ผ่านมาให้คิดถึง

  ซันนี่   โฟล์ก   คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผ่านมาให้คิดถึง ซันนี่
เรียบเรียง: messy roomดนตรี: จ๊อบ เสรี

C G | Am |
F G | C G | G |

 C  ฉันนั่งมอGงดูรูปเก่า ๆAm ..   ที่เรFาเคยเคียGงชิดใกCล้   มีควรมทรงจำGดี ๆ ให้กัAmน..

 C  ถึงแม้เป็นเพียGงเวลาแสนสั้Am   แต่ทุกวัFนนั้นมีGความหมาC   เมื่อวันนี้GเธอเดินจากไAm   ฉัFนไม่มีGเธอแล้C   มีเพียงความคิดถึGง..ที่จะฝากAmไป Dm  ส่งไปถึงGเธอ..นะคนCดี     G

ฉันยังอยู่ตรงC Gนี้..     ที่เดิFมไม่เคยไปไหGเธอยังอยู่ในใจCของฉัGน.. คAmนนี้..จะฝากความคิดถึCง..ไปG.. ส่งไFปถึงเธอคนดีGให้เธอคนที่อยู่แสCน..ไกGล.. ฝากใจFของฉันไปถึG

 F  คิดถึงวันFmเก่า ๆ ที่เรEmาได้อยู่ใกล้กัAm   แม้ช่วงเวลDmาที่มันแสนGสั้น ฉันยังคิดถึงCเธอ..(G).

 C  แม้เวลGาจะผ่านไปนาAm C  ฉันก็ยัGงคงอยู่ตรงนี้Am  ถ้ามีFเธอก็คGงจะดีC   ถึงรู้ว่าเธGอจะไม่กลับมAm

 Dm  แต่มันเป็นเพราะควาGม..คิดถึงCเธอ  G

C G | Am |C G | Am |
F Em | Em Am |Dm G | C G | G |

* | ** |

แม้ช่วงเวลDmาที่มันแสนGสั้น..ฉันยังคิดถึงFเธอ..Fm | C.ฟังเพลง - ผ่านมาให้คิดถึง ซันนี่ - YouTube

เนื้อเพลง ผ่านมาให้คิดถึง ซันนี่ ฉันนั่งมองดูรูปเก่าๆ ที่เราเคยเคียงชิดใกล้ มีควรมทรงจำดีๆให้กัน ถึงแม้เป็นเพียงเวลาแสนสั้น แต่ทุกวันนั้นมีความหมาย เมื่อวันนี้เธอเดินจากไป ฉันไม่มีเธอแล้ว มีเพียงความคิดถึง ที่จะฝากไป ส่งไปถึงเธอ นะคนดี ฉันยังอยู่ตรงนี้ ที่เดิมไม่เคยไปไหน เธอยังอยู่ในใจของฉัน คนนี้ จะฝากความคิดถึง ไป ส่งไปถึงเธอคนดี ให้เธอคนที่อยู่แสน ไกล ฝากใจของฉันไปถึง คิดถึงวันเก่าๆที่เราได้อยู่ใกล้กัน แม้ช่วงเวลาที่มันแสนสั้น ฉันยังคิดถึงเธอ แม้เวลาจะผ่านไปนาน ฉันก็ยังคงอยู่ตรงนี้ ถ้ามีเธอก็คงจะดี ถึงรู้ว่าเธอจะไม่กลับมา แต่มันเป็นเพราะความ คิดถึงเธอ แม้ช่วงเวลาที่มันแสนสั้น ฉันยังคิดถึงเธอ