พับผ้าห่ม

  เต้ I'm Jogging   โฟล์ก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง พับผ้าห่ม เต้ I'm Jogging
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุกิจติพล ใจบุญเรียบเรียง: สุกิจติพล ใจบุญติดต่องานแสดง: 0909828279

 Am  อยากจะขอบคุDณสำหรับความอบอุ่Gน.. Am  อยากจะขอบคุDณสำหรับกำลังใจG.. Am  อยากจะขอบคุDณทุก ๆ การกระทำG..   ที่ไม่เปลี่ยEmนไป.. Am  อยากจะขอบคุDณที่ยังรักกัGน..

 Am  อยากจะขอบคุDณสำหรับความซื่อสัตGย์.. Am  อยากจะขอบคุDณที่ช่วยพับผ้าห่Gม.. Am  อยากจะขอบคุDณความคิดถึง   ที่ส่Gงผ่านมD/F#ากับสายEmลม.. Am  อยากจะขอบคุDณที่คอยใส่ใจG..

Am | D | G | G |
Am | D | G | G |

Am | D | G D/F# | Em |
Am | D | G | G |

ขอบคุAmณโลกใบนี้ที่โคDจรเรามาพบGกัน..ขอบคุAmณดวงดาวและแสงDจันทร์ที่ส่องนำทEmาง..ขอบคุAmณทะเลและสายDลม..               Gที่ช่วGยผมเป็D/F#นพยาEmน..บอกรัAmก..รักเธDอ..หมดหัวใจG...

 Am  อยากจะขอบคุDณในรอยยิ้มที่งดGงาม.. Am  อยากจะขอบคุDณทุกคำถามที่ห่วงGใย.. Am  อยากจะขอบคุDณในอ้อมกอด..   ในวันGที่เศร้D/F#าและเสีEmยใจ.. Am  อยากจะขอบคุDณในทุก ๆ วันG..

* |ฟังเพลง - พับผ้าห่ม เต้ I'm Jogging - YouTube

เนื้อเพลง พับผ้าห่ม เต้ I'm Jogging อยากจะขอบคุณสำหรับความอบอุ่น อยากจะขอบคุณสำหรับกำลังใจ อยากจะขอบคุณทุกๆการกระทำ ที่ไม่เปลี่ยนไป อยากจะขอบคุณที่ยังรักกัน อยากจะขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ อยากจะขอบคุณที่ช่วยพับผ้าห่ม อยากจะขอบคุณความคิดถึง ที่ส่งผ่านมากับสายลม อยากจะขอบคุณที่คอยใส่ใจ ขอบคุณโลกใบนี้ที่โคจรเรามาพบกัน ขอบคุณดวงดาวและแสงจันทร์ที่ส่องนำทาง ขอบคุณทะเลและสายลม ที่ช่วยผมเป็นพยาน บอกรัก รักเธอ หมดหัวใจ อยากจะขอบคุณในรอยยิ้มที่งดงาม อยากจะขอบคุณทุกคำถามที่ห่วงใย อยากจะขอบคุณในอ้อมกอด ในวันที่เศร้าและเสียใจ อยากจะขอบคุณในทุกๆวัน