สาวภูไท (ສາວຜູ້ໄທ)

  ทริปเปิ้ลพี   แร็พอีสาน   แร็พ   สตริง   อีสาน   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สาวภูไท (ສາວຜູ້ໄທ) แร็พอีสาน x ทริปเปิ้ลพี PPP

Gm | Dm |A# | Dm |
Gm | Dm |F | A# |

สาGmวภูไท เจ้าคืองาDmมแท้ละเบ๋องามFได้เผอ หรือเจ้านั้นงาA#มได้แม่เหลGmวเบิ่งบาดเลอ เก๊ย งาDmมคักแท้อีหลีเฮ็Fดแนวเลอ สิได้เป็นเขอA#ผู้เจ้าสาGmวภูไทเจ้ามีเผอDmแล้วละบ่อ้าFยยังรอคันแม่นเจ้าA#บ่มีไผเหมิGmดใจนี้บ่มีผู้เลDmอเห้อเจ้าผู้เดวเว้Fากันแบบเพว ๆ สิฮักผู้เดA#ว ฮักแต่เจ้า

 Gm  ได้มาพบ ได้มาพ้อผู้สาวงามภูไDmท (เกิ๊ด)   งามถืกเจอหลายสาวภูไทเวียงพิA#งค์ (บ๊ะ)เบิ่งเผิ่นฟ้อนเผิ่นลำอยู่งานแห่ปราสาทเพิDmงามพอปานนางฟ้า สายตาของเจ้าพอปานเหย่Gmเจ้าผู้จบผู้งาม โอ้ย เจ้านั้นมาแต่สิเลDmมักเจ้าแล้วละเบอ สิเหออ้ายเฮ็ดแนวเลอเธA#จักละเฮ็ดแนวเลอ เก๊ย เว้ามิถืกละเบDmมันละเป็นเบลอ ๆ กะย้อนหัวเจอมันเต้นแฮง

 Gm  รับรองสิบ่ปะบ่ถิ่Dmเว้าถืกคิงเด้อผู้สาวส่ำน้อA#ย โตข่อยบ่มีไผDmมักเจ้าเด้ จั่งแม่นแพงเจ้าหลGmายบ่อดตายคั่นอยู่กับพี่Dmเจ้าผู้ดี เซื่ออ้ายโลดน้A#องสิฮักคำแพงซูแลงเซ้าDm ซูแลงเช้า

 Gm  ป๊าดโธ นี่หรือ คือสาวภูไทเดิDmนทางมาดน หัวกะพ้อคนถืกใจอยาA#กคุยกับเจ้า แต่แร็พอีสานบ่สอนให้สอนอ้าDmยได้บ่หล่า คำว่า รัก เว้าแบบใด

จบGmเพลงนี้ บ่ฮู้ว่าน้องสิว่าใด๋แต่น้อDmงกะเข้ามาแล่นอยู่ในหัวใจอ้ายแล้วคงA#คึดฮอดเบิดคืน นอนบ่หลับซอดเช้าโรคนี้Dmรักษาบ่หาย ถ้าคนเบิ่งใจบ่แม่นเจ้า

* | ** | ** |ฟังเพลง - สาวภูไท (ສາວຜູ້ໄທ) แร็พอีสาน x ทริปเปิ้ลพี PPP - YouTube

เนื้อเพลง สาวภูไท (ສາວຜູ້ໄທ) แร็พอีสาน x ทริปเปิ้ลพี PPP สาวภูไท เจ้าคืองามแท้ละเบ๋อ งามได้เผอ หรือเจ้านั้นงามได้แม่ เหลวเบิ่งบาดเลอ เก๊ย งามคักแท้อีหลี เฮ็ดแนวเลอ สิได้เป็นเขอผู้เจ้า สาวภูไทเจ้ามีเผอแล้วละบ่ อ้ายยังรอคันแม่นเจ้าบ่มีไผ เหมิดใจนี้บ่มีผู้เลอเห้อเจ้าผู้เดว เว้ากันแบบเพวๆสิฮักผู้เดว ฮักแต่เจ้า ได้มาพบ ได้มาพ้อผู้สาวงามภูไท (เกิ๊ด) งามถืกเจอหลายสาวภูไทเวียงพิงค์ (บ๊ะ) เบิ่งเผิ่นฟ้อนเผิ่นลำอยู่งานแห่ปราสาทเพิง งามพอปานนางฟ้า สายตาของเจ้าพอปานเหย่ว เจ้าผู้จบผู้งาม โอ้ย เจ้านั้นมาแต่สิเลอ มักเจ้าแล้วละเบอ สิเหออ้ายเฮ็ดแนวเลอเธอ จักละเฮ็ดแนวเลอ เก๊ย เว้ามิถืกละเบอ มันละเป็นเบลอๆกะย้อนหัวเจอมันเต้นแฮง รับรองสิบ่ปะบ่ถิ่ม เว้าถืกคิงเด้อผู้สาวส่ำน้อย โตข่อยบ่มีไผ มักเจ้าเด้ จั่งแม่นแพงเจ้าหลาย บ่อดตายคั่นอยู่กับพี่ เจ้าผู้ดี เซื่ออ้ายโลดน้อง สิฮักคำแพงซูแลงเซ้า ซูแลงเช้า ป๊าดโธ นี่หรือ คือสาวภูไท เดินทางมาดน หัวกะพ้อคนถืกใจ อยากคุยกับเจ้า แต่แร็พอีสานบ่สอนให้ สอนอ้ายได้บ่หล่า คำว่า รัก เว้าแบบใด จบเพลงนี้ บ่ฮู้ว่าน้องสิว่าใด๋ แต่น้องกะเข้ามาแล่นอยู่ในหัวใจอ้ายแล้ว คงคึดฮอดเบิดคืน นอนบ่หลับซอดเช้า โรคนี้รักษาบ่หาย ถ้าคนเบิ่งใจบ่แม่นเจ้า