ฝนระรึมที่โคราช

  แสน นากา   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   คิดถึง   เหงา   ฝน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฝนระรึมที่โคราช แสน นากา แก๊งปากซอย
สังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์, GMM GRAMMYติดต่องานแสดง: 0854847345

F Am | Dm C |A# C | F |

ก่อนฝนจิตFก.. ฟ้าAmยังรู้จักร้อDmงึดCแต่ใจของน้อA#ง.. คือCเงียบจ้อยแท้หนF Cอ..จักจิเป็นจิตาFย ร้าย Amดี ใน กทมDm.จิให้รัCก หรือจิให้รA#อ ก็บอGmกกันเบิ้งปะไCร..

คนได้แต่คอFย  น้อAmยใจเก็นดอกเด้DmหรืCอพี่มันขี้A#เหร่ หล่อสู้Cเด็กเทพไม่ไF Cด้ยิ่งเวลาโทรหFา สำเนียAmงพูดจาเปลี่ยนไDmหรือว่Cาเพราะความห่างไกA#ล..พาใGmห้หัวใจห่างCเหิน

ยามฝนระรึGmม หวั่นน้องลืมหนุ่มเมืองโDmคราชค่ารCถก็ไม่จั๊กบาA#ท กรุงเทพ-โคราCช คือกลับยาFกเกินถ้าไม่รักจริGmง น่าจิบอกพี่ตั้งแต่เนิ่น ๆDmอย่าทิ้Cงไว้พอกะเทิA#ให้พี่เหงาเกิGmนเพราะคอยคนCไกล

ฝนใกล้จิซFา.. เมAmฆจิลาฟ้Dmาหม่นเพียCงพี่เดินตากฝA#น ก็เปียกจCนเป็นไข้หวัดFใจ  Cรักที่เคยมั่นFคง.. จิโหง่Amยลงแล้วใช่ไหDmตกลCงจิเอายังไA#ง โทรมาถามใจC..หลานสาวย่าFโม

F Am | Dm C |F Am | Dm C |
F Am | Dm C |A# C | F | F |

* | ** |

F Am | Dm C |A# C | F | F |ฟังเพลง - ฝนระทึมที่โคราช แสน นากา แก๊งปากซอย - YouTube

เนื้อเพลง ฝนระรึมที่โคราช แสน นากา แก๊งปากซอย ก่อนฝนจิตก ฟ้ายังรู้จักร้อง งึดแต่ใจของน้อง คือเงียบจ้อยแท้หนอ จักจิเป็นจิตาย ร้าย ดี ใน กทม จิให้รัก หรือจิให้รอ ก็บอกกันเบิ้งปะไร คนได้แต่คอย น้อยใจเก็นดอกเด้ หรือพี่มันขี้เหร่ หล่อสู้เด็กเทพไม่ได้ ยิ่งเวลาโทรหา สำเนียงพูดจาเปลี่ยนไป หรือว่าเพราะความห่างไกล พาให้หัวใจห่างเหิน ยามฝนระรึม หวั่นน้องลืมหนุ่มเมืองโคราช ค่ารถก็ไม่จั๊กบาท กรุงเทพ-โคราช คือกลับยากเกิน ถ้าไม่รักจริง น่าจิบอกพี่ตั้งแต่เนิ่นๆอย่าทิ้งไว้พอกะเทิน ให้พี่เหงาเกินเพราะคอยคนไกล ฝนใกล้จิซา เมฆจิลาฟ้าหม่น เพียงพี่เดินตากฝน ก็เปียกจนเป็นไข้หวัดใจ รักที่เคยมั่นคง จิโหง่ยลงแล้วใช่ไหม ตกลงจิเอายังไง โทรมาถามใจ หลานสาวย่าโม