เรื่องเศร้า

  สงกรานต์ รังสรรค์   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เรื่องเศร้า สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง: The Bantamสังกัดค่าย: ME RECORDSติดต่องานแสดง: 0624949583

Am | Em |Am | Em |

 Am  ฉันก็ยังต้องบอกว่ารักEmเธออยู่ Am  และฉันก็รู้ว่าเธอเป็นเหมือนกัEmคำว่ารักFฉันอยู่ตรงนี้Fm แต่หัวEmใจอยู่ตรงนั้Amเธอก็เหมือDm7นกัน สายตายังมองหาใคG

 Am  ติดที่เราทำดีให้กัEmนมานาน F  และความสงสาGรเลยเป็นปัจจัCฉัFนก็กลัวเธอเสีFmยน้ำตาส่วนเธEmอก็กลัวฉันอยู่Amไม่ไหวใจDm7ของเราเลยถูกขังGมานานเป็นC Gปี..

มันเป็Cนเรื่องเศร้าที่เรG/Bาหลอกว่ารักกัAmเมื่อเธอและฉัFน..ก็ต่างรู้Gว่าเรายังไม่ใช่Cฉันรู้Fว่าใครที่เธอGต้องการส่วนฉัEmนก็คิดถึงแต่Amคนใหม่ติดที่บทDm7ตัวร้าย..มันไม่Gมีใครนั้นยอมแสดง

C |

 Am  ไม่มีใครอยากเป็นจำเลEmยสังคม F  ใครก็บอกเหมาะสGม ที่เราคู่กัCแต่แท้Fที่จริงข้างในFmหัวใจแค่เรEmาที่รู้เรื่องควาAmมสัมพันธ์..มันขาดลDm7ง รักกันGแค่ขอไปC Gที..

F | Em |F | G |

Am | Em |Am | G |

* |

A# |G A |

มันเป็Dนเรื่องเศร้าที่เรA/C#าหลอกว่ารักกัBmเมื่อเธอและฉัGน..ก็ต่างรู้Aว่าเรายังไม่ใช่Dฉันรู้Gว่าใครที่เธอAต้องการส่วนฉัF#mนก็คิดถึงแต่Bmคนใหม่ติดที่บทEm7ตัวร้าย..มันไม่Aมีใครนั้นยอมDแสดง

ไม่อยากเป็Em7นผู้ร้าย จึงไม่Aมีใคร.. กล้าพูDดแรง ๆฟังเพลง - เรื่องเศร้า สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน - YouTube

เนื้อเพลง เรื่องเศร้า สงกรานต์ รังสรรค์ ปัญญาเรือน ฉันก็ยังต้องบอกว่ารักเธออยู่ และฉันก็รู้ว่าเธอเป็นเหมือนกัน คำว่ารักฉันอยู่ตรงนี้ แต่หัวใจอยู่ตรงนั้น เธอก็เหมือนกัน สายตายังมองหาใคร ติดที่เราทำดีให้กันมานาน และความสงสารเลยเป็นปัจจัย ฉันก็กลัวเธอเสียน้ำตา ส่วนเธอก็กลัวฉันอยู่ไม่ไหว ใจของเราเลยถูกขังมานานเป็นปี มันเป็นเรื่องเศร้าที่เราหลอกว่ารักกัน เมื่อเธอและฉัน ก็ต่างรู้ว่าเรายังไม่ใช่ ฉันรู้ว่าใครที่เธอต้องการ ส่วนฉันก็คิดถึงแต่คนใหม่ ติดที่บทตัวร้าย มันไม่มีใครนั้นยอมแสดง ไม่มีใครอยากเป็นจำเลยสังคม ใครก็บอกเหมาะสม ที่เราคู่กัน แต่แท้ที่จริงข้างในหัวใจ แค่เราที่รู้เรื่องความสัมพันธ์ มันขาดลง รักกันแค่ขอไปที มันเป็นเรื่องเศร้าที่เราหลอกว่ารักกัน เมื่อเธอและฉัน ก็ต่างรู้ว่าเรายังไม่ใช่ ฉันรู้ว่าใครที่เธอต้องการ ส่วนฉันก็คิดถึงแต่คนใหม่ ติดที่บทตัวร้าย มันไม่มีใครนั้นยอมแสดง ไม่อยากเป็นผู้ร้าย จึงไม่มีใคร กล้าพูดแรง ๆ