ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน

  สนุ๊ก สิงห์มาตร   ลูกทุ่ง   อีสาน   อินเลิฟ   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร
เนื้อร้อง/ทำนอง: อัฐพล ต้นคำเรียบเรียง: สุวิทย์ เบ็ญสีใสสังกัดค่าย: อาร์สยาม

E | E |C#m | C#m |A | A |B | B |

รุ่นเดียวกันEกับแม่เจ้C#mา  บ่ฮู้Aสิเฒ่าไปบ่Bหากว่าใEจนี้อยากสิขC#mอเอิ้นน้องว่าแฟBที่ต้องถาEม กลัวหัวใC#mจ..เฒ่า ๆA ข้างในถูกแบBย่อนคะแนEนความหล่อมันลC#mดน้อยลงทุกวัB | Bน..

แรกที่เห็Eน..เจ้าแว้บเดีC#mยว ใจเหี่Aยวก็ตึงขึ้นมBเก็บเศษฮัEกกระเด็นเข้าตC#mา มาเพ้อมาฝัBเพิ่งได้รู้Eว่าที่แม่เฒ่C#mา..รุ่นราAวคราวเดียวกับฉัBกะเบรกบ่ทัEนเสียแล้ว สายเกิC#mน..ดึงใจกลับมB | B

ผู้บ่าวเฒ่AากับสาววัยทีBน ปีนอายุEลงไปหG#mา..บ่ได้C#mนอกจากตF#mายแล้วไปAเกิดใหBม่แต่ก่อนตาAย.. ขอให้ได้ ลั้ล ลั้ล ลB | Bา..

เอาผู้เฒ่Eา..คนนี้ไG#mป..เก็บเอาไว้AพิจารณBอย่าหาว่าเฒ่Eา..บ่เจียมใG#mเอ็นดูไว้AสักคนเถิดหนBอย่างน้อC#mยค่าเทอมค่าหG#mอ.. กะบ่Eต้องไปวิ่งหG#mโปรดเมตตF#mา มารักBคนหัวใจเหี่Eยว

B |

เงินมีแล้Eว..ในบัญชีC#m  ที่ขาAดคือคนลงเอBแต่งมื้อใด๋E เบิกไปเหมิดเลC#mย บ่เคยขี้เหนีBยวอยู่กับเหEงา..มาจนหงC#mอก บอกได้Aว่าใจฮักเดีBยวอายุบ่เกี่Aยว จะเหี่ยวหรือตึBง ก็เด้งดึ๋งไE | Eด้..

E | G#m |A | B |
E | G#m |A | B | B |

* | ** |

โปรดเมตตF#mา.. มารักBกับผู้บ่าวเA | Am | Eฒ่า..ฟังเพลง - ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร - YouTube

เนื้อเพลง ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน สนุ๊ก สิงห์มาตร รุ่นเดียวกันกับแม่เจ้า บ่ฮู้สิเฒ่าไปบ่ หากว่าใจนี้อยากสิขอเอิ้นน้องว่าแฟน ที่ต้องถาม กลัวหัวใจ เฒ่าๆข้างในถูกแบน ย่อนคะแนนความหล่อมันลดน้อยลงทุกวัน แรกที่เห็น เจ้าแว้บเดียว ใจเหี่ยวก็ตึงขึ้นมา เก็บเศษฮักกระเด็นเข้าตา มาเพ้อมาฝัน เพิ่งได้รู้ว่าที่แม่เฒ่า รุ่นราวคราวเดียวกับฉัน กะเบรกบ่ทันเสียแล้ว สายเกิน ดึงใจกลับมา ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน ปีนอายุลงไปหา บ่ได้ นอกจากตายแล้วไปเกิดใหม่ แต่ก่อนตาย ขอให้ได้ ลั้ล ลั้ล ลา เอาผู้เฒ่า คนนี้ไป เก็บเอาไว้พิจารณา อย่าหาว่าเฒ่า บ่เจียมใจ เอ็นดูไว้สักคนเถิดหนา อย่างน้อยค่าเทอมค่าหอ กะบ่ต้องไปวิ่งหา โปรดเมตตา มารักคนหัวใจเหี่ยว เงินมีแล้ว ในบัญชี ที่ขาดคือคนลงเอย แต่งมื้อใด๋ เบิกไปเหมิดเลย บ่เคยขี้เหนียว อยู่กับเหงา มาจนหงอก บอกได้ว่าใจฮักเดียว อายุบ่เกี่ยว จะเหี่ยวหรือตึง ก็เด้งดึ๋งได้ โปรดเมตตา มารักกับผู้บ่าวเฒ่า