เรื่องจริง (Ost.คืนวันเสาร์)

  SIN   Singular   สตริง   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรื่องจริง Sin Singular ซิงกูล่าร์
สังกัดค่าย: BEC-TERO MUSIC

A#maj7 | A#maj7 |Am7 | Am7 |
A#maj7 | A#maj7 |Am7 | Am7 |

เธFอคงพอรู้.. ในAm7สิ่งเหล่านี้โดA#maj7ยไม่มีถ้อยคำCบอกไว้F..เธFอคงพอรู้.. จากทุกควาAm7มเป็นไปGm7นวันที่สองเรCาใกล้กัF

แม้Fในวันนั้น.. ยั่งAm7ยืนเพียงฝันเป็A#maj7นแค่เพียงเมื่อวาCนผ่านไFป..เธอFคงพอรู้.. ไม่ว่านานAm7เพียงใดไม่นาGm7นเกินไปให้ใCจฉันจำF..

Gm7 Am7ะเก็บมันเอาไว้A#maj7ในใจ เมื่อครั้งมีเธอและฉัAm7นรู้สึก ครั้งนี้ ยังไงให้เป็นควA#maj7ามคิดถึง แม้นาAm7นเท่าไหร่เธอจะอยู่Dm7ในใจ เป็นเรื่องจริA#m7b5งในความทรงจำ

A#maj7 | A#maj7 |Fmaj7 | Dm7 C |
A#maj7 | Am7 Dm7 |A#m7b5 E7 |
Am7 D7 | C#maj7 | C | C# |

จะเก็บมันเอาไBmaj7ว้ในใจ เพราะฉันไม่อาจฝืนย้อA#m7นคืนวัน ให้หวนได้ใหม่ทำได้เพียBmaj7งคิดถึง นับจาA#m7กนี้ไปเธอจะอยู่D#m7ในใจ เป็นเรื่องจริG#sus4งในความทรงจำ

Bmaj7 | Bmaj7 |A#m7 | A#m7 |
Bmaj7 | Bmaj7 |A#m7 | A#m7 |

จะเก็บมันเอาไBmaj7ว้ในใจ เมื่อครั้งมีเธอและฉัA#m7นรู้สึก ครั้งนี้ยังไงให้เป็นควาBmaj7มคิดถึง แม้นานเท่าไหร่เธอจะอยู่A#m7ในใจ เป็นเรื่องจริงในความทรงจำ

Bmaj7 | Bmaj7 | A#m7 | A#m7 |

จะเก็บมันเอาไว้..

Bmaj7 | Bmaj7 | A#m7 | A#m7 |

จะเก็บมันเอาไว้..

Bmaj7 | Bmaj7 | A#m7 | A#m7 |ฟังเพลง - เรื่องจริง Ost. คืนวันเสาร์ Sin Singular ซิงกูล่าร์ - YouTube

เนื้อเพลง เรื่องจริง Sin Singular ซิงกูล่าร์ เธอคงพอรู้ ในสิ่งเหล่านี้ โดยไม่มีถ้อยคำบอกไว้ เธอคงพอรู้ จากทุกความเป็นไป ในวันที่สองเราใกล้กัน แม้ในวันนั้น ยั่งยืนเพียงฝัน เป็นแค่เพียงเมื่อวานผ่านไป เธอคงพอรู้ ไม่ว่านานเพียงใด ไม่นานเกินไปให้ใจฉันจำ จะเก็บมันเอาไว้ในใจ เมื่อครั้งมีเธอ และฉันรู้สึก ครั้งนี้ ยังไง ให้เป็นความคิดถึง แม้นานเท่าไหร่ เธอจะอยู่ในใจ เป็นเรื่องจริงในความทรงจำ จะเก็บมันเอาไว้ในใจ เพราะฉันไม่อาจ ฝืนย้อนคืนวัน ให้หวนได้ใหม่ ทำได้เพียงคิดถึง นับจากนี้ไป เธอจะอยู่ในใจ เป็นเรื่องจริงในความทรงจำ จะเก็บมันเอาไว้ในใจ เมื่อครั้งมีเธอ และฉันรู้สึก ครั้งนี้ยังไง ให้เป็นความคิดถึง แม้นานเท่าไหร่ เธอจะอยู่ในใจ เป็นเรื่องจริงในความทรงจำ จะเก็บมันเอาไว้ จะเก็บมันเอาไว้