คนสำคัญ

  วงเรา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนสำคัญ วงเรา
เนื้อร้อง/ทำนอง: เกมส์ วงเราเรียบเรียง/ดนตรี: KEEN STUDIOติดต่องานแสดง: 0935807206

G | D |C | D |

ในบางครั้Gงที่ทำเธอเสียBmใจในบางครั้Emงที่ทำเธอเสียDน้ำตาและบางครั้Cง..ไม่ค่อยมีBmเวลา..ได้Amอยู่กับเธD

ในบางครั้Gงที่ฉันนั้นเอBmาแต่ใจในบางครั้Emงที่ฉันไม่ได้DไปเจออยากจะขอC..ให้เธBmอ.. เธAmออย่าเพิ่งเบื่อกัD

ที่บางครั้Emงไม่เคยสนใจไม่เคยจะลงBmรูปด้วยกันที่บางครั้Cงไม่เคยพูดถึG D/F#ง..ไม่ได้มีEmหรอกคำหวาน ไม่ได้มีBmหรอกคำซึ้งแต่ว่าใจCของคนหนึ่ง..อยากให้เธDอรู้เอาไว้..

ว่ามีเธออยู่แล้Gว ไม่คิBmดจะหาคนEmใหม่ไม่คิดDที่จะปันCใจ..ให้กับใครDหรอกหนาก็ต่อจากนี้G ตัวฉันBmจะขอสัญEmญาจะทำใDห้ดีกว่าที่Cผ่านมาอยากให้เธอDรู้ไว้ว่า..(เธอคือคนสำGคัญ)  D

G Bm | Em D |C Bm | Am D |
G Bm | Em D |C | D |

* | ** | ** |

อยากให้เธอDรู้ไว้ว่า..เธอคือคนสำGคัญฟังเพลง - คนสำคัญ วงเรา - YouTube

เนื้อเพลง คนสำคัญ วงเรา ในบางครั้งที่ทำเธอเสียใจ ในบางครั้งที่ทำเธอเสียน้ำตา และบางครั้ง ไม่ค่อยมีเวลา ได้อยู่กับเธอ ในบางครั้งที่ฉันนั้นเอาแต่ใจ ในบางครั้งที่ฉันไม่ได้ไปเจอ อยากจะขอ ให้เธอ เธออย่าเพิ่งเบื่อกัน ที่บางครั้งไม่เคยสนใจไม่เคยจะลงรูปด้วยกัน ที่บางครั้งไม่เคยพูดถึง ไม่ได้มีหรอกคำหวาน ไม่ได้มีหรอกคำซึ้ง แต่ว่าใจของคนหนึ่ง อยากให้เธอรู้เอาไว้ ว่ามีเธออยู่แล้ว ไม่คิดจะหาคนใหม่ ไม่คิดที่จะปันใจ ให้กับใครหรอกหนา ก็ต่อจากนี้ ตัวฉันจะขอสัญญา จะทำให้ดีกว่าที่ผ่านมา อยากให้เธอรู้ไว้ว่า (เธอคือคนสำคัญ) อยากให้เธอรู้ไว้ว่า เธอคือคนสำคัญ