เลิกกับเขา เพื่อเราได้ไหม

  ต๋อง Slow   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เลิกกับเขา เพื่อเราได้ไหม ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์
เนื้อร้อง/ทำนอง: วรวุฒ ท่าไทย, ต๋อง วัฒนาเรียบเรียง: DJ JAIDAH

D A | Bm A |G F#m | Em A |

D A | Bm A |G F#m | Em A | D A |

 D  เวลาที่เธอนั้นAเสียใจ Bm  ถูกคนของเธอทำร้ายAให้ใจต้องเจ็บGช้ำ   โดนทิ้F#mงขว้าง รู้ใช่ไหEmมว่าใครที่เฝ้าAคอย

 D  คอยเป็นที่ปรึกษAาเวลาที่เธอนั้นหมดBmแรง   ช่วยให้เธอเข้มแข็Aงแล้วเดินต่อGไหว   อยู่กับเธF#mอด้วยหัวใEmจ เพราะรักAเธอ

 Bm  อาจจะดูเป็นคนเลวแต่หวัAงดี   บอกตรง ๆG เห็นเธอโดนย่ำAยีต่อไม่ไหD Bm  อาจจะดูเป็นคนร้าย แต่รับF#mไม่ได้   ฉันจึงGมี..สิ่งนึงอยากจะขA

เลิกกับเขDา เพื่อเรA/C#าได้ไBm Aหม..ต้องการอะไรG ฉันจะให้Aเธอได้ทุกอย่D D7างอยู่กับเขGาแล้วเธอต้องเสียAใจเริ่มใหF#mม่กับฉัBmน.. Em  เธอจะไม่มีวัAนเสียน้ำตDา..

G A | D |G A | D |
G A | F#m Bm |Em A | D A |

* | ** |

อยู่กับเขGาแล้วเธอต้องร้องAไห้เริ่มใหF#mม่กับฉัBmน.. Em  ฉันจะทำให้รักAของเรา.. นั้นดีกว่า

D | D |D |ฟังเพลง - เลิกกับเขาเพื่อเราได้ไหม ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์ - YouTube

เนื้อเพลง เลิกกับเขาเพื่อเราได้ไหม ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์ เวลาที่เธอนั้นเสียใจ ถูกคนของเธอทำร้ายให้ใจต้องเจ็บช้ำ โดนทิ้งขว้าง รู้ใช่ไหมว่าใครที่เฝ้าคอย คอยเป็นที่ปรึกษาเวลาที่เธอนั้นหมดแรง ช่วยให้เธอเข้มแข็งแล้วเดินต่อไหว อยู่กับเธอด้วยหัวใจ เพราะรักเธอ อาจจะดูเป็นคนเลวแต่หวังดี บอกตรงๆเห็นเธอโดนย่ำยีต่อไม่ไหว อาจจะดูเป็นคนร้าย แต่รับไม่ได้ ฉันจึงมี สิ่งนึงอยากจะขอ เลิกกับเขา เพื่อเราได้ไหม ต้องการอะไร ฉันจะให้เธอได้ทุกอย่าง อยู่กับเขาแล้วเธอต้องเสียใจ เริ่มใหม่กับฉัน เธอจะไม่มีวันเสียน้ำตา อยู่กับเขาแล้วเธอต้องร้องไห้ เริ่มใหม่กับฉัน ฉันจะทำให้รักของเรา นั้นดีกว่า