวซา ส่งไปเสมอแต่เธอไม่ตอบ กลับมา ยุ่งงานหรือว่ามีใครเข้ามาแทนกัน มันเกิดอีหยังขึ้นมากับใจ ของเธอ โปรดช่วยเสนอให้อ้ายเข้าใจ สักวัน ปล่อยไปอย่างนี้มีแต่เหงาตาย ก็เท่านั้น หมดความสำคัญแล้วบ้อคนจะง่าย มันคงเป็นความคิดฮอด ที่เข้าไปจอดบ่ถึง หัวใจ เป็นเพียงแค่ความคิดฮอด ที่เธอไม่อยากรับรู้ แล้วใช่ไหม หรือฮักเฮาเสื่อมความหมาย คำที่เคยสัญญากับอ้าย ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย เจ้าลืมแล้วบ้อแก้วตา หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกกัน สักคำ อย่าปล่อยให้ช้ำเพราะคิดไปเอง แทบบ้า หากเธอยังฮักก็ช่วยบอกอ้าย กลับมา หากอ้ายเบิดค่ากะบอกอ้ายสา สิได้ทำใจ ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย เจ้าลืมแล้วบ้อแก้วตา