ดูถัวะ ดูถัวะ

  แสน นากา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ดูถัวะ ดูถัวะ แสน นากา แก๊งปากซอย
เนื้อร้อง/ทำนอง: วสุ ห้าวหาญเรียบเรียง: ไกรภพ จันทร์ดีสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

Em | Em |Em | Em D |
Em D | Em D |Em D | C | D |

 Em  ดูถัDวะ ดูถัEmวะ ดูแกทำDฉันได้Em   อยู่ ๆD ก็เปลี่ยนไAmป ไม่เห็นใจDกันเบิ้Em   มันเสียใจDยังว่Emา ศีรษะไม่ค่อDยระเริAm   เป็นกะต๊Dะกะเติ้Bmง จั๊กอะไรDก็ไม่รู้

Em D | Em Bm |

 Em  คนบ้าDนกระโทEmก พอกะเทิDนแกว่Em   หนุ่ม'ราDชสีมAmา หน้าตDาไม่น่าEmดู   แกเลยทิ้DงฉันไEmป นั่งเก๋งใคDรก็ไม่Amรู้   ข่าวว่าบ้DานเขาอBmยู่..แถวอำเภDอสาEm D | C Dทร..

 Em  ดูถัBmวะ ดูถัAmวะ แกหักอBmกฉันไEmด้   ฉันเจ็BmบจิตาAmย แกก็ดาCยไม่ออนซอEm   ฉันเคยหลDอกแกนิEm แกถึงทำDฉันก่อEm   จิเขียนติดบGนหัวนอAmน..   ว่าแกเป็นคBmนหลายEm D | Em Bmใจ..

 Em  ใครจะไปDรู้เล่Emา.. ว่าแกชอบคDนรูปหล่Em   จิ๊กโก๋โคราDชมอซAmอ ปวชD. มอ'ไซEmค์   ปากไม่หวDาน บ้านจEmน ก็เลยโดDนปล้นใAm   โอ๊ย แกDก็ดาBmย ทิ้งคนโคราDชบ้านเอ(Em)

Em D | Em D |Em D | C D |
Em D | Em D |Em D |C | D | D |

* | * | ** |

Em D | Em D |

โอ๊Amย แกก็ดาDย ทิ้งคนโคราBmชบ้านEm D | Em Dเองโอ๊Amย แกก็ดาDย ทิ้งคนโคราBmชบ้านเอง ดูถัวะ

Em D | ( x4 ) | Em |ฟังเพลง - ดูถัวะ ดูถัวะ แสน นากา แก๊งปากซอย - YouTube

เนื้อเพลง ดูถัวะ ดูถัวะ แสน นากา แก๊งปากซอย ดูถัวะ ดูถัวะ ดูแกทำฉันได้ อยู่ๆก็เปลี่ยนไป ไม่เห็นใจกันเบิ้ง มันเสียใจยังว่า ศีรษะไม่ค่อยระเริง เป็นกะต๊ะกะเติ้ง จั๊กอะไรก็ไม่รู้ คนบ้านกระโทก พอกะเทินแกว่า หนุ่ม'ราชสีมา หน้าตาไม่น่าดู แกเลยทิ้งฉันไป นั่งเก๋งใครก็ไม่รู้ ข่าวว่าบ้านเขาอยู่ แถวอำเภอสาทร ดูถัวะ ดูถัวะ แกหักอกฉันได้ ฉันเจ็บจิตาย แกก็ดายไม่ออนซอน ฉันเคยหลอกแกนิ แกถึงทำฉันก่อน จิเขียนติดบนหัวนอน ว่าแกเป็นคนหลายใจ ใครจะไปรู้เล่า ว่าแกชอบคนรูปหล่อ จิ๊กโก๋โคราชมอซอ ปวช มอ'ไซค์ ปากไม่หวาน บ้านจน ก็เลยโดนปล้นใจ โอ๊ย แกก็ดาย ทิ้งคนโคราชบ้านเอง โอ๊ย แกก็ดาย ทิ้งคนโคราชบ้านเอง โอ๊ย แกก็ดาย ทิ้งคนโคราชบ้านเอง ดูถัวะ