ปล่อยฉัน

  Retrospect   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ปล่อยฉัน Retrospect เรโทรสเปกต์
เนื้อร้อง/ทำนอง: Retrospect, Danoเรียบเรียง: Retrospect, Danoสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A# | C |Dm | F |
A# | C |Dm | F |

 A#  ค่ำคืนนี้Cมืดลง และตัวDmฉัน..   ยังคงนึFกถึงวันเก่า ๆ A#  ภาพฝันที่เรCาได้ผูกพัน แต่ฉัDmนรู้ดี   มันคFงไม่มีหนทาง..

A# | C |Dm | F |

 A#  เริ่มรักก็เหมือนใจCจะอ่อนแรงฉัDmน..   ฉันรู้Fว่าเราต่างกัน A#  ได้โปรดอย่าลดตัCวมายืนข้างฉัDmน..   เมื่อเธอนั้Fนยืนอยู่บนฟ้า

 A#  ปล่อยให้ฉันตCายลงอยู่ตรงนี้Dm   บอกฉันบอFก จะย้ำเธออีกที A#  ว่าเราสองคCนไม่อาจจะหDmนีความจริง   จงทิ้งFมันไปข้างหลัง

A# | C |Dm | F |

 A#  ปล่อยให้หัวใจC..มันอ่อนแรงฉัDmน..   มีเหลืFอเพียงความเงียบงัน A#  ปล่อยให้น้ำตCามาเป็นเพื่อนฉัDm   ให้มันหาFยออกไปจากหัวใจ

** |

A# | C |A# | C |
A# | C |A# | C |

 Dm  ฉันมันแค่เศษดิน ชีวิตเธอยังอีกไกล   ได้โปรดอย่าจมอยู่กับฉัน จะรักไปก็เท่านั้น..

 A#  ปล่อยให้ฉันตาCย ปล่อยให้ฉันตาDm   ให้ความรัFกเป็นเพียงฝันไป A#  ปล่อยให้ฉันตาCย ปล่อยให้ฉันตาDm   จงปล่Fอยฉัน

** |

A# | C | ( x4 )ฟังเพลง - ปล่อยฉัน Retrospect เรโทรสเปกต์ - YouTube

เนื้อเพลง ปล่อยฉัน Retrospect เรโทรสเปกต์ ค่ำคืนนี้มืดลง และตัวฉัน ยังคงนึกถึงวันเก่าๆภาพฝันที่เราได้ผูกพัน แต่ฉันรู้ดี มันคงไม่มีหนทาง เริ่มรักก็เหมือนใจจะอ่อนแรงฉัน ฉันรู้ว่าเราต่างกัน ได้โปรดอย่าลดตัวมายืนข้างฉัน เมื่อเธอนั้นยืนอยู่บนฟ้า ปล่อยให้ฉันตายลงอยู่ตรงนี้ บอกฉันบอก จะย้ำเธออีกที ว่าเราสองคนไม่อาจจะหนีความจริง จงทิ้งมันไปข้างหลัง ปล่อยให้หัวใจ มันอ่อนแรงฉัน มีเหลือเพียงความเงียบงัน ปล่อยให้น้ำตามาเป็นเพื่อนฉัน ให้มันหายออกไปจากหัวใจ ฉันมันแค่เศษดิน ชีวิตเธอยังอีกไกล ได้โปรดอย่าจมอยู่กับฉัน จะรักไปก็เท่านั้น ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย ให้ความรักเป็นเพียงฝันไป ปล่อยให้ฉันตาย ปล่อยให้ฉันตาย จงปล่อยฉัน