น่าเบื่อชิบหาย (ไม่ต้องห่วง)

  RachYO   แร็พ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ต้องห่วง (น่าเบื่อชิบหาย) RachYo รัชโย
ดนตรี/โปรดิวเซอร์: 9n9

F#m | E |Bm | Bm |

น่าเบื่อฉิบหาF#mย เมื่อไหร่จะพูดจะจEทำหน้าบึ่ง เหมือนกันกับหมBmไปไกล ๆ ไม่ต้องบอกลBmไปเลยอีควF#mาย ไปหาคนที่เธอหEอย่ามายุ่งเกะกะสายตBmน่ารำคาญ ไม่ต้องพรรณนBm

อย่า! พF#mอ พอ พอ พอ  บอEกตัวเองว่าพอได้แล้วF#mอ รอ รอ รอ รอBmอย่างนั้นก็ยังไม่แคล้วรักF#mเธอ รักเธอ รักEให้ไปควรพอได้แล้วแม้Bmเธอ แม้เธอ ยังคBmงมีเขาในใจอยู่อยู่แล้ว

เธอไม่ต้อF#mงกังวลอะไร รู้แค่ว่Eาผมโคตรสบายอยู่กับเขBmาหนูไม่ต้องเหงา ให้พี่ก็เฉBmาไปตามสไตล์ไม่ต้องห่F#mวงเธออยู่ตรงนั้น เจ็บกี่ครั้Eงกับคน ๆ นี้พูดกี่ทีBmก็คงไม่ฟัง อย่าให้ผมรั้Bmงเลยนะคนดีรู้ไหมดีF#m ก็โปรดเข้าใจหน่อย ทั้งE ๆ ที่เขาไปกอดรู้Bmว่าเธอยังจำ คนไม่สำคัBmญ แต่เทอแม่งไม่บอก F#m  ผมก็ไม่รู้เหมื่อนกัน E  แต่ผมมันคิดถึงเหลื่อเกิน Bm  แต่ตอนนี้เธอนะถึงหรือยัง Bm  กับเส้นทางที่ตัวเธอเลือกเดิน



ฟังเพลง - ไม่ต้องห่วง (น่าเบื่อชิบหาย) RachYo รัชโย - YouTube

เนื้อเพลง ไม่ต้องห่วง (น่าเบื่อชิบหาย) RachYo รัชโย น่าเบื่อฉิบหาย เมื่อไหร่จะพูดจะจา ทำหน้าบึ่ง เหมือนกันกับหมา ไปไกลๆไม่ต้องบอกลา ไปเลยอีควาย ไปหาคนที่เธอหา อย่ามายุ่งเกะกะสายตา น่ารำคาญ ไม่ต้องพรรณนา อย่า! พอ พอ พอ พอ บอกตัวเองว่าพอได้แล้ว รอ รอ รอ รอ รออย่างนั้นก็ยังไม่แคล้ว รักเธอ รักเธอ รักให้ไปควรพอได้แล้ว แม้เธอ แม้เธอ ยังคงมีเขาในใจอยู่อยู่แล้ว เธอไม่ต้องกังวลอะไร รู้แค่ว่าผมโคตรสบาย อยู่กับเขาหนูไม่ต้องเหงา ให้พี่ก็เฉาไปตามสไตล์ ไม่ต้องห่วงเธออยู่ตรงนั้น เจ็บกี่ครั้งกับคนๆนี้ พูดกี่ทีก็คงไม่ฟัง อย่าให้ผมรั้งเลยนะคนดี รู้ไหมดี ก็โปรดเข้าใจหน่อย ทั้งๆที่เขาไปกอด รู้ว่าเธอยังจำ คนไม่สำคัญ แต่เทอแม่งไม่บอก ผมก็ไม่รู้เหมื่อนกัน แต่ผมมันคิดถึงเหลื่อเกิน แต่ตอนนี้เธอนะถึงหรือยัง กับเส้นทางที่ตัวเธอเลือกเดิน