รักเขาตายเลือกฉันอยู่

  ตาโอ๋ วงเซอร์   สตริง   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักเขาตายเลือกฉันอยู่ ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG
เนื้อร้อง/ทำนอง: พรชัย จันสุขเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

A B | G#m C#m |A B | E |

รู้C#mว่าฉันนั้นมาทีหลังแต่ฉันนั้นทำอย่างไรG#m ก็ฉันรักเธอเหมือนกันถึงแม้Aว่าเขานั้นมาก่อนฉัBนคนนี้ก็ตEาม

แต่จะให้วัดAความผูกพันธ์ฉันคงมีBมากกว่าอย่าไปเสียG#mเวลากับคนอย่างเขาC#mเลยทิ้งเขาไปA อย่าไปขวางทาBเมื่อเขาพบทางที่ดีEกว่า

ถ้าอยากจะรู้Aว่าฉันรักเธอเท่าไหBร่ให้เธอมอG#mงขึ้นไปบนC#mฟ้านับดาAว..มันคBงจะน้อยเกินไEถ้าอยากจะรู้Aว่าเขารักเธอเท่าไหBร่ก็จะตอG#mบให้เธอนั้นตาC#mสว่างว่าเขF#mาคนนั้น..  F#     มันหลายใB

รักเขานั้นตาAยเลือกฉันนั้นอEยู่เพราะเธอคงไม่รู้Aว่าเขานั้นร้ายเท่าไหEร่ไม่ได้ตาF#mยเพราะใครนั้นทำB..ร้ายEเธอแต่เธอจะตาAยเพราะความมักง่ายของใคBรคนนั้นที่พร้G#mอม.. จะหลอC#mกเธอเชื่อฉัF#mนเถอะ รักเขาตาB G#ย..      (เลือกฉันนั้นอยู่)

A | B |C#m | C#m |
A | B |E | G# |

* | ** | ** |

A | B |C#m | C#m |ฟังเพลง - รักเขาตายเลือกฉันอยู่ ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG - YouTube

เนื้อเพลง รักเขาตายเลือกฉันอยู่ ตาโอ๋ วงเซอร์ TMG รู้ว่าฉันนั้นมาทีหลัง แต่ฉันนั้นทำอย่างไร ก็ฉันรักเธอเหมือนกัน ถึงแม้ว่าเขานั้นมาก่อนฉันคนนี้ก็ตาม แต่จะให้วัดความผูกพันธ์ฉันคงมีมากกว่า อย่าไปเสียเวลากับคนอย่างเขาเลย ทิ้งเขาไป อย่าไปขวางทาง เมื่อเขาพบทางที่ดีกว่า ถ้าอยากจะรู้ว่าฉันรักเธอเท่าไหร่ ให้เธอมองขึ้นไปบนฟ้า นับดาว มันคงจะน้อยเกินไป ถ้าอยากจะรู้ว่าเขารักเธอเท่าไหร่ ก็จะตอบให้เธอนั้นตาสว่าง ว่าเขาคนนั้น มันหลายใจ รักเขานั้นตายเลือกฉันนั้นอยู่ เพราะเธอคงไม่รู้ว่าเขานั้นร้ายเท่าไหร่ ไม่ได้ตายเพราะใครนั้นทำ ร้ายเธอ แต่เธอจะตายเพราะความมักง่ายของใครคนนั้น ที่พร้อม จะหลอกเธอ เชื่อฉันเถอะ รักเขาตาย (เลือกฉันนั้นอยู่)