ยังคู่กัน (Still Together)

  ไบร์ท วชิรวิชญ์   วิน เมธวิน   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ยังคู่กัน (Still Together) ไบร์ท วชิรวิชญ์,วิน เมธวิน

C# | C#7 |F# | F#m |

ก็ไม่รู้C#ทำไม.. ตอนF7นี้ฉันมองเธอไม่เหมืA#mอนที่เคย เธG#mอนั้นดูไม่เหมืC#อนครั้งแรF#กที่เจอ วันนั้FmนชอบเธA#mแต่ไม่D#mรู้กลายเป็นรักไปตอนไหG#

เพลงที่ฉันC#เคยฟังวัF7นนี้ฉันได้ยินไม่เหมือA#mนที่เคยเปิดเพลG#mงไม่ว่ากี่เพลC#ง ฉันฟังF#ยังไงก็คล้FmายกันเลA#mเหมืD#mอนทุกเพลงมันแต่งมาให้เธG#

เธอทำชีวิตฉันC#ให้มันเริ่มวุ่นวายแต่พอไม่มีเธF7อก็คิดถึงความวุ่นวายเธอเป็นคนเดีA#mยวที่ทำให้ฉันร้องไห้เธอเป็นคนเดีG#mยวที่ทำให้ฉันยิ้มได้C#ทำให้ฉันF#อยู่คนเดียวไม่เป็นแล้วทำให้ฉันFmไม่มีเธอไม่ได้แล้A#mForD#mever I want you ข้าง ๆ นานเท่าไหร่คู่เธG#

จำไม่ได้แล้C#วว่าตัวฉัน ไม่มีเธF7อนั้นเป็นยังไงลืมหมดแล้A#mวว่าตอนนั้น แต่ละวัG#mนมันเป็นเช่นไC#ก็ฉันมีF#เธอมานานเกินไปคงไม่ชิFmนถ้าเธอจะต้องหายไA#mก็ขD#mอให้นานเท่าไรG#.. เรายังคู่กัน

C# | C#7 |

Still togeF#ther.. F#m

เธอคงเหมืC#อนทำนอง..ที่F7ฉันเขียนทุกคำ และร้อA#mงเป็นเพลงทำG#mให้คอร์ดเดิม ๆC# นั้นเพรF#าะกว่าเก่าก็เพFmราะเธอเอA#mแลD#mะฉันอยากขอฟังมันเรื่อยG#ไป

* | ** |

C# | F7 |A#m | G#m C# |
F# | Fm A#m |D#m G# |

** |

C# | C#7 |F# | F#m |C#maj7 |ฟังเพลง - ยังคู่กัน (Still Together) ไบร์ท วชิรวิชญ์ ,วิน เมธวิน - YouTube

เนื้อเพลง ยังคู่กัน (Still Together) ไบร์ท วชิรวิชญ์ ,วิน เมธวิน ก็ไม่รู้ทำไม ตอนนี้ฉันมองเธอ ไม่เหมือนที่เคย เธอนั้นดูไม่เหมือน ครั้งแรกที่เจอ วันนั้นชอบเธอ แต่ไม่รู้กลายเป็นรักไปตอนไหน เพลงที่ฉันเคยฟัง วันนี้ฉันได้ยินไม่เหมือนที่เคย เปิดเพลงไม่ว่ากี่เพลง ฉันฟังยังไง ก็คล้ายกันเลย เหมือนทุกเพลงมันแต่งมาให้เธอ เธอทำชีวิตฉันให้มันเริ่มวุ่นวาย แต่พอไม่มีเธอก็คิดถึงความวุ่นวาย เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้ เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันยิ้มได้ ทำให้ฉันอยู่คนเดียวไม่เป็นแล้ว ทำให้ฉันไม่มีเธอไม่ได้แล้ว Forever I want you ข้างๆนานเท่าไหร่คู่เธอ จำไม่ได้แล้วว่าตัวฉัน ไม่มีเธอนั้นเป็นยังไง ลืมหมดแล้วว่าตอนนั้น แต่ละวันมันเป็นเช่นไร ก็ฉันมีเธอมานานเกินไป คงไม่ชินถ้าเธอจะต้องหายไป ก็ขอให้นานเท่าไร เรายังคู่กัน Still together เธอคงเหมือนทำนอง ที่ฉันเขียนทุกคำ และร้องเป็นเพลง ทำให้คอร์ดเดิมๆนั้นเพราะกว่าเก่า ก็เพราะเธอเอง และฉันอยากขอฟังมันเรื่อยไป