จาง JANG

  SLUR   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จาง SLUR สเลอ

Am | Bm |Cm | G |

 Am  จากกันไปก็นาBmน.. Cm  แต่ฉันยังมองเห็นเธอGอยู่ Am  ยืนอยู่ในท่ามกลBmาง.. Cm  อ้างว้างลึกลงข้างใG

ดั่งฝAmน.. ที่พัดBmผ่าน..ยิ่งนาCmนเท่าไรยิ่งทำให้เราต้องลำGบากเหน็บหนAmาว.. และคิดBmมาก..จะจาCmงลงไปเท่าไรก็ไม่หDาย

Am | Am |Bm | Bm |Cm | Cm |G | G |
Am | Am |Bm | Bm |Cm | Cm |G | G |

 Am  กอดตัวเองให้นาBmน.. Cm  เท่าที่ฉันจะทำมันไGด้ Am  แต่มองมองไม่ไหBm   จะทนก็ทนไม่ไCm | Gหว..

* |

Am | Am |Bm | Bm |Cm | Cm |G | G |

ฉันควรต้องทำAmยังไง..ฉันควรต้องทำBmยังไงถ้าเจอต้องทำCmยังไง และควรต้องทำGยังไง..

** |

C | Bm | Am | G | ( x2 ) | C |ฟังเพลง - จาง SLUR สเลอ - YouTube

เนื้อเพลง จาง SLUR สเลอ จากกันไปก็นาน แต่ฉันยังมองเห็นเธออยู่ ยืนอยู่ในท่ามกลาง อ้างว้างลึกลงข้างใน ดั่งฝน ที่พัดผ่าน ยิ่งนานเท่าไรยิ่งทำให้เราต้องลำบาก เหน็บหนาว และคิดมาก จะจางลงไปเท่าไรก็ไม่หาย กอดตัวเองให้นาน เท่าที่ฉันจะทำมันได้ แต่มองมองไม่ไหว จะทนก็ทนไม่ไหว ฉันควรต้องทำยังไง ฉันควรต้องทำยังไง ถ้าเจอต้องทำยังไง และควรต้องทำยังไง