สภาวะอ่อนแรง

  แทน คุณ   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สภาวะอ่อนแรง แทน คุณ
เนื้อร้อง/ทำนอง: ใหญ่ คอนสารเรียบเรียง: ไก่ กีต้าร์โปรดิวเซอร์: แบงค์ ร็อคตบหูสังกัดค่าย: latinum Record

Fmaj7 | Em |F G | C |

เฮากะเป็Cนคนผู้หนึ่ง..ที่มีความคิEmด มีจิตสำนึกแต่เขFาเป็นหยังคือบ่ฮู้สึกคืGอเฮาเป็นย้อนหยังCละน้อความฮักมันบ่เป็นEmคือจั่งตอนเว้ามีอิหยัDmงมาเฮ็ดให้เจ้Fาเปลี่ยนGไป

มาเป็นฮ้าAmยแท้น้อ..หัวใจEmเจ้าผู้ใด๋Fดลใจให้เฮา..เซาฮักGกัน โอ้G..ย..

เฮ็ดจังใด๋Fmaj7ละน้อ..จังสิเซEmาฮักตกหลุมพราFงเจ้าวางกับดัGกหัวใจอ้ายไCว้คือสิอยู่จังซี้Fmaj7ละหนอ จนกว่าสิตาEmย..เอาคืนบ่ได้F สิหายใจGกะบ่มีCแฮง

Fmaj7 | Em |Dm G | C |

Fmaj7 | Em |F G | C |

Fmaj7 | Em |F G | C |

* | ** | *** | *** |

ห้ามเจ้าบ่ไDmด้รั้งไว้ส่ำใด๋Gเจ้ากะไปคือCเก่า..

F Fm | C |ฟังเพลง - สภาวะอ่อนแรง แทน คุณ - YouTube

เนื้อเพลง สภาวะอ่อนแรง แทน คุณ เฮากะเป็นคนผู้หนึ่ง ที่มีความคิด มีจิตสำนึก แต่เขาเป็นหยังคือบ่ฮู้สึกคือเฮา เป็นย้อนหยังละน้อความฮัก มันบ่เป็นคือจั่งตอนเว้า มีอิหยังมาเฮ็ดให้เจ้าเปลี่ยนไป มาเป็นฮ้ายแท้น้อ หัวใจเจ้า ผู้ใด๋ดลใจให้เฮา เซาฮักกัน โอ้ ย เฮ็ดจังใด๋ละน้อ จังสิเซาฮัก ตกหลุมพรางเจ้าวางกับดักหัวใจอ้ายไว้ คือสิอยู่จังซี้ละหนอ จนกว่าสิตาย เอาคืนบ่ได้ สิหายใจกะบ่มีแฮง ห้ามเจ้าบ่ได้ รั้งไว้ส่ำใด๋เจ้ากะไปคือเก่า