ไม่เคยเปลี่ยน (The Mountain)

  SAFEPLANET   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่เคยเปลี่ยน SAFEPLANET
ติดต่องานแสดง: 0816491923

A# | A# |Gm | Gm |F | F |Cm | Cm |

ใจA#เอ๋ยใจ..เหตุใดไม่เคยได้กอGmดแม้ดวงดาว..ฝันที่เคยได้ฝาFกไว้เมื่อคราว..ที่ฉันได้พบCmเธอ..

ใจA#เอ๋ยใจ..หากใจที่เขาให้เธGmอน้อยเกินไป..ฝันที่เคยได้ฝาFกไว้เมื่อคราว..ที่เขาได้พCmบเธอ..

แม้D#จะนาน มันจะนาDmนสักเท่าไรใจCmของฉัน..ไม่เคยA#เปลี่ยนไปแม้D#จะเป็นอย่างไรเพียงอยากเห็DmนเธอมีความสุขใจF..

ถึงA#เวลาที่เขาคงไม่อยู่..แม้Gmไม่อาจเปลี่ยนใจเธอก็รู้..ความหมายFในใจของเขานั้นคงเปลี่ยน..แปลงเป็นอื่นCmไป..แม้A#เรื่องราวของฉันไม่คงอยู่..แต่ทุกGmนาทีที่ฉันคอยดฝ้าดู..ความหวังFในใจของฉันไม่เคยเปลี่ยน..แปลงเป็นอื่นCmไป..

และฉันนั้นยังคงหวั่นD#ไหว..   Dmเมื่อเห็นเธอที่เป็นทุกD#ข์ใจ..   GmและฉัFนนั้นคงไม่ไปD#ไหน..   Dmแม้จะนาCmนสักเท่าไร.. F

A# | A# |Gm | Gm |F | F |Cm | F |

* | ** | *** |ฟังเพลง - ไม่เคยเปลี่ยน SAFEPLANET - YouTube

เนื้อเพลง ไม่เคยเปลี่ยน SAFEPLANET ใจเอ๋ยใจ เหตุใดไม่เคยได้กอดแม้ดวงดาว ฝันที่เคยได้ฝากไว้เมื่อคราว ที่ฉันได้พบเธอ ใจเอ๋ยใจ หากใจที่เขาให้เธอน้อยเกินไป ฝันที่เคยได้ฝากไว้เมื่อคราว ที่เขาได้พบเธอ แม้จะนาน มันจะนานสักเท่าไร ใจของฉัน ไม่เคยเปลี่ยนไป แม้จะเป็นอย่างไร เพียงอยากเห็นเธอมีความสุขใจ ถึงเวลาที่เขาคงไม่อยู่ แม้ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอก็รู้ ความหมายในใจของเขานั้นคงเปลี่ยน แปลงเป็นอื่นไป แม้เรื่องราวของฉันไม่คงอยู่ แต่ทุกนาทีที่ฉันคอยดฝ้าดู ความหวังในใจของฉันไม่เคยเปลี่ยน แปลงเป็นอื่นไป และฉันนั้นยังคงหวั่นไหว เมื่อเห็นเธอที่เป็นทุกข์ใจ และฉันนั้นคงไม่ไปไหน แม้จะนานสักเท่าไร