ขอเป็นตัวแทน

  สนุ๊ก สิงห์มาตร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอเป็นตัวแทน สนุ๊ก สิงห์มาตร
สังกัดค่าย: อาร์สยาม

Bm | Em A |D A | Bm |
Bm | Em F#m |D A | Bm |

เป็นหยังนวลน้Bmอง คือหมองแท้น้อน้องเF#mจ้าเป็นหยัBmงจั่งนั่งกอดเข่Dา ไผเฮ็ดให้เจ้Aาเศร้าอุรF#mบอกอ้ายเบิ่งดู้A เคียดอีหยัF#mงถึงมีน้ำตBmยัB7งมีอ้ายกานดEmา สองแขนพร้อมอ้Aา..ปลอบน้F#mอง

เซาเถาะนวลน้Bmอง  อย่าร้อF#mงไปเลยน้องเจ้Dเว้ามAาเบิ่งดู้นงเยEmา ผิดกับผู้บ่าAว..แม่นบ่F#mอ้ายพอเบิ่งอAอก ปัญหาหัวใF#mจบ่มีหยังท่Bmเขาทำเจ็บช้ำใดหนEmอ จั่งมานั่งไห้Aอยู่ข้างกอBmไผ่

ขอเป็นตัวแทAน..จักครF#mาวได้บ่Bmหากบ่คึดต่Aอ..ผู้บ่F#mาวคนนั้Bmให้เจ้าหายDเศร้า เพียB7งให้ผ่านพ้นวัEmแล้วกลัAบไปหาคนนั้F#mน เขาคAงไม่ว่าBmอะไร

อย่าเลยนวลน้Bmอง อย่าร้F#mองไปเลยน้องเจ้Dเริ่มใหAม่เถิดนะนงเยEmา กลับไปเว้Aาให้เขาเข้าใF#mเริ่มใหม่เถิดน้อAง อย่าร้อF#mงไปเลยทรามBmวัยคัF#mนเขาป๋าเขาไEmล่ เอาคนผู้ฮ้าAยไปพิจาBmรณา

G A | Bm |G A | F#m |
Em A | Bm |Em A | Bm |

* |

G A | Bm |Bm |ฟังเพลง - ขอเป็นตัวแทน สนุ๊ก สิงห์มาตร - YouTube

เนื้อเพลง ขอเป็นตัวแทน สนุ๊ก สิงห์มาตร เป็นหยังนวลน้อง คือหมองแท้น้อน้องเจ้า เป็นหยังจั่งนั่งกอดเข่า ไผเฮ็ดให้เจ้าเศร้าอุรา บอกอ้ายเบิ่งดู้ เคียดอีหยังถึงมีน้ำตา ยังมีอ้ายกานดา สองแขนพร้อมอ้า ปลอบน้อง เซาเถาะนวลน้อง อย่าร้องไปเลยน้องเจ้า เว้ามาเบิ่งดู้นงเยา ผิดกับผู้บ่าว แม่นบ่ อ้ายพอเบิ่งออก ปัญหาหัวใจบ่มีหยังท่อ เขาทำเจ็บช้ำใดหนอ จั่งมานั่งไห้อยู่ข้างกอไผ่ ขอเป็นตัวแทน จักคราวได้บ่ หากบ่คึดต่อ ผู้บ่าวคนนั้น ให้เจ้าหายเศร้า เพียงให้ผ่านพ้นวัน แล้วกลับไปหาคนนั้น เขาคงไม่ว่าอะไร อย่าเลยนวลน้อง อย่าร้องไปเลยน้องเจ้า เริ่มใหม่เถิดนะนงเยา กลับไปเว้าให้เขาเข้าใจ เริ่มใหม่เถิดน้อง อย่าร้องไปเลยทรามวัย คันเขาป๋าเขาไล่ เอาคนผู้ฮ้ายไปพิจารณา