อยากมีเธอ

  วงสเต็ปวัน   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง อยากมีเธอ สเต็ปวัน
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: A2 HOME STUDIOสังกัดค่าย: TMG Recordติดต่องานแสดง: 0810826999

A | A |D | D |
A | A |D | D |

วันAและคืน..เดินผ่านไปไม่คืDนย้อนมาภาAพที่เธอจากลาคงไม่อาจจะหมุนกลับมDาเริ่มใหม่

และใจAยังคงเสียดายวันที่เรามีกันทำดีให้กัDนน้อยไปข้างในAยังภาวนาขอให้เธอได้ยินให้รู้ว่าฉัDนเสียใจ

 F#m  ขอให้เธอไม่ไปE ให้เธออยู่ก่อDนได้ไหม.. F#m  แต่รู้ดีว่าคงสาEยเธอคงไม่เดินกลัDบหลัง..

 A  แต่ฉันยังมีแต่เธEอ มีแค่เธอในหัวใF#mหลับลงทุกคืนคราใดDฝันถึงเธอไม่เคยเปลี่Aยนบ่อยครั้งที่นอนละเมEอ คิดว่าเธออยู่ข้างF#mเคียง..D

 A  ภาพที่จำฝังใจE วันที่เธอเดินไกลห่าF#mค่ำคืนที่อ้างว้าDงเดินเข้ามาข้างกาAฉันจะรักแต่เธEอ มีแค่เธอไปจนตาF#mแม้ค่ำคืนเดียวดาDย (ฉันยัง..อยากมีเธอ)

A | E | F#m | D |
A | E | F#m | D | D |

* | ** | * | ** |

A | A | D | D | ( x2 )ฟังเพลง - อยากมีเธอ สเต็ปวัน - YouTube

เนื้อเพลง อยากมีเธอ สเต็ปวัน วันและคืน เดินผ่านไปไม่คืนย้อนมา ภาพที่เธอจากลา คงไม่อาจจะหมุนกลับมาเริ่มใหม่ และใจยังคงเสียดาย วันที่เรามีกันทำดีให้กันน้อยไป ข้างในยังภาวนา ขอให้เธอได้ยินให้รู้ว่าฉันเสียใจ ขอให้เธอไม่ไป ให้เธออยู่ก่อนได้ไหม แต่รู้ดีว่าคงสายเธอคงไม่เดินกลับหลัง แต่ฉันยังมีแต่เธอ มีแค่เธอในหัวใจ หลับลงทุกคืนคราใดฝันถึงเธอไม่เคยเปลี่ยน บ่อยครั้งที่นอนละเมอ คิดว่าเธออยู่ข้างเคียง ภาพที่จำฝังใจ วันที่เธอเดินไกลห่าง ค่ำคืนที่อ้างว้างเดินเข้ามาข้างกาย ฉันจะรักแต่เธอ มีแค่เธอไปจนตาย แม้ค่ำคืนเดียวดาย (ฉันยัง อยากมีเธอ)