ระดับของความเจ็บ

  ก้อย กินรี   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ระดับของความเจ็บ ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง: นายอ๊อต สา-มัญ-ชน คนเขียนเพลงเรียบเรียง/ดนตรี: เก่ง กินรีติดต่องานแสดง: 0954240390

F | Am |Dm | C |
F | Am Dm | A# C | F |

ควาFมปวดร้าวยาวนานขนาAmดนี้ไม่มีใคDmรที่ทมนได้ดีไปทุกอย่CางหัวใจจคFนไม่ใช่ก้อนหินความแข็งยังบิ่Amน โดนกัดกินDmเรื่อย ๆยิ่งนาA#นยิ่งพังสลาCยในความรู้Fสึก

ควาFมรักเรา ถึงคบกันนาAmนขนาดไหนจับมือDmกันแน่นแค่ไหน ยังคงต้อCงปล่อยแรกรัFก อย่างโน้น อย่างนี้ทำตัวไม่Amดี รับได้Dmทุกอย่างแต่ฉันA#เก็บไว้ทุกอย่Cางที่เธอทำF

จำแต่เจ็Gmบ มันก็เจ็บเรื่อย ๆคิดแล้วเหนื่Amอย เบื่อที่ทนซ้ำ ๆไม่มีใคA#รทนเธอใจดำได้ตลอดไC | Cป..

มันมีระดัFบของความเจ็บบางทีต้องเก็Amบอาการไว้ตอนนี้ที่น้ำA#ตามันไหล บอกเลยว่าฉันCสุด ๆ แล้วให้ไAmปทุกทียังเป็นเหมือนDmเดิมไม่อยากร้องไห้A#กับเรื่องเดิม ๆพอทีได้ไหCมถ้าไม่รักจริง (ก็ทิ้งไF | (C)ป)

F | Am |A# | C |
Am Dm | Am Dm |
A# C | F |

* | ** | ** | ** |

A# | C |

ก็ทิ้งไป..

F | F |F |ฟังเพลง - ระดับของความเจ็บ ก้อย กินรี - YouTube

เนื้อเพลง ระดับของความเจ็บ ก้อย กินรี ความปวดร้าวยาวนานขนาดนี้ ไม่มีใครที่ทมนได้ดีไปทุกอย่าง หัวใจจคนไม่ใช่ก้อนหิน ความแข็งยังบิ่น โดนกัดกินเรื่อยๆยิ่งนานยิ่งพังสลายในความรู้สึก ความรักเรา ถึงคบกันนานขนาดไหน จับมือกันแน่นแค่ไหน ยังคงต้องปล่อย แรกรัก อย่างโน้น อย่างนี้ ทำตัวไม่ดี รับได้ทุกอย่าง แต่ฉันเก็บไว้ทุกอย่างที่เธอทำ จำแต่เจ็บ มันก็เจ็บเรื่อยๆคิดแล้วเหนื่อย เบื่อที่ทนซ้ำๆไม่มีใครทนเธอใจดำได้ตลอดไป มันมีระดับของความเจ็บ บางทีต้องเก็บอาการไว้ ตอนนี้ที่น้ำตามันไหล บอกเลยว่าฉันสุดๆแล้ว ให้ไปทุกทียังเป็นเหมือนเดิม ไม่อยากร้องไห้กับเรื่องเดิมๆพอทีได้ไหมถ้าไม่รักจริง ก็ทิ้งไป