คนรักในชาติหน้า (Ost.สะใภ้ไร้ศักดินา)

  ธัญญ่า อาร์สยาม   ลูกทุ่ง   อีสาน   เศร้า   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คนรักในชาติหน้า ธัญญ่า Rsiam (ประกอบละคร สะใภ้ไร้ศักดินา)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ยศพันธ์ อนันต์พิทยานนท์เรียบเรียง: สิทธิพร สิงห์ไทยสงค์สังกัดค่าย: อาร์ สยาม

D# | Dm |Cm F | A# |

ได้แต่มองA#ได้เพียงแอบจองหมายปองตัวเธGmอแค่ในใจฉันเพราะรู้Cmว่าไม่มีวัFนที่จะได้ใA#ได้เป็นคA#นที่ดีโคตรดี  ไม่เคGmยเป็นคนที่ใช่จะยืนตรงไหCmน เธอมอFงไม่เคยเห็นA#กัน

อยู่กับฉัCmนเธอดูจะเหงา อยู่กับเขDmาเธอดูยินดีแบบนี้Cm..คงไม่Fมีสิทธิ์ฝัA#คงไม่ทัCmนแล้วในชาตินี้ เรื่องมีDmชีวิตร่วGmมกันไม่มีวัCmนเธอจะให้ฉัFนไปแทนใคA#

อาA#7จได้เป็นคนรัD#ก แต่เหมือนจะเป็นชาติหDmน้ารู้ตัวเองดีว่Cmา.. ไม่มีFปัญญาแนบA#กายเรื่องเราในชาติD#นี้.. คงไม่มีทางที่เธDmอจะยกหัวGmใจให้กับฉัCmน จึงหวังFแค่เพียงชาติหน้า

A# | Gm |Cm | F |

Dm | Gm |Cm F | A# |

ต่อให้รู้A#ว่าฉันต้องแพ้ขอเพียงแค่ยืGmนข้างเธอเท่านั้นถึงแม้Cmไม่ได้รางวัFลก็ไม่ไปA#ไหนสุขใจแล้A#วแค่เธอสุขดี  ชาตินี้Dmคงไม่เป็นไGmเธออยู่ในCmอ้อมแขนคนไหFน ก็ไม่สำA#คัญ

* | ** |

A# | A#7 |

** |

A# | Gm |

อยากเป็นคนรัCmกของเธอสักครั้FในชาติD#หน้า..Dm | Cm F | A#ฟังเพลง - คนรักในชาติหน้า ธัญญ่า Rsiam (ประกอบละคร สะใภ้ไร้ศักดินา) - YouTube

เนื้อเพลง คนรักในชาติหน้า ธัญญ่า Rsiam (ประกอบละคร สะใภ้ไร้ศักดินา) ได้แต่มองได้เพียงแอบจอง หมายปองตัวเธอแค่ในใจฉัน เพราะรู้ว่าไม่มีวันที่จะได้ใจ ได้เป็นคนที่ดีโคตรดี ไม่เคยเป็นคนที่ใช่ จะยืนตรงไหน เธอมองไม่เคยเห็นกัน อยู่กับฉันเธอดูจะเหงา อยู่กับเขาเธอดูยินดี แบบนี้ คงไม่มีสิทธิ์ฝัน คงไม่ทันแล้วในชาตินี้ เรื่องมีชีวิตร่วมกัน ไม่มีวันเธอจะให้ฉันไปแทนใคร อาจได้เป็นคนรัก แต่เหมือนจะเป็นชาติหน้า รู้ตัวเองดีว่า ไม่มีปัญญาแนบกาย เรื่องเราในชาตินี้ คงไม่มีทางที่เธอจะยกหัวใจ ให้กับฉัน จึงหวังแค่เพียงชาติหน้า ต่อให้รู้ว่าฉันต้องแพ้ ขอเพียงแค่ยืนข้างเธอเท่านั้น ถึงแม้ไม่ได้รางวัลก็ไม่ไปไหน สุขใจแล้วแค่เธอสุขดี ชาตินี้คงไม่เป็นไร เธออยู่ในอ้อมแขนคนไหน ก็ไม่สำคัญ อยากเป็นคนรักของเธอสักครั้ง ในชาติหน้า