เจ็บแทนได้ไหม

  สนุ๊ก สิงห์มาตร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เจ็บแทนได้ไหม สนุ๊ก สิงห์มาตร
เนื้อร้อง: คิด จินดากุลทำนอง: สนุ๊ก สิงห์มาตรเรียบเรียง: เต๋า เมืองยศสังกัดค่าย: อาร์สยาม

Dm | Dm Am Dm |
Dm | F Gm Am |

Dm | Gm |F C | Dm |
F C | Dm |

อ้ายDmเจ็บ..บ่เป็นหยังน้อDmหล่าขอเพียงแต่ว่Dmา.. น้อFงอย่าเจ็บได้Amไหมผู้ชายคนนี้Dm.. ไม่มีดีอะไGmขอเจ็บแทนได้ไหGmม ด้วยใจCดวงนี้เพื่อAmนาง

รักจDmอด ยอมเจ็บเพื่อให้เรื่องDmจบอ้ายนี้ขอDmหลบ..หน้าไGmปให้แสนAmไกลห่างไม่นึกไม่Dmฝัน..สวรรค์จะให้พ้นทGmางเรือรักอับปาCง แยกทางAmสองเราห่างกัF

โชคดีA#นะ ดูแลCเขาให้ดี ๆDmให้สมกับA#ที่..กล้าCตัดสินใจแปรAmผันไม่ต้องห่วงอ้าGmย  ปล่อDmยให้เจ็บช่างมัGmหมดความสำGmคัญ สุดท้าCยคืออ้ายต้องลAm

อ้ายDmเจ็บ บ่เป็นหยังน้องDmแก้วเพราะชินชาแDmล้ว  ในFวันที่ผ่านAmมาอยู่กินกับเขDmา มอบรักด้วยใจศรัทธGmเขาเบื่อเลิกรGmา จึงค่อยกลับมCาหาอ้ายDmยังรอ

A# C | Dm |A# C | Am |
Gm F | Gm |F C | Dm |

* | ** |

Gm C | Dm |ฟังเพลง - เจ็บแทนได้ไหม สนุ๊ก สิงห์มาตร - YouTube

เนื้อเพลง เจ็บแทนได้ไหม สนุ๊ก สิงห์มาตร อ้ายเจ็บ บ่เป็นหยังน้อหล่า ขอเพียงแต่ว่า น้องอย่าเจ็บได้ไหม ผู้ชายคนนี้ ไม่มีดีอะไร ขอเจ็บแทนได้ไหม ด้วยใจดวงนี้เพื่อนาง รักจอด ยอมเจ็บเพื่อให้เรื่องจบ อ้ายนี้ขอหลบ หน้าไปให้แสนไกลห่าง ไม่นึกไม่ฝัน สวรรค์จะให้พ้นทาง เรือรักอับปาง แยกทางสองเราห่างกัน โชคดีนะ ดูแลเขาให้ดีๆให้สมกับที่ กล้าตัดสินใจแปรผัน ไม่ต้องห่วงอ้าย ปล่อยให้เจ็บช่างมัน หมดความสำคัญ สุดท้ายคืออ้ายต้องลา อ้ายเจ็บ บ่เป็นหยังน้องแก้ว เพราะชินชาแล้ว ในวันที่ผ่านมา อยู่กินกับเขา มอบรักด้วยใจศรัทธา เขาเบื่อเลิกรา จึงค่อยกลับมาหาอ้ายยังรอ